Polski Związek Działkowców
Get Adobe Flash player

"Nie poddajemy się i walczymy dalej"

STANOWISKO RADY PREZESÓW DELEGATURY RADOMSKIEJ

Podjęte na spotkaniu w dniu 30.10.2013

 

Pan Prezes Eugeniusz Kondracki

My prezesi Rodzinnych Ogrodów Działkowych w Radomiu apelujemy do Pana o wzięcie pod uwagę organizację protestu działkowców pod Urzędem Rady Ministrów w Warszawie .

Protest ten miałby na celu zwrócenie uwagi Premiera na nasze niezadowolenie z ostatecznego brzmienia ustawy i roli jaka w niej odgrywa art.30 tej ustawy. Uważamy, że musimy zrobić wszystko aby pan Premier to zrozumiał. Proponujemy, żeby z każdego ośrodka wojewódzkiego i delegatury przyjechał jeden autokar działkowców i wziął udział w proteście. Byłaby to manifestacja reprezentująca Polskę w Warszawie. My jesteśmy przygotowani na protest, żegnając się po manifestacji mówiliśmy do zobaczenia za miesiąc. Wiedzieliśmy, że Premier zrobi wszystko, aby ustawa nie weszła w życie. Nie przyjął naszej delegacji, choć była nas 15 tyś.

Uważamy, że jeszcze raz winniśmy zaprotestować. Delegacje w autokarach winny protestować w Warszawie a pozostali działkowcy winni podjąć protest pod siedzibami miejscowych notabli PO w każdym mieście. Taka manifestacja objęła by całą Polskę.

Czas pokazać że działkowców nie można lekceważyć.

Panie Prezesie!

NIE PODDAJEMY SIĘ I WALCZYMY DALEJ

Jesteśmy razem z Panem i Krajową Radą