Polski Związek Działkowców
Get Adobe Flash player

Dotacje dla ROD

W 2013 roku Polski Związek Działkowców udzielił wsparcia finansowego dla  1273 ROD w łącznej wysokości ponad 16 milionów złotych. Dzięki tym środkom mogło być zrealizowanych wiele zadań inwestycyjno-remontowych, służących ogółowi działkowców i poprawiających jakość korzystania  z działki w ROD. Polski Związek Działkowców dalej wspiera w tym względzie  ogrody, gdyż w I półroczu 2014 roku wsparcie finansowe otrzymało  238 ROD na łączną kwotę biska 2 milionów złotych.

 

Warto jednak potrzebami ogrodów zainteresować także włodarzy gmin. Obecne unormowania prawne zawarte w ustawie z dnia 13 grudnia 2013 r. o ROD, dają podstawy prawne gminom do udzielenia dotacji przeznaczonej na rozwój ROD, a w szczególności na budowę lub modernizację infrastruktury ogrodowej, o ile wpłynie to na poprawę warunków do korzystania z ROD przez działkowców lub zwiększy dostępność społeczności lokalnej do ROD.

 Ponadto Prezydium KR PZD z Funduszu przeznaczonego na usuwanie skutków klęsk żywiołowych w 2014 roku udzieliło wsparcia dla  6 ROD, które borykają się ze skutkami powodzi i podtopień, w łącznej kwocie 74 000 złotych. Zjawisko to dotknęło ogrody z terenu działania okręgu lubelskiego i świętokrzyskiego.  Pomoc na naprawę ogólnoogrodowej infrastruktury otrzymały następujące ROD : „Złocień” w Zamościu, „Warzywo” w Krasnymstawie, „Wisienka” w Krasnymstawie, im. Sz. Szymonowica w Zamościu , „ Olszynka” w Kazimierzy Wielkiej, „Niezapominajka” w Busko Zdrój.

FEW Meter


Nowy Statut PZD
35 lat PZD – koncert
Łączymy pokolenia
Mini galeria
Losowy obrazek z galerii

Losowy obrazek z galerii

Losowy obrazek z galerii

Losowy obrazek z galerii

Losowy obrazek z galerii

Losowy obrazek z galerii

Użytkownicy na stronie
Teraz na stronie: 1
Dzisiaj: 62
W tym tygodniu: 345
W sumie od 01.01.2015: 181469