Polski Związek Działkowców
Get Adobe Flash player

Krajowa Komisja Rewizyjna o badaniu sprawozdania finansowego KR PZD za 2014 rok oraz wydaniu opinii do projektów preliminarzy finansowych na 2015 rok

Money 5

W dniach 23-25 lutego 2015 roku obradowała Krajowa Komisja Rewizyjna PZD, która w pięcioosobowym składzie przeprowadziła badanie bilansu Krajowej Rady PZD za 2014 rok. Szczegółowe badanie zostało dokonane w oparciu o źródłowe dokumenty i objęte zostały nim środki budżetowe i fundusze wydzielone. Krajowa Komisja Rewizyjna PZD wysoko oceniła działalność Krajowej Rady PZD  zwracając uwagę na celowość wydatków oraz oszczędne gospodarowanie środkami pozostającymi w jej dyspozycji. Uznała, że poniesione wydatki były zgodne z planem merytorycznym Krajowej Rady PZD w 2014 roku.

 

Krajowa Komisja Rewizyjna PZD w wyniku dokonanego badania stwierdziła, że cała działalność Krajowej Rady PZD prowadzona była z pożytkiem dla działkowców, Rodzinnych Ogrodów Działkowych i Związku.

 

Stwierdziła również, że wszystkie przychody i wydatki przedstawione w dokumentach źródłowych są zgodne ze Statutem PZD i rejestrowane zgodnie z Zakładowym Planem Kont PZD.

 

Krajowa Komisja Rewizyjna PZD zapoznała się z projektem preliminarza Krajowej Rady PZD na 2015 rok, który zostanie przedstawiony na plenarnym posiedzeniu KR PZD w dniu 26 marca 2015 roku. Wydając swoją pozytywną opinię uznała, że jest on zgodny ze Statutem PZD, Zakładowym Planem Kont PZD i Planem Pracy KR PZD na 2015 rok.