Polski Związek Działkowców
Get Adobe Flash player

Komunikat Krajowego Zarządu PZD w sprawie dyżurów telefonicznych pracowników merytorycznych biur Okręgowych Zarządów PZD oraz biura Krajowej Rady PZD

Krajowy Zarząd PZD na posiedzeniu 21 kwietnia 2020r. zdecydował o wprowadzeniu od dnia 22.04.2020r. w biurach Okręgowych Zarządów PZD i biurze Krajowej Rady PZD dyżurów telefonicznych, które realizowane będą przez pracowników merytorycznych. 

pobierz: GRAFIK DYŻURÓW W BIURZE KRAJOWEJ RADY

Biuro Okręgu w Gorzowie Wlkp. udziela informacji od poniedziałku do piątku w godzinach pracy tj. od 800 do 1600 pod numerem telefonu 95-722-38-36 lub mailowo: gorzow@pzd.pl
(więcej…)

Projekt obywatelski, a także projekty poselskie trafiły do dalszych prac w Komisjach

W piątek 19 kwietnia 2013 roku w Sejmie odbyło się głosowanie w sprawie skierowania do dalszego procedowania obywatelskiego projektu ustawy o ROD. Większość sejmowa zagłosowała za skierowaniem projektu do dalszych prac w Komisjach – Infrastruktury oraz Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej z zaleceniem zasięgnięcia opinii Komisji Skarbu Państwa i Komisji Sprawiedliwości i Praw Człowieka.

 

Następnie odbyło się głosowanie  w sprawie projektów poselskich autorstwa Solidarnej Polski, Sojuszu Lewicy Demokratycznej oraz Platformy Obywatelskiej.  Większość sejmowa  zadecydowała o tym, że projekty  te będą dalej procedowane w tych samych komisjach, co projekt obywatelski.

Podczas głosowania odrzucono wniosek Klubu Prawo i Sprawiedliwość o odrzucenie projektu autorstwa PO. Poparcia większości nie znalazły tez wnioski Klubu Ruch Palikota dotyczące odrzucenia projektu SP, SLD, PO podczas pierwszego czytania.

Głosami koalicji sejmowej (PO i PSL) odrzucone zostały wnioski pozostałych Klubów poselskich o powołanie Nadzwyczajnej Komisji do spraw ustawy o ogrodach działkowych.

Co warto wiedzieć o Komisji Infrastruktury oraz Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej

Komisja Infrastruktury

Do zakresu działania Komisji należą sprawy budownictwa oraz gospodarki przestrzennej i mieszkaniowej, sprawy transportu lądowego, powietrznego i wodnego, poczty oraz geodezji i kartografii, a także gospodarki morskiej, w tym morskiej floty handlowej, portów morskich oraz popularyzacji problematyki morskiej.

W Komisji znajduje się obecnie 41 posłów. Przewodniczącym tej Komisji jest poseł PO : Zbigniew Rynasiewicz. Zastępcami przewodniczącego Komisji są: Andrzej Adamczyk  (PiS), Leszek Alksandrzak (SLD), Józef Racki (PSL), Krzysztof Tchórzewski (PiS), Stanisław Żmijan (PO).

Komisja Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej

Do zakresu działania Komisji należą sprawy organizacji i funkcjonowania struktur samorządu terytorialnego, zarządu mieniem komunalnym, gospodarki komunalnej, zagospodarowania przestrzennego oraz rozwoju regionów i społeczności lokalnych; do zakresu działania Komisji należy także rozpatrywanie założeń polityki regionalnej państwa.

Komisja liczy obecnie 27 członków. Przewodniczącym tej Komisji jest poseł PSL:  Piotr Zgorzelski. Jego zastępcami są: Waldy Dzikowski (PO), Izabela Kloc (PiS), Tomasz Makowski (RP), Halina Rozpondek (PO).