Polski Związek Działkowców
Get Adobe Flash player

Komunikat Krajowego Zarządu PZD w sprawie dyżurów telefonicznych pracowników merytorycznych biur Okręgowych Zarządów PZD oraz biura Krajowej Rady PZD

Krajowy Zarząd PZD na posiedzeniu 21 kwietnia 2020r. zdecydował o wprowadzeniu od dnia 22.04.2020r. w biurach Okręgowych Zarządów PZD i biurze Krajowej Rady PZD dyżurów telefonicznych, które realizowane będą przez pracowników merytorycznych. 

pobierz: GRAFIK DYŻURÓW W BIURZE KRAJOWEJ RADY

Biuro Okręgu w Gorzowie Wlkp. udziela informacji od poniedziałku do piątku w godzinach pracy tj. od 800 do 1600 pod numerem telefonu 95-722-38-36 lub mailowo: gorzow@pzd.pl
(więcej…)

Minister Środowiska odpowiedział w sprawie śmieci

W dniu 17 czerwca wpłynęła do KR PZD odpowiedź Ministra Środowiska w sprawie ustawy „śmieciowej”. Stało się to dzięki pomocy posła Ruchu Palikota – Tomasza Makowskiego (okręg olsztyński).

Minister wskazał, że zgodnie z ustawą „śmieciową” gminy zostały zobowiązane do odbierania śmieci z terenów zamieszkanych. Obowiązek opłaty powstaje za każdy miesiąc, w którym na danej nieruchomości zamieszkuje mieszkaniec. Jeżeli więc użytkownik działki zamieszkuje na terenie ROD (a nie zamieszkuje w tym czasie na innej nieruchomości) to ma obowiązek uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie ogrodu. Przy czym „sporadyczne przebywanie na danej nieruchomości np. w zw. z wyjazdem weekendowym w celach rekreacyjnych nie powinno być uznane za zamieszkiwanie w rozumieniu ustawy o otrzymaniu czystości i porządku w gminach”. W przypadku, gdy działka jest zamieszkiwana w określonych okresach czasu (np. w miesiącach letnich) wówczas to należy złożyć do gminy deklarację z określonymi terminami przebywania na nieruchomości. Tak, aby przebywanie na różnych nieruchomościach zapewniało w sumie opłatę za śmieci za 12 miesięcy.

 

Ponadto Minister jednoznacznie przesądził, kto ma obowiązek składania i aktualizacji danych zawartych w deklaracji opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. W stosunku do terenów ROD, deklarację opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składa zarząd ROD. Natomiast użytkownicy działek uiszczają opłatę.

Natomiast, jeżeli gmina potraktuje tereny ROD jako miejsca niezamieszkane, na których powstają odpady komunalne to również trzeba złożyć deklarację opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i rozliczać wywóz śmieci według nowych zasad.

Pismo Ministra Środowiska z dnia 13.06.13 r. zamieszczamy w załączniku.

 

Monika Pilzak

WGG KR PZD

 

Załącznik plikowy do pobrania   Odpowiedz_Ministra_rodowiska.PDF