Polski Związek Działkowców
Get Adobe Flash player

Komunikat Krajowego Zarządu PZD w sprawie dyżurów telefonicznych pracowników merytorycznych biur Okręgowych Zarządów PZD oraz biura Krajowej Rady PZD

Krajowy Zarząd PZD na posiedzeniu 21 kwietnia 2020r. zdecydował o wprowadzeniu od dnia 22.04.2020r. w biurach Okręgowych Zarządów PZD i biurze Krajowej Rady PZD dyżurów telefonicznych, które realizowane będą przez pracowników merytorycznych. 

pobierz: GRAFIK DYŻURÓW W BIURZE KR W DNIACH 21.09 – 25.09.2020r.

Biuro Okręgu w Gorzowie Wlkp. udziela informacji od poniedziałku do piątku w godzinach pracy tj. od 800 do 1600 pod numerem telefonu 95-722-38-36 lub mailowo: gorzow@pzd.pl
(więcej…)

Posiedzenie Krajowej Komisji Rozjemczej

W dniach 19 i 20 czerwca br. w Warszawie odbyło się kolejne posiedzenie Krajowej Komisji Rozjemczej. Pracami kierowała przewodnicząca Komisji Olga Ochrymiuk. Ważnym punktem obrad było omówienie aktualnej sytuacji ogrodów i Związków. Temat ten przedstawił Prezes PZD Eugeniusz Kondracki.

Prezes PZD przypomniał, że 18 czerwca br. odbyło się kolejne posiedzenie  Podkomisji Nadzwyczajnej  Sejmu, powołanej przez Komisję Infrastruktury i Komisję Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej, która zajmuje się przygotowywaniem projektu nowej ustawy działkowej. Podczas obrad rozpatrzono trzy poselskie projektu ustaw o ogrodach działkowych. Jednogłośnie przyjęto wniosek zgłoszony przez posła PSL Piotra Zgorzelskiego, by projekt obywatelski był wiodący w dalszych pracach podkomisji. Prezes PZD odniósł się także do sobotniego spotkania działkowców mazowieckich z premierem Donaldem Tuskiem, który zadeklarował gotowość do podjęcia działań mających na celu wypracowanie projektu ustawy, która zabezpieczy interesy działkowców.  Podkreślił, że spotkanie potwierdziło, że przy szczerych intencjach, których celem jest dobro miliona rodzin działkowych, można szybko uzyskać porozumienie. Wyraził też nadzieję, że posłwie uchwalą prawo, które będzie satysfakcjonowało milion polskich rodzin i pozwoli im spokojnie korzystać z uroków ogrodów działkowych.

Następnie Komisja  rozpoznała skargi, które wniesione zostały w trybie nadzwyczajnym ( od początku roku wpłynęło ich aż 26) oraz przyjęła uchwalę ws. odwołania członków Komisji Rozjemczej ROD.

KKR przyjęła również stanowisko, w którym odniosła się negatywnie do udziału dla przedstawicieli tzw. stowarzyszeń ogrodowych w pracach Podkomisji Nadzwyczajnej Sejmu. „Jesteśmy zbulwersowani udziałem w posiedzeniach Podkomisji Nadzwyczajnej Sejmu przedstawicieli kilkunastoosobowych stowarzyszeń, to jest Ogólnopolskiego  Towarzystwa Ogrodów Działkowych, oraz Stowarzyszenia Ogrodu Działkowego „Zielona Dolina” w Swarzędzu na równych prawach z przedstawicielami ponad milionowej rzeszy członków Polskiego Związku Działkowców. Członkami tych stowarzyszeń są w większości osoby dobrze znane społeczności działkowej Polskiego Związku Działkowców, ponieważ zostały pozbawione członkostwa Związku i prawa użytkowania działki za rażące naruszenie przepisów obowiązujących w Związku oraz przepisów prawa budowlanego, polegającego na samowoli budowlanej. Czy ludzie łamiący prawo mogą być wiarygodną, prawdomówną stroną w tak ważnej dla działkowców sprawie, jaką jest ważenie się losów ustawy o ogrodach działowych? – pytają w swoim liście członkowie Komisji (link do pełnej treści stanowiska).