Polski Związek Działkowców
Get Adobe Flash player

Krajowa Rada PZD pomoże ogrodom w potrzebie

Każdego roku zniszczeniu i degradacji ulegają kolejne rodzinne ogrody działkowe. W ostatnich latach ekstremalne zjawiska pogodowe, takie jak fale upałów, powodzie i susze, spowodowały wzrost kosztów szkód w całej Europie. Zjawiska te coraz częściej nawiedzają także różne rejony naszego kraju. Zniszczone działki, aleje, ogrodzenia, altany i domy działkowca. Bez pomocy zewnętrznej żaden ogród, zniszczony przez żywioł wody, wiatru czy ognia, nie jest w stanie poradzić sobie z tym problemem. Od wielu lat działkowcy nie dostają pomocy od strony państwa. Dostrzegając problem i wychodząc naprzeciw oczekiwaniom działkowców, Polski Związek Działkowców utworzył Fundusz przeznaczony na usuwanie skutków klęsk żywiołowych w ROD (Uchwała Nr 3/XI/2013 zamieszczona w załączniku). Został on stworzony ze środków finansowych zgromadzonych na koncie bankowym „Powódź 2010”, utworzonym uchwałą nr 92/2010 Prezydium Krajowej Rady PZD z dnia 26 maja 2010 roku w sprawie konta bankowego „Powódź 2010”.

 

Fundusz ten będzie mógł udzielać wsparcia finansowego w postaci dotacji dla rodzinnych ogrodów działkowych, w szczególności na odtworzenie zniszczonej przez klęskę żywiołową infrastruktury ogrodowej.

Do udzielania dotacji na usuwanie skutków klęsk żywiołowych zastosowanie mają przepisy uchwały nr 100/2010 Prezydium Krajowej Rady PZD z dnia 26 maja 2010 r., w sprawie szczególnych kryteriów udzielania dotacji przez Prezydium Krajowej Rady PZD dla Rodzinnych Ogrodów Działkowych dotkniętych powodzią w 2010 r. i w latach następnych, oraz uchwała nr 134/2010 Prezydium Krajowej Rady PZD z dnia 15 lipca 2010r., ws. dysponowania, wykorzystania, nadzoru i rozliczania środków finansowych przekazywanych rodzinnym ogrodom działkowym z konta „Powódź 2010”.

Załącznik plikowy do pobrania  Funduszu_Powodziowy.docx

FEW Meter


Nowy Statut PZD
35 lat PZD – koncert
Łączymy pokolenia
Mini galeria
Losowy obrazek z galerii

Losowy obrazek z galerii

Losowy obrazek z galerii

Losowy obrazek z galerii

Losowy obrazek z galerii

Losowy obrazek z galerii

Użytkownicy na stronie
Teraz na stronie: 2
Dzisiaj: 18
W tym tygodniu: 446
W sumie od 01.01.2015: 214152