Polski Związek Działkowców
Get Adobe Flash player

Komunikat Krajowego Zarządu PZD w sprawie dyżurów telefonicznych pracowników merytorycznych biur Okręgowych Zarządów PZD oraz biura Krajowej Rady PZD

Krajowy Zarząd PZD na posiedzeniu 21 kwietnia 2020r. zdecydował o wprowadzeniu od dnia 22.04.2020r. w biurach Okręgowych Zarządów PZD i biurze Krajowej Rady PZD dyżurów telefonicznych, które realizowane będą przez pracowników merytorycznych. 

pobierz: GRAFIK DYŻURÓW W BIURZE KR W DNIACH 21.09 – 25.09.2020r.

Biuro Okręgu w Gorzowie Wlkp. udziela informacji od poniedziałku do piątku w godzinach pracy tj. od 800 do 1600 pod numerem telefonu 95-722-38-36 lub mailowo: gorzow@pzd.pl
(więcej…)

Krajowa Rada PZD pomoże ogrodom w potrzebie

Każdego roku zniszczeniu i degradacji ulegają kolejne rodzinne ogrody działkowe. W ostatnich latach ekstremalne zjawiska pogodowe, takie jak fale upałów, powodzie i susze, spowodowały wzrost kosztów szkód w całej Europie. Zjawiska te coraz częściej nawiedzają także różne rejony naszego kraju. Zniszczone działki, aleje, ogrodzenia, altany i domy działkowca. Bez pomocy zewnętrznej żaden ogród, zniszczony przez żywioł wody, wiatru czy ognia, nie jest w stanie poradzić sobie z tym problemem. Od wielu lat działkowcy nie dostają pomocy od strony państwa. Dostrzegając problem i wychodząc naprzeciw oczekiwaniom działkowców, Polski Związek Działkowców utworzył Fundusz przeznaczony na usuwanie skutków klęsk żywiołowych w ROD (Uchwała Nr 3/XI/2013 zamieszczona w załączniku). Został on stworzony ze środków finansowych zgromadzonych na koncie bankowym „Powódź 2010”, utworzonym uchwałą nr 92/2010 Prezydium Krajowej Rady PZD z dnia 26 maja 2010 roku w sprawie konta bankowego „Powódź 2010”.

 

Fundusz ten będzie mógł udzielać wsparcia finansowego w postaci dotacji dla rodzinnych ogrodów działkowych, w szczególności na odtworzenie zniszczonej przez klęskę żywiołową infrastruktury ogrodowej.

Do udzielania dotacji na usuwanie skutków klęsk żywiołowych zastosowanie mają przepisy uchwały nr 100/2010 Prezydium Krajowej Rady PZD z dnia 26 maja 2010 r., w sprawie szczególnych kryteriów udzielania dotacji przez Prezydium Krajowej Rady PZD dla Rodzinnych Ogrodów Działkowych dotkniętych powodzią w 2010 r. i w latach następnych, oraz uchwała nr 134/2010 Prezydium Krajowej Rady PZD z dnia 15 lipca 2010r., ws. dysponowania, wykorzystania, nadzoru i rozliczania środków finansowych przekazywanych rodzinnym ogrodom działkowym z konta „Powódź 2010”.

Załącznik plikowy do pobrania  Funduszu_Powodziowy.docx