Polski Związek Działkowców
Get Adobe Flash player

Komunikat Krajowego Zarządu PZD z dnia 29.09.2020r. w sprawie zmiany telefonicznych dyżurów w jednostce krajowej i Okręgach PZD

Po dokonaniu oceny codziennych telefonicznych dyżurów pełnionych Okręgach PZD i jednostce krajowej PZD wprowadzonych w związku z pandemią COVID-19 w dniu 24.09.2020r. Krajowy Zarząd PZD podjął uchwałę nr 259/2020 w sprawie zmiany funkcjonowania dyżurów telefonicznych w Okręgach PZD oraz jednostce krajowej PZD.

(więcej…)

Stanowisko Krajowej Rady Polskiego Związku Działkowców z dnia 18 października 2013r. w sprawie manifestacji działkowców w Warszawie w dniu 10 października 2013r.

STANOWISKO

Krajowej Rady Polskiego Związku Działkowców

z dnia 18 października 2013 r. 

w sprawie manifestacji działkowców w Warszawie

 w dniu 10 października 2013 r.

 Krajowa Rada Polskiego Związku Działkowców pozytywnie ocenia manifestację działkowców w dniu 10 października 2013 r. i docenia wkład wszystkich, którzy się do niej przyczynili.

Krajowa Rada PZD stwierdza, że manifestacja w tym czasie była koniecznością, bo to w zasadzie Platforma Obywatelska wyprowadziła działkowców na ulice. Działkowcy reagowali bardzo negatywnie na propozycje rozwiązań prawnych dotyczących ogrodów działkowych forsowane przez PO. Od początku, a więc od złożenia przez PO swojego projektu ustawy o ogrodach działkowych, działkowcy masowo występowali do posłów tej partii, aby wycofali się z tej niszczącej ogrodnictwo działkowe propozycji. Argumenty działkowców trafiały jednak w próżnię. Choć projekt obywatelski ustawy o ROD został projektem wiodącym w pracach podkomisji nadzwyczajnej, to posłowie PO wraz z posłem Solidarnej Polski wprowadzili do tego projektu zmiany tak istotne, że całkowicie zniszczyli wszystko to, co poparło blisko milion obywateli własnoręcznymi podpisami.

 

Nie odnosiły oczekiwanego skutku pikiety działkowców przed biurami poselskimi, ani dwukrotne manifestacje przed urzędami wojewódzkimi. Dlatego działkowcy zostali zmuszeni do zamanifestowania swej woli w Warszawie przed najwyższymi urzędami – Sejmem RP i Kancelarią Premiera RP.

Manifestacja była konieczna i osiągnęła cel, dla jakiego została zorganizowana.

W tym dniu odbywało się posiedzenie połączonych komisji infrastruktury oraz samorządu terytorialnego i polityki regionalnej, podczas którego zgodzono się na wszystkie poprawki zgłoszone przez Komitet Inicjatywy Ustawodawczej z wyjątkiem jednej. Poprawki te przywracają właściwy kształt obywatelskiego projektu ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych. Rozbieżności odnoszą się tylko do jednego, ale istotnego zapisu dotyczącego uwłaszczenia działkowców. Propozycja PO obejmuje tylko część działkowców i budzi zastrzeżenia, co do zgodności z Konstytucją, co może spowodować zaskarżenie tego zapisu do Trybunału Konstytucyjnego. Skutkiem tego cała ustawa może nie wejść w życie do 21 stycznia 2014 r. Związek jest za uwłaszczeniem, ale wszystkich działkowców i aby ten temat był uregulowany w odrębnej ustawie.

Obecnie sytuacja nie jest jeszcze wyjaśniona do końca. Trwają rozmowy dotyczące kontrowersyjnego zapisu, ale przecież nie wiemy, jak zachowa się Sejm podczas II i III czytania, a także jak ustosunkuje się do ustawy senat i Prezydent RP.

Został kwartał na to, aby ustawa została uchwalona i podpisana przez prezydenta. Musi wejść w życie przed 21 stycznia 2014 r., aby działkowcy i ogrody zachowali swoje prawa, dlatego Krajowa Rada PZD nie wyklucza żadnej formy dalszego prezentowania poglądów działkowców i ich determinacji w obronie swoich praw. Jeśli zajdzie potrzeba Krajowa Rada PZD upoważnia Prezydium KR do podjęcia niezbędnych działań w obronie praw działkowców i ogrodów, w tym manifestacji w miastach wojewódzkich, a także kolejnej manifestacji ogólnopolskiej w Warszawie.

 

       Krajowa Rada

Polskiego Związku Działkowców

 

 

 

Warszawa, dnia 18 października 2013 r.

Okręgowa Komisja Rewizyjna ma dyżur w biurze OZ PZD przy ul. Śląskiej w każdy drugi wtorek miesiąca w godz. 10.00 - 13.00
FEW Meter


Nowy Statut PZD
35 lat PZD – koncert
Mini galeria
Losowy obrazek z galerii

Losowy obrazek z galerii

Losowy obrazek z galerii

Losowy obrazek z galerii

Losowy obrazek z galerii

Losowy obrazek z galerii

Użytkownicy na stronie
Teraz na stronie: 1
Dzisiaj: 28
W tym tygodniu: 28
W sumie od 01.01.2015: 262656