Polski Związek Działkowców
Get Adobe Flash player

Komunikat Krajowego Zarządu PZD w sprawie dyżurów telefonicznych pracowników merytorycznych biur Okręgowych Zarządów PZD oraz biura Krajowej Rady PZD

Krajowy Zarząd PZD na posiedzeniu 21 kwietnia 2020r. zdecydował o wprowadzeniu od dnia 22.04.2020r. w biurach Okręgowych Zarządów PZD i biurze Krajowej Rady PZD dyżurów telefonicznych, które realizowane będą przez pracowników merytorycznych. 

pobierz: GRAFIK DYŻURÓW W BIURZE KR W DNIACH 21.09 – 25.09.2020r.

Biuro Okręgu w Gorzowie Wlkp. udziela informacji od poniedziałku do piątku w godzinach pracy tj. od 800 do 1600 pod numerem telefonu 95-722-38-36 lub mailowo: gorzow@pzd.pl
(więcej…)

UCHWAŁA Nr 1/XIV/2013 Krajowej Rady Polskiego Związku Działkowców z dnia 18 października 2013 r. w sprawie roli i znaczenia stosowania prawa w PZD

UCHWAŁA Nr 1/XIV/2013

Krajowej Rady Polskiego Związku Działkowców

z dnia 18 października 2013 r.

w sprawie roli i znaczenia stosowania prawa w PZD

Zbliżający się okres będzie dla Związku bardzo trudny. Wszystkie jego organy, począwszy od ogrodowych, na krajowych kończąc, będą uważnie obserwowane zarówno przez członków, jak i przez społeczeństwo. Będzie to związane z nową sytuacją prawną, w jaką wejdzie ogrodnictwo działkowe w styczniu 2014 r.

Jeżeli wejdzie w życie nowa ustawa o rodzinnych ogrodach działkowych, a obecnie są duże szanse, że tak się stanie, to należy mieć świadomość, że nadal i to do 18 miesięcy od wejścia w życie tej ustawy, będzie obowiązywał dotychczasowy statut PZD i przepisy związkowe wydane na jego podstawie, za wyjątkiem przepisów pozostających w sprzeczności z powszechnie obowiązującymi przepisami.

Praktycznie więc dotychczasowy statut PZD będzie obowiązywał podczas przyszłorocznych walnych zebrań, a może i w 2015 r., ale przede wszystkim w codziennym funkcjonowaniu zarządów ROD.

Krajowa Rada PZD uznaje za rzecz niesłychanie ważną dla zapewnienia praw członków i funkcjonowania ogrodów, aby obowiązujące przepisy były skrupulatnie przestrzegane przez wszystkich, których dotyczą. Szczególna rola przypada zarządom ROD, które stosują prawo związkowe w bezpośredniej styczności z członkami PZD, w codziennej praktyce i we wszystkich sprawach zapewniających funkcjonowanie ogrodu. Także członkowie Związku są zobowiązani do przestrzegania statutu swojej organizacji, a więc nałożonych na nich obowiązków, ale też i korzystania z praw określonych tym statutem.

Dzisiejsza sytuacja i po uchwaleniu nowej ustawy zobowiązuje nas wszystkich do rygorystycznego przestrzegania przepisów wewnętrznych – statutu, regulaminu – dlatego wydawnictwo „Prawo w PZD” jest na czasie i będzie bardzo potrzebne.

Krajowa Rada PZD zobowiązuje wszystkie okręgowe zarządy PZD do wyposażenia w wydawnictwo „Prawo w PZD” członków zarządów ROD i w miarę możliwości członków, którzy jeszcze tego wydawnictwa nie mają.

Krajowa Rada PZD wydała „Prawo w PZD” po minimalnych kosztach – 2 zł za egzemplarz – wynikających wyłącznie z poniesionych kosztów zewnętrznych, a prace merytoryczne zostały wykonane w ramach Krajowej Rady PZD. Tak więc cena nie może być przeszkodą dla pełnego rozprowadzenia tego wydania znajdującego się obecnie w okręgach. Jeśli zajdzie taka potrzeba, okręg winien ponieść koszty wyposażenia członków zarządów ROD i członków Związku w to wydawnictwo.

WICEPREZES PREZES

Tadeusz JARZĘBAK Eugeniusz KONDRACKI

Warszawa, dnia 18 października 2013 r.