Polski Związek Działkowców
Get Adobe Flash player

Komunikat Krajowego Zarządu PZD w sprawie dyżurów telefonicznych pracowników merytorycznych biur Okręgowych Zarządów PZD oraz biura Krajowej Rady PZD

Krajowy Zarząd PZD na posiedzeniu 21 kwietnia 2020r. zdecydował o wprowadzeniu od dnia 22.04.2020r. w biurach Okręgowych Zarządów PZD i biurze Krajowej Rady PZD dyżurów telefonicznych, które realizowane będą przez pracowników merytorycznych. 

pobierz: GRAFIK DYŻURÓW W BIURZE KRAJOWEJ RADY

Biuro Okręgu w Gorzowie Wlkp. udziela informacji od poniedziałku do piątku w godzinach pracy tj. od 800 do 1600 pod numerem telefonu 95-722-38-36 lub mailowo: gorzow@pzd.pl
(więcej…)

Obradowała Krajowa Komisja Rewizyjna

25 października br. (piątek) w Warszawie odbyło się w pełnym składzie posiedzenie Krajowej Komisji Rewizyjnej PZD. Głównym tematem posiedzenia była aktualna sytuacja ogrodów i Związku w świetle zmian wprowadzonych po ogólnopolskiej manifestacji działkowców do projektu obywatelskiego ustawy o ROD. Członkowie Komisji zapoznali się z informacjami na temat spotkania Prezesa PZD Eugeniusza Kondrackiego oraz  pełnomocników Komitetu Inicjatywy Ustawodawczej z posłami Platformy Obywatelskiej, które miało miejsce w dniu 24.10.2013r.

 

Krajowa Komisja Rewizyjna poparła działania Komitetu Inicjatywy Obywatelskiej i Krajowej Rady Polskiego Związku Działkowców dotyczące rozmów z Platformą Obywatelską na temat zapisów art. 30 dotyczącego  tzw. uwłaszczenia. Zdaniem Krajowej Komisji Rewizyjnej PZD przepis proponowany przez partię rządzącą stwarza zagrożenie niezgodności nowej ustawy z Konstytucją, dając tym samym podstawę do zakwestionowania całej ustawy przez Trybunał Konstytucyjny. Członkowie KKR wyrazili przekonanie, że wszelkie wątpliwości i problemy związane z uwłaszczeniem, powinny być rozwiązane w odrębnej ustawie.

KKR wystosowała stanowisko do Klubów Parlamentarnych i Poselskich Sejmu RP w sprawie projektu ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych przygotowanego przez połączone Komisje Sejmowe – czytaj więcej.

Ponadto Komisja dokonała oceny działalności Okręgowej Komisji Rewizyjnej PZD w Warszawie, a także oceniła działalność Okręgowej Komisji Rewizyjnej PZD w Katowicach. Oceniono również aktywność komisji rewizyjnych wszystkich szczebli organizacyjnych w zakresie obrony obywatelskiego projektu ustawy o ROD.