Polski Związek Działkowców
Get Adobe Flash player

Komunikat Krajowego Zarządu PZD w sprawie dyżurów telefonicznych pracowników merytorycznych biur Okręgowych Zarządów PZD oraz biura Krajowej Rady PZD

Krajowy Zarząd PZD na posiedzeniu 21 kwietnia 2020r. zdecydował o wprowadzeniu od dnia 22.04.2020r. w biurach Okręgowych Zarządów PZD i biurze Krajowej Rady PZD dyżurów telefonicznych, które realizowane będą przez pracowników merytorycznych. 

pobierz: GRAFIK DYŻURÓW W BIURZE KRAJOWEJ RADY

Biuro Okręgu w Gorzowie Wlkp. udziela informacji od poniedziałku do piątku w godzinach pracy tj. od 800 do 1600 pod numerem telefonu 95-722-38-36 lub mailowo: gorzow@pzd.pl
(więcej…)

Przełomowe spotkanie z Premierem Donaldem Tuskiem

W piątek (15 listopada 2013r.) odbyło się spotkanie Prezesa PZD Eugeniusza Kondrackiego, Prezesa OZM PZD Stanisława Zawadki, pełnomocników Komitetu Inicjatywy Ustawodawczej Projektu Ustawy o ROD mec. Bartłomieja Piecha i mec. Tomasza Terleckiego z Premierem Donaldem Tuskiem. W spotkaniu wziął także udział szef gabinetu politycznego premiera minister Łukasz Broniewski.

Spotkanie miało na celu przełamanie impasu w pracach nad obywatelskim projektem ustawy o ROD. Należy przypomnieć, że ponad miesiąc temu zostały przyjęte wszystkie poprawki Komitetu Inicjatywy Ustawodawczej Projektu Ustawy o ROD. Punktem spornym pozostał art. 30, dotyczący tzw. „uwłaszczenia” części działkowców na udziale w prawie do terenu ROD. Strona społeczna przedstawiła argumenty prawne i funkcjonalne w sprawie tego zapisu, wskazując że propozycja dzieląca działkowców na bardziej i mniej uprzywilejowanych jest niezgodna z Konstytucją. Co gorsza  zachowanie tego artykułu rodziłoby konieczność gruntownej przebudowy projektu – sprzecznych z nim jest ok 50% już uchwalonych przepisów.

 

Premier Donald Tusk przedstawione argumenty przyjął ze zrozumieniem. Uznał je za rzeczowe, płynące z troski i znajomości funkcjonowania ogrodów działkowych. Premier zadeklarował, że Platforma Obywatelska zgadza się na kompromis,  w wyniku którego sprawa uwłaszczenia powinna zostać uregulowana w odrębnej ustawie. W ramach kompromisu strona społeczna przyjęła propozycję Premiera o pogłębieniu gwarancji dotyczących swobody zrzeszania się działkowców, poprzez ustawowe zobowiązanie do odbycia w każdym ogrodzie zebrań rozstrzygających  o przynależności organizacyjnej ROD.

Premier oświadczył również, że wbrew niektórym opiniom nigdy  intencją ani jego, ani posłów Platformy,  nie było hamowanie prac nad nową ustawą działkową, skutkiem czego byłoby jej nieuchwalenie przed 21 stycznia 2014. Premier zapewnił, że nowa ustawa działkowa wejdzie w życie przed terminem wyznaczonym przez Trybunał Konstytucyjny, dzięki czemu prawa działkowców nie będą narażone na jakikolwiek uszczerbek.

Spotkanie przebiegało w życzliwej atmosferze. Obie strony wykazały się dużą troską o los i prawa działkowców. Na zakończenie Premier stwierdził, że im częściej spotyka się z przedstawicielami działkowców, tym bardziej utwierdza się w przekonaniu  do idei ogrodnictwa działkowego i  potrzeby istnienia ROD w naszym kraju.

Dział medialny KR PZD