Polski Związek Działkowców
Get Adobe Flash player

Komunikat Krajowego Zarządu PZD w sprawie dyżurów telefonicznych pracowników merytorycznych biur Okręgowych Zarządów PZD oraz biura Krajowej Rady PZD

Krajowy Zarząd PZD na posiedzeniu 21 kwietnia 2020r. zdecydował o wprowadzeniu od dnia 22.04.2020r. w biurach Okręgowych Zarządów PZD i biurze Krajowej Rady PZD dyżurów telefonicznych, które realizowane będą przez pracowników merytorycznych. 

pobierz: GRAFIK DYŻURÓW W BIURZE KRAJOWEJ RADY

Biuro Okręgu w Gorzowie Wlkp. udziela informacji od poniedziałku do piątku w godzinach pracy tj. od 800 do 1600 pod numerem telefonu 95-722-38-36 lub mailowo: gorzow@pzd.pl
(więcej…)

Projekt obywatelski skierowany na drugie czytanie w Sejmie

Po ponad miesięcznej przerwie Komisje Infrastruktury oraz Samorządu i Polityki Regionalnej wznowiły prace nad nową ustawą działkową. Podczas wtorkowego posiedzenia posłowie udowodnili, że są w stanie pracować sprawnie i potrafią zrezygnować z przepychanek politycznych, które do tej pory spowalniały prace. W efekcie tego projekt obywatelski trafia na drugie czytanie w Sejmie.

W posiedzeniu Komisji wzięli udział: Prezes PZD Eugeniusz Kondracki, pełnomocnicy Komitetu Inicjatywy Ustawodawczej Projektu Ustawy o ROD mec. Bartłomiej Piech i mec. Tomasz Terlecki, Prezes OZM PZD Stanisław Zawadka, sekretarz KR PZD Izabela Ożegalska,  członek KR PZD Antoni Kostrzewa, a także grupa prawników Związkowych.

 

Co dalej z uwłaszczeniem?

Warto przypomnieć, że podczas wcześniejszego posiedzenia komisje przyjęły wszystkie poprawki Komitetu, poza art. 30, dotyczącym tzw. uwłaszczenia działkowców.  Sprawa ta była do tej pory punktem spornym, gdyż strona społeczna nie mogła zgodzić się na propozycję niezgodną z Konstytucją, co groziłoby tym, że ustawa szybko trafiłaby do Trybunału Konstytucyjnego. Na przestrzeni ostatnich kilkunastu dni przedstawiciele działkowców spotkali się kilkakrotnie z posłami PO, w celu omówienia spornej kwestii. Ostatecznie, podczas spotkania prezesa PZD Eugeniusza Kondrackiego, Prezesa OZM PZD Stanisława Zawadki oraz  pełnomocników Komitetu mec. Bartłomieja Piecha i mec. Tomasza Terleckiego z premierem Donaldem Tuskiem  udało osiągnąć się porozumienie. Przypomniał o tym  podczas wczorajszego posiedzenia Komisji poseł Marek Łapiński. „Polski Związek Działkowców, a także Platforma proponują, by w ustawie działkowej znalazł się zapis, zgodnie z którym sprawa uwłaszczenia działkowców uregulowana zostanie w nowej ustawie. To rozwiązanie popierają  także inne kluby poselskie – mówił poseł.

To, że posłowie są zgodni co do tej propozycji potwierdziło głosowanie, podczas którego większością głosów zdecydowali, że sprawa uwłaszczenia uregulowana zostanie w nowym akcie prawnym.

Obowiązki nałożone na PZD

Kolejna poprawka, pozytywnie zaopiniowana przez komisje, dotyczyła przynależności organizacyjnej działkowców. Propozycja ta przewiduje, że w ciągu 12 miesięcy od wejścia w życie ustawy zarządy ogrodów działkowych będą musiały obowiązkowo zwołać zebranie wszystkich działkowców, by ci zdecydowali, czy chcą pozostać w  ogólnopolskim stowarzyszeniu w jakie przekształci się PZD, czy też będą chcieli  się od niego odłączyć.

Posłowie jednogłośnie przyjęli także inne poprawki, które zgłaszali i referowali pełnomocnicy Komitetu. Większość z nich miała charakter porządkujący.Na zakończenie przyjęte zostało sprawozdanie Komisji. Na posła sprawozdawcę wybrana została posłanka Krystyna Sibińska.

Projekt trafia na drugie czytanie

Równocześnie przewodniczący Komisji Infrastruktury Stanisław Żmijan  (PO) zapowiedział, że do końca tygodnia odbędzie się drugie i trzecie czytanie projektu obywatelskiego w Sejmie. Z harmonogramu prac Sejmu wynika, że drugie czytanie odbędzie się w dniu dzisiejszym (tj.20.11.13) o godzinie 15.15. Jeżeli posłowie nie zgłoszą zbyt wielu uwag i poprawek, trzecie czytanie odbędzie się w najbliższy piątek.

Należy mieć nadzieję, że wszystkie kluby poselskie wezmą sobie do serca apel posła Zbyszka Zaborowskiego (SLD), który podczas wczorajszego posiedzenia Komisji zwrócił się do posłów, by nie utrudniali dalszych prac i byli oszczędni w zgłaszaniu uwag. „Czas pędzi nieubłagalnie, dlatego wszyscy powinniśmy mieć to na uwadze” – mówił poseł.

Szansa na uchwalenie nowej ustawy przed 21 stycznia 2014 r. staje się więc coraz bardziej realna. Tym bardziej, że podczas wtorkowego posiedzenia Komisji dało się wyczuć zupełnie inną, niż dotychczas atmosferę. Posłowie udowodnili, że potrafią pracować zgodnie i głosować jednomyślnie w imię słusznej sprawy. Wszyscy też zapewniali, że prawa działkowców zostaną zabezpieczone przed wejściem w życie wyroku TK.