Polski Związek Działkowców
Get Adobe Flash player

Komunikat Krajowego Zarządu PZD z dnia 29.09.2020r. w sprawie zmiany telefonicznych dyżurów w jednostce krajowej i Okręgach PZD

Po dokonaniu oceny codziennych telefonicznych dyżurów pełnionych Okręgach PZD i jednostce krajowej PZD wprowadzonych w związku z pandemią COVID-19 w dniu 24.09.2020r. Krajowy Zarząd PZD podjął uchwałę nr 259/2020 w sprawie zmiany funkcjonowania dyżurów telefonicznych w Okręgach PZD oraz jednostce krajowej PZD.

(więcej…)

Związek przygotowuje się do wejścia w życie nowej ustawy

Zapisy nowej ustawy o ROD zapewniają stosunkowo płynne przejście ogrodów i działkowców do nowej rzeczywistości prawnej. Tym niemniej zmiana ustawy powoduje, iż od jej wejścia w życie, to jest 19 stycznia, w ogrodach będą musiały zacząć funkcjonować nowe rozwiązania. Dlatego od dnia podpisania ustawy przez Prezydenta B. Komorowskiego w Krajowej Radzie PZD ruszyły prace nad dostosowywaniem prawa wewnątrz organizacyjnego do zapisów nowej ustawy. Temu także służyło czwartkowe (9 stycznia 2014r.) posiedzenie Krajowej Rady, podczas którego przyjęte zostały stosowne dokumenty wdrożeniowe. Obradom przewodniczył Prezes PZD Eugeniusz Kondracki.

 

Związek Miast Polskich nie składa broni

Niestety, sprawa przyjęcia dokumentów wdrożeniowych nie była jedynym tematem, nad którym musiała pochylić się KR PZD. Problemem, który ponownie powrócił w ostatnich dniach, są działania dobrze znanego wszystkim działkowcom Związku Miast Polskich, który, jak się okazuje, nie zamierza składać broni i kończyć walki jaką od dawna toczy z działkowcami (więcej na ten temat w odrębnej informacji – czytaj więcej).

Tymczasowy Statut

Jednym z najważniejszych dokumentów, który został zweryfikowany i przyjęty podczas posiedzenia KR PZD jest Statut PZD. Warto jednak podkreślić, że przyjęty dokument nie jest nowelizacją obecnego Statutu, ale został zweryfikowany w oparciu o nową ustawę. Jak podkreślał mec. Bartłomiej Piech Statut  w takiej formie będzie obowiązywał do czasu uchwalenia nowego dokumentu przez Krajowy Zjazd Delegatów. Obecny Statut jest dokumentem przejściowym, z którego można było jedynie pewne kwestie wykreślić, a nie dopisywać.  Takie uprawnienia ma Krajowy Zjazd, który przyjmie dokument, w którym wszystkie kwestie uregulowane zostaną spójnie. Obecny Statut został dostosowany w najlepszy sposób,  jak było to możliwe” – zapewniał Piech.

(Pobierz Statut)

Trwają prace nad Regulaminem

Równie ważnym dokumentem, który z pewnością ułatwi działkowcom poruszanie się po nowej ustawie, jest Regulamin. Jak informował mec. Tomasz Terlecki w KR PZD trwają intensywne prace na nad przygotowaniem tego dokumentu. Zgodnie z nową ustawą regulamin zmienia całkowicie swój charakter, sens i jednocześnie zakres spraw, który ma normować. Prace nad tym dokumentem muszą więc być wnikliwe i musi poprzedzić je dyskusja. Dzięki temu – jak mówił Terlecki- z pewnością uda się opracować dokument, który będzie praktycznym i jasnym kompendium wiedzy dla użytkowników działek.

Przedłużenie Kadencji PZD w ROD

Krajowa Rada PZD uznała także, że w związku z nową sytuacją prawną, istnieje potrzeba wzięcia odpowiedzialności za realizację zapisów nowej ustawy. Dlatego też do jej wdrożenia niezbędne jest doświadczenie zarządów ROD oraz pozostałych organów PZD w ROD, nabyte w trakcie 4-letniej kadencji, które pozwoli sprostać realizacji obowiązków nałożonych w nowej ustawie oraz wynikającemu z nich zakresowi odpowiedzialności. Krajowa Rada PZD uznała, że ustawa nałożyła, szczególnie na zarządy ogrodów, nowe obowiązki. Dotyczy to w szczególności trybu zwołania i przeprowadzenia zebrań wszystkich działkowców, podczas których mają dokonać wyboru stowarzyszenia prowadzącego ogród. Szereg obowiązków, konieczność zwołania co najmniej dwóch zebrań w ROD: walnego zebrania członków PZD i zebrania działkowców, wymaga znajomości dotychczas obowiązujących przepisów i doświadczenia organizacyjnego. Dlatego też uznano, że wdrażanie ustawy i w konsekwencji zmian
w wewnętrznym prawie związkowym powinny dokonywać Zarządy ROD, mające już doświadczenie w codziennej pracy w ROD.

 Co dalej z Funduszem Rozwoju i Oświatowym?

KR PZD postanawiała zweryfikować przepisy PZD dotyczące Funduszu Rozwoju ROD i Funduszu Oświatowego PZD pod kątem ich zgodności z ustawą o rodzinnych ogrodach działkowych. KR wskazała na potrzebę nowelizacji uchwał w tym zakresie. Nowelizacja jest zgodna z obecnie obowiązującym Statutem. Fundusze będą nadal funkcjonował, służąc całemu Związkowi.

Działania organizacyjne

KR PZD uznała także, że w związku z wejściem w życie nowej ustawy oraz przyjęciem  dokumentów wdrożeniowych, konieczne jest podjęcie działań organizacyjnych, w celu wprowadzenia do praktyki w ROD i całym Związku nowych uregulowań prawnych. W tym celu Prezydium KR PZD wprowadzi program wdrażania ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych, biuro KR PZD zorganizuje szkolenia na temat zmian w prawie związkowym dla wytypowanych przez OZ, Okręgowe Zarządy natomiast zorganizują narady dla prezesów zarządów ROD. Wszystkie ważne informacje zostaną także przekazane działkowcom.

Podczas posiedzenia KR PZD przyjęto wiele uchwał i dokumentów regulujących wyżej wymienione kwestie oraz wiele innych, które  pomogą działkowcom w prosty sposób wcielać nową ustawę w życie. Jak zapewniał Prezes PZD Eugeniusz Kondracki KR PZD zrobi wszystko, by pomóc działkowcom jak najlepiej odnaleźć się w nowej rzeczywistości prawnej tak, by mogli spokojnie korzystać z ogrodów działkowych. Już niebawem do wszystkich ogrodów trafi Biuletyn Informacyjny ze wszystkimi dokumentami wdrożeniowymi. Wszystkie ważne dla działkowców informacje będą też publikowane na stronie KR PZD i stronach OZ.

 Prezes PZD podziękował także  tym, którzy intensywnie pracują nad opracowaniem nowych dokumentów prawnych, dzięki czemu wejście  życie nowego prawa nie będzie dla użytkowników działek w ROD dużym zaskoczeniem i pozwoli na płynne przejście do zapisów nowej ustawy.

Okręgowa Komisja Rewizyjna ma dyżur w biurze OZ PZD przy ul. Śląskiej w każdy drugi wtorek miesiąca w godz. 10.00 - 13.00
FEW Meter


Nowy Statut PZD
35 lat PZD – koncert
Mini galeria
Losowy obrazek z galerii

Losowy obrazek z galerii

Losowy obrazek z galerii

Losowy obrazek z galerii

Losowy obrazek z galerii

Losowy obrazek z galerii

Użytkownicy na stronie
Teraz na stronie: 1
Dzisiaj: 36
W tym tygodniu: 152
W sumie od 01.01.2015: 263628