Polski Związek Działkowców
Get Adobe Flash player

Komunikat Krajowego Zarządu PZD z dnia 29.09.2020r. w sprawie zmiany telefonicznych dyżurów w jednostce krajowej i Okręgach PZD

Po dokonaniu oceny codziennych telefonicznych dyżurów pełnionych Okręgach PZD i jednostce krajowej PZD wprowadzonych w związku z pandemią COVID-19 w dniu 24.09.2020r. Krajowy Zarząd PZD podjął uchwałę nr 259/2020 w sprawie zmiany funkcjonowania dyżurów telefonicznych w Okręgach PZD oraz jednostce krajowej PZD.

(więcej…)

Zweryfikowany Regulamin Postępowania Komisji Rozjemczych

W związku z wejściem w życie w dniu 19 stycznia 2014r. ustawy z dnia 13 grudnia 2013r. o rodzinnych ogrodach działkowych, oraz interpretacji Statutu PZD dokonanego przez Krajową Radę Polskiego Związku Działkowców uchwałą Nr 1/XVII/2014 Krajowa Komisja Rozjemcza Polskiego Związku Działkowców uznała za konieczne przeprowadzić analizę zapisów Regula­minu Postępowania Komisji Rozjemczych PZD w kontekście ich zgodności z nową ustawą o ROD oraz zapisami Statutu PZD, interpretacji, która będzie wiążąca dla organów rozjemczych PZD do czasu uchwalenia nowego Regulaminu Postępowania Komisji Rozjemczych PZD.

Uchwała Nr 1/2014 Krajowej Komisji Rozjemczej PZD z dnia 14 marca 2014 r. w sprawie interpretacji postanowień Regulaminu Postępowania Komisji Rozjemczych Polskiego Związku Działkowców w świetle zapisów ustawy z dnia 13 grudnia 2013r. o rodzinnych ogrodach działkowych oraz zweryfikowanego Statutu PZD – pobierz

 Zweryfikowany Regulamin Postępowania Komisji Rozjemczych PZD – pobierz