Polski Związek Działkowców
Get Adobe Flash player

Komunikat Krajowego Zarządu PZD z dnia 29.09.2020r. w sprawie zmiany telefonicznych dyżurów w jednostce krajowej i Okręgach PZD

Po dokonaniu oceny codziennych telefonicznych dyżurów pełnionych Okręgach PZD i jednostce krajowej PZD wprowadzonych w związku z pandemią COVID-19 w dniu 24.09.2020r. Krajowy Zarząd PZD podjął uchwałę nr 259/2020 w sprawie zmiany funkcjonowania dyżurów telefonicznych w Okręgach PZD oraz jednostce krajowej PZD.

(więcej…)

Obradowała Krajowa Rada PZD 2014

W dniu 27 marca 2014 r. obradowała w Warszawie Krajowa Rada PZD. Na początku XIX posiedzenia członkowie Krajowej Rady minutą ciszy uczcili pamięć P. Zygmunta Wójcika zmarłego w dniu 25 marca br. członka KR PZD i Prezesa OZ Świętokrzyskiego.

Zgodnie z przyjętym porządkiem przewodniczący obradom Prezes Eugeniusz Kondracki przedstawił działania, jakie podejmuje Krajowa Rada wdrażając w życie postanowienia nowej ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych. Występujący w dyskusji członkowie KR PZD przedstawili sytuację w ogrodach działkowych, a także poinformowali o przebiegu i wynikach pierwszych zebrań sprawozdawczych w ROD.

 

P. Józef Noski Wiceprezes OZ Śląskiego przedstawił działania, jakie podjęto w Okręgu Śląskim w celu wykonania zaleceń wynikających z Raportu Komisji Doraźnej KR PZD i stanowiska KR w tej sprawie.
Krajowa Rada, zgodnie z obowiązkami wynikającymi ze statutu PZD zatwierdziła sprawozdanie z działalności KR PZD w 2013 r. i przyjęła plan pracy na rok bieżący.

W związku z przekształceniem PZD w stowarzyszenie ogrodowe, Krajowa Rada w podjętej uchwale w sprawie jednostek terenowych PZD, potwierdziła istnienie i funkcjonowanie jednostek terenowych w ramach stowarzyszenia ogrodowego PZD określając jednocześnie ich zasięg terytorialny.

Krajowa Rada uznała za konieczne podjęcie prac nad nowym statutem PZD spełniającym warunki określone ustawą o rodzinnych ogrodach działkowych i ustawą o stowarzyszeniach oraz spełniającego oczekiwania członków Związku. Krajowa Rada powołała komisję statutową, której zadaniem jest opracowanie projektu statutu.

Krajowa Rada wypowiedziała się w sprawie zbliżających się wyborów do Europarlamentu. W przyjętym stanowisku zaapelowała do polskich działkowców o liczny udział w wyborach i oddanie swych głosów na tych kandydatów z SLD, PSL, PiS, PO i Twojego Ruchu, których poznaliśmy jako prawdziwych sojuszników ogrodnictwa działkowego.

Okręgowa Komisja Rewizyjna ma dyżur w biurze OZ PZD przy ul. Śląskiej w każdy drugi wtorek miesiąca w godz. 10.00 - 13.00
FEW Meter


Nowy Statut PZD
35 lat PZD – koncert
Mini galeria
Losowy obrazek z galerii

Losowy obrazek z galerii

Losowy obrazek z galerii

Losowy obrazek z galerii

Losowy obrazek z galerii

Losowy obrazek z galerii

Użytkownicy na stronie
Teraz na stronie: 1
Dzisiaj: 43
W tym tygodniu: 43
W sumie od 01.01.2015: 262671