Polski Związek Działkowców
Get Adobe Flash player

Komunikat Krajowego Zarządu PZD w sprawie dyżurów telefonicznych pracowników merytorycznych biur Okręgowych Zarządów PZD oraz biura Krajowej Rady PZD

Krajowy Zarząd PZD na posiedzeniu 21 kwietnia 2020r. zdecydował o wprowadzeniu od dnia 22.04.2020r. w biurach Okręgowych Zarządów PZD i biurze Krajowej Rady PZD dyżurów telefonicznych, które realizowane będą przez pracowników merytorycznych. 

pobierz: GRAFIK DYŻURÓW W BIURZE KR W DNIACH 21.09 – 25.09.2020r.

Biuro Okręgu w Gorzowie Wlkp. udziela informacji od poniedziałku do piątku w godzinach pracy tj. od 800 do 1600 pod numerem telefonu 95-722-38-36 lub mailowo: gorzow@pzd.pl
(więcej…)

Obradowała Krajowa Rada PZD – maj 2014

W dniu 27 maja 2014 r. odbyło się XX posiedzenie Krajowej Rady PZD, któremu przewodniczył Eugeniusz Kondracki Prezes PZD. W posiedzeniu, poza członkami Krajowej Rady udział wzięli członkowie zespołu doradców Komisji Statutowej oraz dyrektorzy i kierownicy biur okręgowych zarządów PZD.  Informację o wynikach pracy Komisji Statutowej przedstawił Tomasz Terlecki radca prawny KR PZD, członek zespołu doradców. Krajowa Rada po zapoznaniu się z tą informacją przyjęła Stanowisko w sprawie prac nad statutem PZD, w którym zaakceptowała rekomendowane przez Komisję kierunki rozstrzygania najważniejszych problemów i stwierdziła, że zaawansowanie prac nad statutem pozwala na przedstawienie projektu na następnych posiedzeniu KR w czerwcu br. i po przyjęciu skierowanie go do szerokiej konsultacji.

 

Zgodnie z oczekiwaniem członków Związku Krajowa Rada uważa za konieczne uchwalenie nowego statutu jeszcze w tym roku, dlatego na 23 października 2014r. zwołała Nadzwyczajny XI Krajowy Zjazd Delegatów PZD, którego jedynym tematem będzie uchwalenie statutu stowarzyszenia ogrodowego PZD. Krajowa Rada w odrębnej uchwale, zgodnie ze statutowymi uprawnieniami, określiła zasady wyboru delegatów na Nadzwyczajny XI Krajowy Zjazd Delegatów PZD.

Radca prawny KR PZD Bartłomiej Piech przedstawił uzasadnienie do wyroku NSA w sprawie altany na działce w ROD, unormowania prawne obowiązujące w tej sprawie oraz skutki, jakie takie orzeczenie NSA może wywołać w zasadzie dla każdego działkowca. Krajowa Rada uznała za konieczne wystąpienie z wnioskiem o zainicjowanie prac nad nowelizacją prawa budowlanego w taki sposób, aby definicja altany na działce w ROD wynikała z tego aktu prawnego. Krajowa Rada ustosunkowując się do wyroku NSA w przyjętym Stanowisku w sprawie regulacji prawnych dotyczących budownictwa na terenie rodzinnych ogrodów działkowych wykazała, że określenie altany na działce za pomocą definicji słownikowej jest nie tylko oderwane od rzeczywistości – od ponad 100 letniej tradycji budownictwa na działkach, ale także od obowiązującego prawa i jednego z wyroków tego samego NSA.

Krajowa Rada dokonała zmiany własnej uchwały z 2007 r. w sprawie delegatur rejonowych. Wprowadzone zmiany ujednolicają zasady funkcjonowania biura OZ i biura delegatury rejonowej.