Polski Związek Działkowców
Get Adobe Flash player

Komunikat Krajowego Zarządu PZD z dnia 29.09.2020r. w sprawie zmiany telefonicznych dyżurów w jednostce krajowej i Okręgach PZD

Po dokonaniu oceny codziennych telefonicznych dyżurów pełnionych Okręgach PZD i jednostce krajowej PZD wprowadzonych w związku z pandemią COVID-19 w dniu 24.09.2020r. Krajowy Zarząd PZD podjął uchwałę nr 259/2020 w sprawie zmiany funkcjonowania dyżurów telefonicznych w Okręgach PZD oraz jednostce krajowej PZD.

(więcej…)

Komunikat Prezydium KR PZD w w sprawie odbywających się w ROD zebrań wszystkich działkowców

KOMUNIKAT

Prezydium Krajowej Rady Polskiego Związku Działkowców

z dnia 12 czerwca 2014 r.

 

w sprawie odbywających się w ROD zebrań wszystkich działkowców

 

Prezydium Krajowej Rady PZD, podczas posiedzenia w dniu 12 czerwca 2014r., zapoznało się z informacjami okręgowych zarządów PZD na temat odbywających się w ogrodach ustawowych zebrań wszystkich działkowców. Zgodnie z ustawą o ROD z 13 grudnia 2013 r. zebrania mają się odbyć we wszystkich rodzinnych ogrodach działkowych do 18 stycznia 2015 r. Na tych zebraniach działkowcy mają podjąć decyzję o wyborze stowarzyszenia, które będzie prowadziło ich ogród.

Z przedłożonych przez okręgowe zarządy informacji wynika, że do 8 czerwca 2014 r. odbyło się 571 zebrań ustawowych.

Część ogrodów skorzystało z możliwości, jakie daje ustawa i wybrało własną drogę powołując stowarzyszenie do prowadzenia ich ogrodu. Prawomocne decyzje o powołaniu własnego stowarzyszenia podjęto w 32 ogrodach co stanowi 5,6% ogrodów, w których odbyły się zebrania.

 

Jest niestety grupa ROD, w których osoby zwołujące i przeprowadzające zebrania naruszyły przepisy ustawy. Takie zebrania odbyły się w 44 ROD. Sprawę rejestracji tak powołanego stowarzyszenia bada sąd rejestrowy i w przypadku potwierdzenia nieprawidłowości odmawia rejestracji stowarzyszenia. Jak informują okręgi, na niektórych zebraniach dochodzi do manipulacji dot. frekwencji, liczenia głosów podczas głosowania, a także innych nieprawidłowości powodujących nieważność podjętych decyzji.

Prezydium KR PZD uznaje takie przypadki za działanie na szkodę działkowców. Ustawa wyraźnie określiła całą procedurę i wymagania, jakie należy spełnić. Głównym celem ustawodawcy było zapewnienie możliwości wypowiedzenia się w tej najważniejszej sprawie większości działkowców z danego ogrodu. W ogrodach, w których doszło do manipulacji zmarnowano środki działkowców i ich czas, aby niezgodnie z prawem osiągnąć indywidualne cele grupy osób z tego ROD.

Zebrania winny odbywać się zgodnie z ustawą i wyrażona na takich zebrania wola działkowców będzie w pełni realizowana.

 

Działkowcy z większości ogrodów, w których odbyły się dotychczas zebrania, podejmują decyzję o pozostaniu w stowarzyszeniu PZD. Jak wynika z dyskusji na tych zebraniach, działkowcy przede wszystkim doceniają sprawność w działaniu, doświadczenie i skuteczność Związku w obronie praw działkowców i ogrodów, ale również bieżącą pomoc dla ogrodów w sprawach inwestycyjnych, prawnych, a także finansowych. Podkreślają zrozumiały i prawidłowy system kierowania, zarządzania i nadzoru oraz stwierdzają, że chcą pozostać w PZD, bo pewnie czują się w organizacji potrafiącej skutecznie walczyć o ich prawa, szczególnie, że nadal istnieją i są aktywne środowiska przeciwne istnieniu ogrodów.

 

Prezydium KR PZD stwierdza, że podczas zdecydowanej większości zebrań panuje bardzo dobra atmosfera, są one dobrze przygotowane pod względem organizacyjnym, a działkowcy mają zapewnioną pełną swobodę wypowiedzi i możliwość podjęcia decyzji w stosunku do ROD zgodnie z ich wolą. Prezydium KR PZD składa podziękowanie zarządom ROD, które w sposób rzetelny wypełniają obowiązki dotyczące zebrań wszystkich działkowców nałożone ustawą o ROD.

 

       Prezydium Krajowej Rady

Polskiego Związku Działkowców

 

 

Warszawa, dnia 12 czerwca 2014 r.

Okręgowa Komisja Rewizyjna ma dyżur w biurze OZ PZD przy ul. Śląskiej w każdy drugi wtorek miesiąca w godz. 10.00 - 13.00
FEW Meter


Nowy Statut PZD
35 lat PZD – koncert
Mini galeria
Losowy obrazek z galerii

Losowy obrazek z galerii

Losowy obrazek z galerii

Losowy obrazek z galerii

Losowy obrazek z galerii

Losowy obrazek z galerii

Użytkownicy na stronie
Teraz na stronie: 1
Dzisiaj: 50
W tym tygodniu: 329
W sumie od 01.01.2015: 271082