Polski Związek Działkowców
Get Adobe Flash player

Komunikat Krajowego Zarządu PZD z dnia 29.09.2020r. w sprawie zmiany telefonicznych dyżurów w jednostce krajowej i Okręgach PZD

Po dokonaniu oceny codziennych telefonicznych dyżurów pełnionych Okręgach PZD i jednostce krajowej PZD wprowadzonych w związku z pandemią COVID-19 w dniu 24.09.2020r. Krajowy Zarząd PZD podjął uchwałę nr 259/2020 w sprawie zmiany funkcjonowania dyżurów telefonicznych w Okręgach PZD oraz jednostce krajowej PZD.

(więcej…)

Posiedzenie Krajowej Komisji Rewizyjnej

W dniach 23-25 czerwca 2014 roku odbyło się kolejne posiedzenie Krajowej Komisji Rewizyjnej Polskiego Związku Działkowców.

Krajowa Komisja Rewizyjna zgodnie ze statutowymi kompetencjami dokonała badania sprawozdania finansowego Związku za 2013 rok i za okres 1-18 stycznia 2014 roku. Badanie przeprowadzono w oparciu o:

 

– sporządzone przez Zarządy ROD i Okręgowe Zarządy PZD sprawozdania finansowe, sprawozdania z Funduszu Rozwoju ROD i Funduszu Oświatowego PZD za 2013 rok i za okres l-18.01.2014r., zbadane przez Komisje Rewizyjne ROD i Okręgowe Komisje Rewizyjne PZD. Wszystkie sprawozdania na wniosek komisji rewizyjnych zostały przyjęte uchwałami przez organy do tego upoważnione, czyli Walne Zebrania Sprawozdawcze członków ROD oraz członków Okręgowych Zarządów PZD.,

– sprawozdanie finansowe Krajowej Rady PZD, sprawozdanie z Funduszu Rozwoju, Funduszu Oświatowego, Funduszu Samopomocowego Krajowej Rady PZD, Funduszu Budowy Centralnego Domu Działkowca KR PZD, Funduszu Obrony ROD oraz środków na Funduszu na usuwanie klęsk żywiołowych w ROD, które zostało zbadane przez organ do tego upoważniony, czyli Krajową Komisję Rewizyjną oraz zatwierdzone uchwałą Krajowej Rady PZD.

Krajowa Komisja Rewizyjna PZD stwierdza, że wszystkie jednostki Związku prowadziły oszczędną gospodarkę finansową w 2013 roku.

Krajowa Komisja Rewizyjna PZD na swoim posiedzeniu podjęła uchwały w sprawie przedmiotu kontroli oraz w sprawie powierzenia Panu Romanowi Żurkowskiemu funkcji Sekretarza Krajowej Komisji Rewizyjnej PZD.

Krajowa Komisja Rewizyjna PZD zajęła także stanowisko w sprawie szkodliwego społecznie i niebezpiecznego dla działkowców orzeczenia NSA z 9 stycznia 2014 roku.

Okręgowa Komisja Rewizyjna ma dyżur w biurze OZ PZD przy ul. Śląskiej w każdy drugi wtorek miesiąca w godz. 10.00 - 13.00
FEW Meter


Nowy Statut PZD
35 lat PZD – koncert
Mini galeria
Losowy obrazek z galerii

Losowy obrazek z galerii

Losowy obrazek z galerii

Losowy obrazek z galerii

Losowy obrazek z galerii

Losowy obrazek z galerii

Użytkownicy na stronie
Teraz na stronie: 2
Dzisiaj: 40
W tym tygodniu: 563
W sumie od 01.01.2015: 266779