Polski Związek Działkowców
Get Adobe Flash player

Komunikat Krajowego Zarządu PZD z dnia 29.09.2020r. w sprawie zmiany telefonicznych dyżurów w jednostce krajowej i Okręgach PZD

Po dokonaniu oceny codziennych telefonicznych dyżurów pełnionych Okręgach PZD i jednostce krajowej PZD wprowadzonych w związku z pandemią COVID-19 w dniu 24.09.2020r. Krajowy Zarząd PZD podjął uchwałę nr 259/2020 w sprawie zmiany funkcjonowania dyżurów telefonicznych w Okręgach PZD oraz jednostce krajowej PZD.

(więcej…)

Komitet „Stop rozbiórkom altan” składa zawiadomienie o jego powołaniu u Marszałek Sejmu

W dniu dzisiejszym (3 lipca br.)  pełnomocnik Komitetu Inicjatywy Ustawodawczej „Stop rozbiórkom altan” złożył do Marszałka Sejmu zawiadomienie o powołaniu Komitetu promującego obywatelski projekt ustawy o zmianie ustawy – Prawo budowlane oraz niektórych innych ustaw.

Zgodnie z zapisami ustawy o wykonywaniu inicjatywy ustawodawczej przez obywateli, Marszałek Sejmu ma 14 dni na wydanie postanowienia o przyjęciu zawiadomienia o powołaniu Komitetu, co jest jednoznaczne z jego rejestracją bądź też wezwać pełnomocnika do usunięcia braków formalnych w złożonym zawiadomieniu. Na obecną chwilę akcja zbierania podpisów powinna zostać wstrzymana do momentu rejestracji Komitetu, o czym niezwłocznie będziemy informować.

Aby projekt mógł być rozpatrzony w Sejmie, Komitet musi zebrać pod nim nie mniej niż 100 tys. podpisów w ciągu 3 miesięcy. Warunkiem skuteczności przedsięwzięcia jest masowe poparcie dla projektu, aby to osiągnąć niezbędna jest mobilizacja nie tylko działkowców, ale także ich rodzin, przyjaciół i sympatyków ogrodów działkowych. Można mieć nadzieję, że jeżeli działkowcy, tak jak dotychczas, masowo włączą się w walkę o swoje prawa, to spełnienie tego wymogu nie powinno być problemem.