Polski Związek Działkowców
Get Adobe Flash player

Komunikat Krajowego Zarządu PZD z dnia 29.09.2020r. w sprawie zmiany telefonicznych dyżurów w jednostce krajowej i Okręgach PZD

Po dokonaniu oceny codziennych telefonicznych dyżurów pełnionych Okręgach PZD i jednostce krajowej PZD wprowadzonych w związku z pandemią COVID-19 w dniu 24.09.2020r. Krajowy Zarząd PZD podjął uchwałę nr 259/2020 w sprawie zmiany funkcjonowania dyżurów telefonicznych w Okręgach PZD oraz jednostce krajowej PZD.

(więcej…)

Wystąpienie KR PZD do Klubów Parlamentarnych

Pan Poseł Rafał Grupiński

Przewodniczący

Klubu Parlamentarnego Platforma Obywatelska

 

Szanowny Panie Przewodniczący,

Minęło zaledwie kilka miesięcy od wejścia w życie ustawy z 13 grudnia 2013 r. o rodzinnych ogrodach działkowych, gdy znów zaangażowały się niektóre instytucje Państwa do negowania jej zapisów. Otóż do Rzecznika Praw Obywatelskich wystąpiło Biuro Studiów i Analiz Sądu Najwyższego o rozważenia skierowania wniosku do Trybunału Konstytucyjnego w sprawie ustawy o ROD. W odpowiedzi na to wystąpienie RPO zwrócił się do Wicepremier Elżbiety Bieńkowskiej – Ministra Infrastruktury i Rozwoju, o zajęcie stanowiska w sprawie rzekomej niekonstytucyjności niektórych przepisów ustawy.

 

Milionowe środowisko polskich działkowców jest zdumione oraz zaniepokojone taką postawą. Dają wyraz swojemu oburzeniu w coraz liczniej napływających protestach i apelach, które na bieżąco są publikowane na stronie internetowej PZD. W tych wystąpieniach przeważa opinia, że jest to preludium do kolejnej akcji wymierzonej w fundamentalne prawa działkowców i ogrodów działkowych. Obawy te wydają się uzasadnione. Wszak ostatnia inicjatywa zanegowania ustawy działkowej rozpoczęła się właśnie od działań Sądu Najwyższego i Rzecznika Praw Obywatelskich. Trudno nie oprzeć się wrażeniu, że mamy do czynienia z powtórzeniem sprawdzonego już scenariusza.

 

Panie Przewodniczący,

W toku prac nad ustawą posłowie zgodnie doszli do przekonania, że tylko zaproponowane w niej rozwiązania gwarantują zachowanie praw działkowców do działek i majątku, który znajduje się na ich działkach. Rozwiązania te również zaakceptowali konstytucjonaliści w swoich ekspertyzach. Z tych względów Sejm niemal jednogłośnie uchwalił ustawę o ROD, uznając przyjęte w tym akcie rozwiązania za realizujące wyrok Trybunału Konstytucyjnego.

Należy również zaznaczyć, że większość przepisów ustawy stanowią rozwiązania wniesione w ramach inicjatywy obywatelskiej. Stąd też największy sprzeciw wśród działkowców wywołuje fakt, że RPO zaangażował się w inicjatywę podważania prawa, które w toku procesu legislacyjnego poparło własnoręcznym podpisem blisko milion polskich obywateli, których te prawa obejmują! Ze społecznego punktu widzenia jest to sytuacja wręcz kuriozalna. Wśród działkowców jest ona odbierana jako szukanie kolejnego pretekstu do podważenia praw działkowców do gruntów zajętych przez ogrody działkowe.

         Takie działania wywołują oburzenie również ze względu na ogromny wysiłek organizacyjny oraz finansowy, jaki został włożony w realizację nowej ustawy na przestrzeni ostatnich miesięcy. Podważane są bowiem m.in. przepisy przejściowe ustawy, które przewidują obowiązek przeprowadzenia w każdym z niemal 5 tysięcy ogrodów specjalnych zebrań wszystkich działkowców w sprawie podjęcia decyzji o wyborze stowarzyszenia mającego prowadzić ROD. Już w ponad 20% ogrodów odbyły się takie zebrania. W około 10% z nich działkowcy podjęli decyzję o powołaniu własnego stowarzyszenia. Po zarejestrowaniu takiego stowarzyszenia PZD przekazuje mu całość majątku w ROD. Następuje więc stopniowa demonopolizacja ogrodnictwa działkowego w Polsce. Co ważne, to sami działkowcy decydują o tym procesie. Niezrozumiałe jest więc, czemu należy pozbawiać ich tej możliwości.

 

Szanowny Panie Przewodniczący,

Krajowa Rada PZD dokonała stosownej oceny zarzutów wysuwanych wobec nowej ustawy o ROD w załączonej Analizie wystąpienia Rzecznika Praw Obywatelskich do Ministra Infrastruktury i Rozwoju. Pozwalamy sobie przekazać ten dokument na Pana ręce, licząc, że odpowiednio naświetlą powagę sytuacji naszego środowiska oraz skłonią Państwa do udzielenia polskim działkowcom potrzebnego wsparcia w walce o zachowanie regulacji, dzięki którym obecnie niemal pięć tysięcy ogrodów służy milionowej rzeszy członków naszego społeczeństwa.       

 

 Z wyrazami szacunku

 Prezes PZD

Eugeniusz Kondracki

Oryginalna treść listu (czytaj więcej)

Załącznik:

– Analiza wystąpienia Rzecznika Praw Obywatelskich do Ministra Infrastruktury i Rozwoju

Listy o tej samej treści KR PZD  przekazała także do:

-Klubu Parlamentarnego PSL

-Klubu Parlamentarnego Prawo i Sprawiedliwość

-Klubu Poselskiego Twój Ruch

-Klubu Poselskiego Sojusz Lewicy Demokratycznej

-Klubu Parlamentarnego Sprawiedliwa Polska

Okręgowa Komisja Rewizyjna ma dyżur w biurze OZ PZD przy ul. Śląskiej w każdy drugi wtorek miesiąca w godz. 10.00 - 13.00
FEW Meter


Nowy Statut PZD
35 lat PZD – koncert
Mini galeria
Losowy obrazek z galerii

Losowy obrazek z galerii

Losowy obrazek z galerii

Losowy obrazek z galerii

Losowy obrazek z galerii

Losowy obrazek z galerii

Użytkownicy na stronie
Teraz na stronie: 3
Dzisiaj: 31
W tym tygodniu: 128
W sumie od 01.01.2015: 260745