Polski Związek Działkowców
Get Adobe Flash player

Komunikat Krajowego Zarządu PZD w sprawie dyżurów telefonicznych pracowników merytorycznych biur Okręgowych Zarządów PZD oraz biura Krajowej Rady PZD

Krajowy Zarząd PZD na posiedzeniu 21 kwietnia 2020r. zdecydował o wprowadzeniu od dnia 22.04.2020r. w biurach Okręgowych Zarządów PZD i biurze Krajowej Rady PZD dyżurów telefonicznych, które realizowane będą przez pracowników merytorycznych. 

pobierz: GRAFIK DYŻURÓW W BIURZE KR W DNIACH 21.09 – 25.09.2020r.

Biuro Okręgu w Gorzowie Wlkp. udziela informacji od poniedziałku do piątku w godzinach pracy tj. od 800 do 1600 pod numerem telefonu 95-722-38-36 lub mailowo: gorzow@pzd.pl
(więcej…)

Porozumienie pomiędzy Polskim Związkiem Działkowców i Związkiem Miast Polskich podpisano w Poznaniu

Polski Związek Działkowców i Związek Miast Polskich podpisały długo oczekiwane porozumienie, kończące trwający od ponad pół roku spór w sprawie ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych z 13 grudnia 2013r. Jeszcze przed podpisaniem przez Prezydenta RP ustawy o ogrodach działkowych Związek Miast Polskich wniósł  do niej zastrzeżenia postulując, by Prezydent RP podpisał ustawę i zwrócił się do Trybunału Konstytucyjnego  o rozstrzygnięcie konstytucyjności niektórych jej zapisów, naruszających zdaniem Związku Miast Polskich interesy miast. Inicjatywa ta wywołała zrozumiałe oburzenie wśród działkowców, którzy w licznych wystąpieniach kierowanych pod adresem prezesa Związku Miast Polskich Ryszarda Grobelnego zarzucali Związkowi, że występuje wbrew interesom polskich działkowców oraz, że inicjatywa jest groźna dla dalszego bytu i rozwoju ogrodnictwa działkowego w Polsce. Przeciwko inicjatywie wypowiadały się tez samorządy wielu miast, także członkowskich Związku Miast Polskich.

 

W wyniku licznych wystąpień środowiska działkowców do prezesa Związku Miast Polskich oraz toczących się rozmów z przedstawicielami PZD, wypracowano porozumienie mające zakończyć ciągnący się i niepotrzebny spór.  Warto tez dodać, że poglądów Związku Miast Polskich nie podzielił Prezydent RP, który podpisał ustawę ledwie w 3 dni po jej złożeniu przez Marszałek Sejmu oraz nie wystąpił  do Trybunału o jej badanie.

W dniu dzisiejszym (22 sierpnia 2014r.) w Urzędzie Miasta Poznania doszło do podpisania oczekiwanego porozumienia. Reprezentujący PZD prezes Związku Eugeniusz Kondracki wraz z członkiem Prezydium KR PZD Zdzisławem Śliwą podpisali ze Związkiem Miast Polskich reprezentowanym przez Prezesa Związku , Prezydenta Poznania  Ryszarda Grobelnego Porozumienie (w załączeniu), które kończy spór i określa warunki dalszej współpracy na rzecz rozwoju ogrodów działkowych z poszanowaniem interesów miast i ich mieszkańców.  Podpisanie Porozumienia odbyło się w obecności licznych przedstawicieli mediów, którzy na zaimprowizowanej konferencji prasowej  interesowali się treścią zawartego Porozumienia oraz aktualnymi problemami ogrodnictwa działkowego w Poznaniu i w Polsce.

 TREŚĆ POROZUMIENIA STR. 1STR. 2