Polski Związek Działkowców
Get Adobe Flash player

Komunikat Krajowego Zarządu PZD w sprawie dyżurów telefonicznych pracowników merytorycznych biur Okręgowych Zarządów PZD oraz biura Krajowej Rady PZD

Krajowy Zarząd PZD na posiedzeniu 21 kwietnia 2020r. zdecydował o wprowadzeniu od dnia 22.04.2020r. w biurach Okręgowych Zarządów PZD i biurze Krajowej Rady PZD dyżurów telefonicznych, które realizowane będą przez pracowników merytorycznych. 

pobierz: GRAFIK DYŻURÓW W BIURZE KR W DNIACH 21.09 – 25.09.2020r.

Biuro Okręgu w Gorzowie Wlkp. udziela informacji od poniedziałku do piątku w godzinach pracy tj. od 800 do 1600 pod numerem telefonu 95-722-38-36 lub mailowo: gorzow@pzd.pl
(więcej…)

Stanowisko KR PZD w sprawie odbywających się w ROD zebrań wszystkich działkowców

  Krajowa Rada PZD na bieżąco śledzi i ocenia stan przeprowadzania zebrań wszystkich działkowców, do odbywania których zobligowała PZD ustawa z dnia 13 grudnia 2014 r. o rodzinnych ogrodach działkowych.

    Do dnia 22 września 2014 r. odbyło się 2348 zebrań wszystkich działkowców, co stanowi 47,67% liczby wszystkich ROD. Dotychczasowy przebieg zebrań ustawowych w ROD wskazuje, że zdecydowana ich większość kończy się podjęciem uchwały o pozostaniu ROD w PZD. W 2201 ROD działkowcy świadomi korzyści i przywilejów związanych z pozostaniem w PZD podjęli taką decyzję. 

 

         W 147 ogrodach (6,26% w stosunku do liczby odbytych zebrań) działkowcy korzystając ze swoich ustawowych uprawnień, podjęli uchwały o powołaniu własnego stowarzyszenia i wyłączenia się z PZD.

         Na terenie 3 okręgowych zarządów PZD: Piły, Świętokrzyskiego i Wrocławia dotychczas wszystkie ROD opowiedziały się za pozostaniem w PZD. Świadczy to o dużym zaangażowaniu tych okręgowych zarządów PZD oraz dobrej pracy na rzecz działkowców.

         Dotychczasowy przebieg zebrań ustawowych wskazuje, że większość z nich odbywa się zgodnie zobowiązującym prawem. Odnotowano nieliczne przypadki rażącego naruszania ustawowych zasad przeprowadzania zebrań głownie w zakresie zawiadamiania o zebraniach, udziału w nich osób uprawnionych oraz wymaganej frekwencji dla ważności podjętych uchwał.

         Związek dołożył wszelkich starań, aby w pełni zrealizować zapisy ustawy gwarantujące demokratyczny sposób podejmowania decyzji o przyszłości ROD. Stworzył szereg formalnych dokumentów i wytycznych mających wspierać zarządy ROD przy zwoływaniu, organizacji i przeprowadzaniu zebrań ustawowych, a także przekazaniu majątku ROD na stowarzyszenie, w przypadku podjęcia przez społeczność ogrodową decyzji o opuszczeniu struktur PZD.

         Prezydium KR w stanowisku z dnia 21 lipca 2014 r. w sprawie ustawowego  obowiązku zwołania w rodzinnych ogrodach działkowych zebrań wszystkich działkowców zwróciło się do zarządów ROD z przypomnieniem o konieczności wykonania obowiązku ustawowego, co poskutkowało odbyciem, w terminie od 21 lipca do 22 września 2014 r., 1349 zebrań.

 

         Krajowa Rada PZD zwraca się do zarządów ROD, w których zebrania ustawowe jeszcze się nie odbyły, o zwołanie i przeprowadzenie ich zgodnie z zapisami ustawy, ponieważ w ten sposób wszyscy działkowcy mają zagwarantowane prawo wypowiedzenia się o przyszłości swoich ogrodów. Jest to prawo działkowców i nikt nie może im go ograniczać, ani narzucać rozwiązań.

 

                                                                                     Krajowa Rada

                                                                  Polskiego Związku Działkowców

 

Warszawa, dnia 25 września 2014 r.