Polski Związek Działkowców
Get Adobe Flash player

Komunikat Krajowego Zarządu PZD z dnia 29.09.2020r. w sprawie zmiany telefonicznych dyżurów w jednostce krajowej i Okręgach PZD

Po dokonaniu oceny codziennych telefonicznych dyżurów pełnionych Okręgach PZD i jednostce krajowej PZD wprowadzonych w związku z pandemią COVID-19 w dniu 24.09.2020r. Krajowy Zarząd PZD podjął uchwałę nr 259/2020 w sprawie zmiany funkcjonowania dyżurów telefonicznych w Okręgach PZD oraz jednostce krajowej PZD.

(więcej…)

Stanowisko KR PZD w sprawie wyborów samorządowych

 

 Krajowa Rada PZD uznaje, że Związek powinien aktywnie uczestniczyć w zbliżających się wyborach samorządowych, które mają zasadnicze znaczenie dla losu tysięcy ogrodów działkowych w Polsce. Decyzje, jakie zapadają na szczeblu gmin i innych jednostek samorządowych, rzutują bezpośrednio na funkcjonowanie ROD. Sprawy planowania przestrzennego, inwestycji komunalnych, podziału środków publicznych i rozwiązywania lokalnych problemów społecznych mają pierwszoplanowe znaczenie dla funkcjonowania oraz właściwego wykorzystania ogrodów jako urządzeń użyteczności publicznej służących społecznościom lokalnym.

 

Problemy działkowców są często problemami wszystkich mieszkańców i dlatego muszą być rozwiązywane przy czynnym udziale samych zainteresowanych. Działkowcy nie mogą pozostawać pasywni w swoich sprawach. Konieczna jest ich aktywna postawa wyborcza. Nie powinniśmy pozostawać na uboczu w imię błędnie rozumianej apolityczności. Nasza organizacja ma obowiązek brać czynny udział w życiu publicznym dla dobra ogrodów, działkowców oraz społeczeństwa. Dlatego też Krajowa Rada PZD uznaje za konieczne i właściwe zwrócenie się do wszystkich działkowców i organów Związku o powszechny udział w wyborach samorządowych.

Uczestnicząc w tych wyborach, głosujmy na ludzi, którzy nas nie zawiedli w przeszłości i którzy nie tylko dobrze znają, ale rozumieją nasze problemy. Przyszli reprezentanci działkowców w samorządach lokalnych muszą więc znać nie tylko rolę spełnianą przez ROD, ale także istniejące problemy dotyczące konkretnych ogrodów. W przeciwnym wypadku znacznie ograniczone będą ich możliwości należytego dbania o interesy działkowców. Dlatego popierajmy przede wszystkim ugrupowania, komitety i poszczególnych kandydatów, którzy dotychczas się sprawdzili, zawsze stając po stronie działkowców i Związku. Zakres naszego poparcia powinien być szeroki, ale musi to być poparcie świadome, czyli podyktowane rozsądną oceną dotychczasowej współpracy. Kierujmy się faktami, niech lekko rzucane obietnice nie przysłonią nam prawdziwego oblicza osoby, komitetu i ugrupowania, zabiegających o nasze poparcie. Należy sprawiedliwie rozliczać polityków i partie z ich obietnic i programów. Oceniajmy kandydatów po ich dokonaniach, bo zbyt często zapowiedzi przedwyborcze rozmijają się z rzeczywistością powyborczą. Szukajmy więc ludzi, którzy nas nie zawiedli w przeszłości i którzy nie tylko dobrze znają, ale rozumieją nasze problemy.

Ostatnie trudne lata dobrze nam uwidoczniły na kogo mogliśmy liczyć w walce o prawa działkowców i ogrodów działkowych. Pamiętajmy zwłaszcza, które ugrupowania od początku wspierały nas w naszej walce o uchwalenie nowej ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych. Swoją postawą udowodniły w praktyce, że są wiarygodnymi i sprawdzonymi partnerami. Podobną postawą wykazali liczni samorządowcy, którzy czynnie wspierali działkowców w ich batalii o zachowanie ogrodów działkowych. Pamiętajmy o nich przy urnach wyborczych. Potrzebujemy bowiem sprawdzonych partnerów politycznych w naszych staraniach o ochronę i rozwój ogrodnictwa działkowego.   

Z tego względu Krajowa Rada wzywa struktury PZD w okręgach i ROD, aby w swojej bieżącej działalności uwzględniły tak ważny temat, jak  nadchodzące wybory samorządowe. Zaleca się współpracę z ugrupowaniami politycznymi i komitetami wyborczymi, które działają wspólnie z naszą organizacją i uwzględniają interesy działkowców i Związku. Dobór partnerów i koalicjantów musi wynikać z dotychczasowych pozytywnych doświadczeń, które gwarantują realizację zadań dla dobra środowiska działkowego. W szczególności należy mieć na uwadze współpracę z tymi ugrupowaniami, które w swoich działaniach wspierały i współpracowały z PZD i rodzinnymi ogrodami działkowymi. Wspierając konkretne ugrupowania i kandydatów należy nadal kierować się zasadą, że muszą uwzględniać w swoich programach wyborczych interesy oraz prawa działkowców, dając tym samym gwarancję, że składane deklaracje będą realizowane po wyborach.

 

    Krajowa Rada

Polskiego Związku Działkowców    

 

Warszawa, dnia 25 września 2014 roku

Okręgowa Komisja Rewizyjna ma dyżur w biurze OZ PZD przy ul. Śląskiej w każdy drugi wtorek miesiąca w godz. 10.00 - 13.00
FEW Meter


Nowy Statut PZD
35 lat PZD – koncert
Mini galeria
Losowy obrazek z galerii

Losowy obrazek z galerii

Losowy obrazek z galerii

Losowy obrazek z galerii

Losowy obrazek z galerii

Losowy obrazek z galerii

Użytkownicy na stronie
Teraz na stronie: 1
Dzisiaj: 34
W tym tygodniu: 557
W sumie od 01.01.2015: 266773