Polski Związek Działkowców
Get Adobe Flash player

Komunikat Krajowego Zarządu PZD w sprawie dyżurów telefonicznych pracowników merytorycznych biur Okręgowych Zarządów PZD oraz biura Krajowej Rady PZD

Krajowy Zarząd PZD na posiedzeniu 21 kwietnia 2020r. zdecydował o wprowadzeniu od dnia 22.04.2020r. w biurach Okręgowych Zarządów PZD i biurze Krajowej Rady PZD dyżurów telefonicznych, które realizowane będą przez pracowników merytorycznych. 

pobierz: GRAFIK DYŻURÓW W BIURZE KRAJOWEJ RADY

Biuro Okręgu w Gorzowie Wlkp. udziela informacji od poniedziałku do piątku w godzinach pracy tj. od 800 do 1600 pod numerem telefonu 95-722-38-36 lub mailowo: gorzow@pzd.pl
(więcej…)

Obradowała Krajowa Komisja Rozjemcza

W dniach 01.10 – 02.10.2014 r. odbyło się posiedzenie Krajowej Komisji Rozjemczej PZD. Obrady otworzyła Przewodnicząca KKR Olga Ochrymiuk, która powitała zaproszonego na posiedzenie Prezesa PZD Eugeniusza Kondrackiego oraz członków Krajowej Komisji Rozjemczej. 

Jako pierwszy głos zabrał prezes PZD Eugeniusz Kondracki, który omówił działania Rzecznika Praw Obywatelskich zmierzające do podważenia zapisów ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych z dnia 13 grudnia 2013 r. oraz wskazał na ewentualne skutki i konsekwencje wystąpienia Rzecznika Praw Obywatelskich do Ministra Infrastruktury
i Rozwoju. Następnie Prezes Kondracki omówił projekt obywatelski ustawy o zmianie prawa budowlanego i innych ustaw. Podkreślił wagę zbierania podpisów pod projektem w aspekcie zbliżającego się terminu złożenia list poparcia w Sejmie. W związku ze zbliżającym się terminem XI Nadzwyczajnego Krajowego Zjazdu PZD Prezes omówił przebieg prac nad projektem nowego Statutu PZD oraz stan przygotowań do Zjazdu. W krótkiej wymianie poglądów Prezes Kondracki udzielił odpowiedzi na zadawane pytania dotyczące zapisów projektu Statutu.       

  

Następnie Przewodnicząca KKR p. Olga Ochrymiuk poinformowała członków Komisji o złożonych w 2014 r. podaniach o wniesienie skargi w trybie nadzwyczajnym, o ilości wniesionych skarg do KKR oraz dokonanych odmowach wniesienia skarg a także sprawach oczekujących na rozstrzygnięcie. Krajowa Komisja Rozjemcza rozpoznała 10 skarg, które wniesione zostały w trybie nadzwyczajnym.

Krajowa Komisji Rozjemcza skierowała także list do Pani Premier Ewy Kopacz w sprawie wystąpienia Rzecznika Praw Obywatelskich do Ministra Infrastruktury i Rozwoju oraz zajęła stanowisko w sprawie podważania konstytucyjności ustawy z dnia 13 grudnia 2013 r. o rodzinnych ogrodach działkowych przez Rzecznika Praw Obywatelskich.