Polski Związek Działkowców
Get Adobe Flash player

Komunikat Krajowego Zarządu PZD z dnia 29.09.2020r. w sprawie zmiany telefonicznych dyżurów w jednostce krajowej i Okręgach PZD

Po dokonaniu oceny codziennych telefonicznych dyżurów pełnionych Okręgach PZD i jednostce krajowej PZD wprowadzonych w związku z pandemią COVID-19 w dniu 24.09.2020r. Krajowy Zarząd PZD podjął uchwałę nr 259/2020 w sprawie zmiany funkcjonowania dyżurów telefonicznych w Okręgach PZD oraz jednostce krajowej PZD.

(więcej…)

Wystąpienie Komitetu "Stop rozbiórkom altan" do przewodniczącego Platformy Obywatelskiej

“Komitet jest reprezentantem 700 000 obywateli, którzy podpisali się pod projektem. W ich imieniu zwracamy się do Pana o rozważenie możliwości wycofania się przez Klub PO ze składania osobnego projektu ustawy. Biorąc pod uwagę etap w jakim już znajduje się inicjatywa obywatelska, z punktu widzenia działkowców dużo korzystniejszym byłoby poparcie przez parlamentarzystów PO idei szybkiego przystąpienie przez Sejm do prac nad projektem zgłoszonym przez Komitet” – czytamy w piśmie Komitetu “Stop rozbiórkom altan” skierowanym do Przewodniczącego Klubu Parlamentarnego Platformy Obywatelskiej.

 Warszawa dn. 13.10.2014r.


Szanowny Pan Rafał Grupiński

Przewodniczący Klubu Parlamentarnego

Platformy Obywatelskiej


         Szanowny Panie Przewodniczący!

            W związku z prasowymi doniesieniami o opracowaniu przez posłów z Klubu PO projektu ustawy nowelizującej ustawę prawo budowlane w zakresie dotyczącym „altan” w ROD, uprzejmie informujemy, iż w dniu 9.10.14r. do Marszałka Sejmu przekazano, poświęcony temu zagadnieniu, obywatelski projekt ustawy, pod którym podpisy złożyło 700 000 osób. Przedmiotowy dokument został opracowany pod auspicjami Polskiego Związku Działkowców w reakcji na orzeczenie NSA z 9 stycznia 2014r., w którym to wyroku Sąd de facto wskazał na lukę w prawie budowlanym, skutkującą możliwością zakwestionowania legalności 900 000 altan. Warto podkreślić, iż decyzja o podjęciu obywatelskiej inicjatywy ustawodawczej zapadło po blisko 6 miesiącach oczekiwania przez działkowców na reakcję organów władzy publicznej, na problem podniesiony przez NSA i szeroko komentowany w mediach. Z kolei olbrzymie poparcie, jakie projekt uzyskał w postaci 700 000 podpisów, dowodzi, że przyjęte w nim rozwiązania znajdują uznanie w oczach społeczeństwa.

            Złożenie do Sejmu projektu wraz z podpisami obywateli otwiera możliwość rozpoczęcia procedowania nad nowelizacją prawa, na którą oczekują działkowcy. Spełnienie tych warunków było możliwe dzięki wysiłkowi tysięcy osób, które przez trzy miesiące pracowały na rzecz idei ustawowego zabezpieczenia altan. Z wypowiedzi Posłów PO wynika, że cel ich projektu jest identyczny. Stąd wśród działkowców budzi pewne zaskoczenie, że dopiero dzisiaj posłowie zgłaszają chęć skierowania do Parlamentu projektu ustawy w tej sprawie. Przyjmując z satysfakcją fakt, iż parlamentarzyści podzielili ich poglądy, o konieczności interwencji dla ustawowego zabezpieczenia altan, pytają o sens składania projektu, niejako „konkurencyjnego” wobec inicjatywy obywatelskiej. W szczególności pojawia się obawa, czy sytuacja nie przyczyni się to do przedłużenia prac Sejmu nad niezbędną nowelizacją.

Szanowny Panie Przewodniczący!

Komitet jest reprezentantem 700 000 obywateli, którzy podpisali się pod projektem. W ich imieniu zwracamy się do Pana o rozważenie możliwości wycofania się przez Klub PO ze składania osobnego projektu ustawy. Biorąc pod uwagę etap w jakim już znajduje się inicjatywa obywatelska, z punktu widzenia działkowców dużo korzyst
niejszym byłoby poparcie przez parlamentarzystów PO idei szybkiego przystąpienie przez Sejm do prac nad projektem zgłoszonym przez Komitet. Nie ukrywamy, że liczymy, iż dzięki Pańskiemu osobistemu zaangażowaniu się w sprawę, okres oczekiwania na pierwsze czytanie zostanie maksymalnie skrócony. Jednocześnie ze strony Komitetu pragniemy zadeklarować gotowość do natychmiastowego spotkania z przedstawicielami Państwa Klubu, w celu przedyskutowania zapisów projektu i wyjaśnienia wszelkich wątpliwości. Prosimy także o przekazanie na adres Komitetu projektu opracowanego przez Państwa posłów, co pozwoli nam na pełne przygotowanie się do tego spotkania. Głęboko wierzymy, że wzajemne konsultacje, przyczynią się do wypracowania wspólnego stanowiska, co przyspieszy proces uchwalenia przez Sejm przepisów, na które czekają właściciele 900 000 altan w ROD.

           

Zastępca Pełnomocnika                                                  Pełnomocnik

           

       Tomasz Terlecki                                                      Bartłomiej Piech

Załącznik plikowy do pobrania   Komitet_Inicjatywy_Ustawodawczej.pdf

Okręgowa Komisja Rewizyjna ma dyżur w biurze OZ PZD przy ul. Śląskiej w każdy drugi wtorek miesiąca w godz. 10.00 - 13.00
FEW Meter


Nowy Statut PZD
35 lat PZD – koncert
Mini galeria
Losowy obrazek z galerii

Losowy obrazek z galerii

Losowy obrazek z galerii

Losowy obrazek z galerii

Losowy obrazek z galerii

Losowy obrazek z galerii

Użytkownicy na stronie
Teraz na stronie: 1
Dzisiaj: 3
W tym tygodniu: 183
W sumie od 01.01.2015: 270936