Polski Związek Działkowców
Get Adobe Flash player

Komunikat Krajowego Zarządu PZD z dnia 29.09.2020r. w sprawie zmiany telefonicznych dyżurów w jednostce krajowej i Okręgach PZD

Po dokonaniu oceny codziennych telefonicznych dyżurów pełnionych Okręgach PZD i jednostce krajowej PZD wprowadzonych w związku z pandemią COVID-19 w dniu 24.09.2020r. Krajowy Zarząd PZD podjął uchwałę nr 259/2020 w sprawie zmiany funkcjonowania dyżurów telefonicznych w Okręgach PZD oraz jednostce krajowej PZD.

(więcej…)

Nadzwyczajny XI Krajowy Zjazd Delegatów Polskiego Związku Działkowców przyjął statut

Zorganizowanie Nadzwyczajnego XI Krajowego Zjazdu Delegatów PZD zostało podyktowane obowiązkiem realizacji zapisów, jakie narzuciła ustawa o rodzinnych ogrodach działkowych z 13 grudnia 2013r. Najważniejszym zadaniem dla Związku i jego delegatów uczestniczących w Zjeździe jest uchwalenie statutu PZD.

 

Od stycznia br. cały Związek pracował na podstawie nowej ustawy, ale również zweryfikowanego statutu, bądź znowelizowanych przepisów wewnętrznych. Jednak najważniejszym zadaniem wynikającym z ustawy było opracowanie i uchwalenie nowego statutu. Dlatego przez wiele miesięcy trwały intensywne dyskusje nad zapisami starego statutu i nad dostosowaniem go do obecnej ustawy i potrzeb Związku. W tym celu powołano Zespół Doradców Komisji Statutowej składający się z wielu prawników z różnych rejonów kraju. Powstające zapisy były wielokrotnie konsultowane z okręgowymi zarządami, zarządami ogrodów i działkowcami. Wpływające opinie i uwagi, zgłaszane przez ogrody i działkowców, były w miarę możliwości prawnych uwzględniane.

Prace nad nowym statutem zakończyły się 25 września 2014 r. przyjęciem przez Krajową Radę uchwały w sprawie przedłożenia pod obrady XI Krajowego Zjazdu Delegatów PZD projektu statutu.

 

Projekt przedstawiony był na stronie internetowej  Krajowej Rady i wielu okręgów, a także wydrukowany w znacznym nakładzie i przekazany  Zarządom ROD.

Dzisiaj projekt był przedmiotem dyskusji na Zjeździe, a delegaci po niemalże jednogłośnie projekt ten uchwali. Pełna relacja z przebiegu zjazdu ukaże się jutro.

Okręgowa Komisja Rewizyjna ma dyżur w biurze OZ PZD przy ul. Śląskiej w każdy drugi wtorek miesiąca w godz. 10.00 - 13.00
FEW Meter


Nowy Statut PZD
35 lat PZD – koncert
Mini galeria
Losowy obrazek z galerii

Losowy obrazek z galerii

Losowy obrazek z galerii

Losowy obrazek z galerii

Losowy obrazek z galerii

Losowy obrazek z galerii

Użytkownicy na stronie
Teraz na stronie: 3
Dzisiaj: 3
W tym tygodniu: 183
W sumie od 01.01.2015: 270936