Polski Związek Działkowców
Get Adobe Flash player

Komunikat Krajowego Zarządu PZD w sprawie dyżurów telefonicznych pracowników merytorycznych biur Okręgowych Zarządów PZD oraz biura Krajowej Rady PZD

Krajowy Zarząd PZD na posiedzeniu 21 kwietnia 2020r. zdecydował o wprowadzeniu od dnia 22.04.2020r. w biurach Okręgowych Zarządów PZD i biurze Krajowej Rady PZD dyżurów telefonicznych, które realizowane będą przez pracowników merytorycznych. 

pobierz: GRAFIK DYŻURÓW W BIURZE KRAJOWEJ RADY

Biuro Okręgu w Gorzowie Wlkp. udziela informacji od poniedziałku do piątku w godzinach pracy tj. od 800 do 1600 pod numerem telefonu 95-722-38-36 lub mailowo: gorzow@pzd.pl
(więcej…)

Nadzwyczajny XI Krajowy Zjazd Delegatów Polskiego Związku Działkowców przyjął statut

Zorganizowanie Nadzwyczajnego XI Krajowego Zjazdu Delegatów PZD zostało podyktowane obowiązkiem realizacji zapisów, jakie narzuciła ustawa o rodzinnych ogrodach działkowych z 13 grudnia 2013r. Najważniejszym zadaniem dla Związku i jego delegatów uczestniczących w Zjeździe jest uchwalenie statutu PZD.

 

Od stycznia br. cały Związek pracował na podstawie nowej ustawy, ale również zweryfikowanego statutu, bądź znowelizowanych przepisów wewnętrznych. Jednak najważniejszym zadaniem wynikającym z ustawy było opracowanie i uchwalenie nowego statutu. Dlatego przez wiele miesięcy trwały intensywne dyskusje nad zapisami starego statutu i nad dostosowaniem go do obecnej ustawy i potrzeb Związku. W tym celu powołano Zespół Doradców Komisji Statutowej składający się z wielu prawników z różnych rejonów kraju. Powstające zapisy były wielokrotnie konsultowane z okręgowymi zarządami, zarządami ogrodów i działkowcami. Wpływające opinie i uwagi, zgłaszane przez ogrody i działkowców, były w miarę możliwości prawnych uwzględniane.

Prace nad nowym statutem zakończyły się 25 września 2014 r. przyjęciem przez Krajową Radę uchwały w sprawie przedłożenia pod obrady XI Krajowego Zjazdu Delegatów PZD projektu statutu.

 

Projekt przedstawiony był na stronie internetowej  Krajowej Rady i wielu okręgów, a także wydrukowany w znacznym nakładzie i przekazany  Zarządom ROD.

Dzisiaj projekt był przedmiotem dyskusji na Zjeździe, a delegaci po niemalże jednogłośnie projekt ten uchwali. Pełna relacja z przebiegu zjazdu ukaże się jutro.