Polski Związek Działkowców
Get Adobe Flash player

Spotkanie Premier Ewy Kopacz z działkowcami

W dniu dzisiejszym (24. listopada) o godzinie 14:00 w siedzibie KPRM odbędzie się spotkanie Pani Premier Ewy Kopacz z przedstawicielami Polskiego Związku Działkowców. Ze strony PZD udział w spotkaniu wezmą:

 

  1. Eugeniusz Kondracki – Prezes PZD
  2. Izabela Ożegalska –   Sekretarz Krajowej Rady PZD
  3. Zygmunt Kacprzak Prezes Okręgowego Zarządu Mazowieckiego PZD
  4. Stanisław Zawadka –  Wiceprezes Okręgowego Zarządu Mazowieckiego PZD
  5. Bartłomiej Piech –   radca prawny – Pełnomocnik Komitetu Inicjatywy Ustawodawczej „Stop Rozbiórkom Altan”
  6. Tomasz Terlecki –   radca prawny – Z-ca pełnomocnika Komitetu Inicjatywy Ustawodawczej „Stop Rozbiórkom Altan”
  7. Anna Kubuj – Kierownik Biura Okręgowego Zarządu Mazowieckiego PZD

 

W trakcie rozmów z Panią Premier strona społeczna planuje poruszyć m.in. następujące tematy:

– realizacja ustawy z dnia 13 grudnia 2013r. o rodzinnych ogrodach działkowych,

– obywatelski projekt ustawy „Stop Rozbiórkom Altan” ,

– współpraca administracji publicznej z organizacjami działkowców w celu wykorzystania potencjału rodzinnych ogrodów działkowych do realizacji polityki społecznej, ochrony zdrowia i środowiska.