Polski Związek Działkowców
Get Adobe Flash player

Józef Zych: PSL popiera projekt obywatelski

W poniedziałek (24.11.14r.) delegacja po przewodnictwem Pani Joanny Mikołajczyk – wiceprezes OZ PZD w Zielonej Górze spotkała się z Marszałkiem Józefem Zychem. Pan Marszałek stwierdził, że doskonale zna sprawę wyroku NSA w sprawie altan. Zaznaczył, że jest to problem natury prawnej i rozmawiał już w tej kwestii z Pierwszym Prezesem Sądu Najwyższego.

Zasugerował, że Sąd Najwyższy może uchwałą sprecyzować definicję altany, która zadowalałaby działkowców. Taka uchwała jest wykładnią prawa i zakończyłaby dyskusję na temat legalności altan w ROD.

Niemniej jednak Pan Marszałek nie bagatelizuje koncepcji jaką przyjął Komitet Inicjatywy Ustawodawczej. Zapewnił, że zarówno on, jak i Klub Parlamentarny Polskiego Stronnictwa Ludowego, popiera projekt obywatelski. W tej sprawie w najbliższym czasie mają odbyć się konsultacje zarówno w klubie, jak i w koalicji.