Polski Związek Działkowców
Get Adobe Flash player

Komunikat Krajowego Zarządu PZD z dnia 29.09.2020r. w sprawie zmiany telefonicznych dyżurów w jednostce krajowej i Okręgach PZD

Po dokonaniu oceny codziennych telefonicznych dyżurów pełnionych Okręgach PZD i jednostce krajowej PZD wprowadzonych w związku z pandemią COVID-19 w dniu 24.09.2020r. Krajowy Zarząd PZD podjął uchwałę nr 259/2020 w sprawie zmiany funkcjonowania dyżurów telefonicznych w Okręgach PZD oraz jednostce krajowej PZD.

(więcej…)

Komunikat Krajowej Rady PZD dla zarządów ROD

INFORMACJA DOT. SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH ROD ZA ROK 2014

Na posiedzeniu Prezydium Krajowej Rady PZD w dniu 10 grudnia 2014 r. Uchwałą nr 249/2014 zostały przyjęte Wytyczne  w sprawie sporządzania sprawozdań finansowych rodzinnych ogrodów działkowych za 2014 r. wraz z załącznikami .

Poniższe wytyczne pomogą ogrodom działkowym w sposób prawidłowy sporządzić sprawozdanie finansowe składające się z:

 

1/ Bilansu ROD

2/ Rachunku wyników ROD  ( do wykonania za 2013 r.i do preliminarza na 2014 r.)

3/ Sprawozdania finansowego z Funduszu Rozwoju ROD ( do wykonania za 2013 r i do preliminarza na 2014 r.)

4/ Sprawozdania finansowego z Funduszu Oświatowego ROD ( do wykonania za 2013 r i do preliminarza na 2014 r.)

5/ Informacji dodatkowej do sprawozdania finansowego ROD za okres od 19.01.2014 do 31.12.2014 r.

 

Pakiet w/w druków  zamieszczony został na stronie internetowej Krajowej Rady PZD.

 

Opracowała : Hanna Kurdybacha z-ca Głównego Księgowego KR PZD