Polski Związek Działkowców
Get Adobe Flash player

Komunikat Krajowego Zarządu PZD w sprawie dyżurów telefonicznych pracowników merytorycznych biur Okręgowych Zarządów PZD oraz biura Krajowej Rady PZD

Krajowy Zarząd PZD na posiedzeniu 21 kwietnia 2020r. zdecydował o wprowadzeniu od dnia 22.04.2020r. w biurach Okręgowych Zarządów PZD i biurze Krajowej Rady PZD dyżurów telefonicznych, które realizowane będą przez pracowników merytorycznych. 

pobierz: GRAFIK DYŻURÓW W BIURZE KRAJOWEJ RADY

Biuro Okręgu w Gorzowie Wlkp. udziela informacji od poniedziałku do piątku w godzinach pracy tj. od 800 do 1600 pod numerem telefonu 95-722-38-36 lub mailowo: gorzow@pzd.pl
(więcej…)

Komunikat Krajowej Rady PZD dla zarządów ROD

INFORMACJA DOT. SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH ROD ZA ROK 2014

Na posiedzeniu Prezydium Krajowej Rady PZD w dniu 10 grudnia 2014 r. Uchwałą nr 249/2014 zostały przyjęte Wytyczne  w sprawie sporządzania sprawozdań finansowych rodzinnych ogrodów działkowych za 2014 r. wraz z załącznikami .

Poniższe wytyczne pomogą ogrodom działkowym w sposób prawidłowy sporządzić sprawozdanie finansowe składające się z:

 

1/ Bilansu ROD

2/ Rachunku wyników ROD  ( do wykonania za 2013 r.i do preliminarza na 2014 r.)

3/ Sprawozdania finansowego z Funduszu Rozwoju ROD ( do wykonania za 2013 r i do preliminarza na 2014 r.)

4/ Sprawozdania finansowego z Funduszu Oświatowego ROD ( do wykonania za 2013 r i do preliminarza na 2014 r.)

5/ Informacji dodatkowej do sprawozdania finansowego ROD za okres od 19.01.2014 do 31.12.2014 r.

 

Pakiet w/w druków  zamieszczony został na stronie internetowej Krajowej Rady PZD.

 

Opracowała : Hanna Kurdybacha z-ca Głównego Księgowego KR PZD