Polski Związek Działkowców
Get Adobe Flash player

Komunikat Krajowego Zarządu PZD z dnia 29.09.2020r. w sprawie zmiany telefonicznych dyżurów w jednostce krajowej i Okręgach PZD

Po dokonaniu oceny codziennych telefonicznych dyżurów pełnionych Okręgach PZD i jednostce krajowej PZD wprowadzonych w związku z pandemią COVID-19 w dniu 24.09.2020r. Krajowy Zarząd PZD podjął uchwałę nr 259/2020 w sprawie zmiany funkcjonowania dyżurów telefonicznych w Okręgach PZD oraz jednostce krajowej PZD.

(więcej…)

KOMUNIKAT KR PZD o podjętych rozwiązaniach w zakresie inwestycji i remontów w ROD

Obradująca w dniu 15 stycznia 2015 roku Krajowa Rada PZD podjęła m.in. dwie uchwały:

Pierwsza z nich szczegółowo reguluje kwestie funkcjonowania tego Funduszu, którego środki są przeznaczone na finansowanie działań inwestycyjnych w Związku, w szczególności kosztów zakładania, zagospodarowywania i modernizacji ROD. Wskazuje ona jakie dochody mogą zasilać Fundusz Rozwoju ROD w poszczególnych jednostkach organizacyjnych PZD oraz określa, na jakie zadania mogą być te środki wykorzystane. Ponadto, wskazuje jakie organy na poszczególnych szczeblach organizacyjnych PZD, sprawują kontrolę na prawidłową organizacją, gospodarowaniem i rozliczaniem środków tego Funduszu.

Druga z kolei normuje sytuację proceduralną całego procesu inwestycyjno – remontowego w ROD. W szczególności reguluje ona takie kwestie jak planowanie, przygotowanie, przeprowadzenie, sfinansowanie a w końcu i rozliczenie inwestycji i remontów w ROD. Ponadto wskazuje tryby, w jakich zarządy ROD winny dokonywać wyborów wykonawcy przy realizacji inwestycji i remontów w ROD.

Powyższe uchwały zastąpiły dotychczas obowiązujące regulacje, które z uwagi na nową ustawę o ROD, wymagały dostosowania do aktualnie obowiązującego stanu prawnego.

Uchwały regulujące kwestie inwestycji i remontów w ROD a także środków finansowych, z których te zadania powinni być finansowane, są szczególnie ważne, biorąc pod uwagę aktualny stan zagospodarowania rodzinnych ogrodów działkowych, gdzie wiele z nich wymaga jeszcze sporo pracy, gdyż nadal nie posiadają podstawowej infrastruktury takiej jak sieć wodociągowa, energetyczna czy budynki administracyjne lub dotychczasowa uległa dekapitalizacji. Dlatego też, konieczne jest aby działkowcy, na walnych zebraniach członków PZD, przyjmowali uchwały o przeprowadzenie określonych zadań remontowo – inwestycyjnych.

 Przy realizacji inwestycji i remontów w ROD, zarządy ROD winny angażować do pomocy gminy. W wielu przypadkach działkowcy to ludzie niezamożni, emeryci, renciści oraz młode małżeństwa „na dorobku”, których nie stać na przeprowadzenie wszystkich niezbędnych prac w ogrodach. Natomiast w większości przypadków to właśnie działkowcy muszą ponosić koszty zadań inwestycyjno – remontowych. Dlatego też gminy powinny aktywniej włączyć się w udzielanie pomocy finansowej przy realizacji tych zadań. Zwłaszcza, iż obecnie obowiązująca ustawa z dnia 13 grudnia 2013 roku o rodzinnych ogrodach działkowych wskazuje, iż gminy mogą udzielać stowarzyszeniom ogrodowym dotacji celowych z budżetu tej gminy, w szczególności na budowę lub modernizację infrastruktury ogrodowej, jeżeli wpłynie to na poprawę warunków do korzystania z ROD przez działkowców lub zwiększy dostępność społeczności lokalnej do tego ROD.

 

Okręgowa Komisja Rewizyjna ma dyżur w biurze OZ PZD przy ul. Śląskiej w każdy drugi wtorek miesiąca w godz. 10.00 - 13.00
FEW Meter


Nowy Statut PZD
35 lat PZD – koncert
Mini galeria
Losowy obrazek z galerii

Losowy obrazek z galerii

Losowy obrazek z galerii

Losowy obrazek z galerii

Losowy obrazek z galerii

Losowy obrazek z galerii

Użytkownicy na stronie
Teraz na stronie: 2
Dzisiaj: 93
W tym tygodniu: 289
W sumie od 01.01.2015: 260184