Polski Związek Działkowców
Get Adobe Flash player

Komunikat Krajowego Zarządu PZD z dnia 29.09.2020r. w sprawie zmiany telefonicznych dyżurów w jednostce krajowej i Okręgach PZD

Po dokonaniu oceny codziennych telefonicznych dyżurów pełnionych Okręgach PZD i jednostce krajowej PZD wprowadzonych w związku z pandemią COVID-19 w dniu 24.09.2020r. Krajowy Zarząd PZD podjął uchwałę nr 259/2020 w sprawie zmiany funkcjonowania dyżurów telefonicznych w Okręgach PZD oraz jednostce krajowej PZD.

(więcej…)

KOMUNIKAT KR PZD w sprawie sytuacji ogrodów i działkowców w Krakowie

Na posiedzeniu w dniu 15 stycznia 2015 r. Krajowa Rada PZD zapoznała się z sytuacją ROD i działkowców w Krakowie. Temat ten został podjęty w związku z uchwałą Rady Miasta Krakowa nr CXXXI/1904/14 z dnia 5 listopada 2014 r. w sprawie zmiany zasad gospodarowania nieruchomościami Gminy Miejskiej Kraków i nałożeniem na krakowskie ROD i działkowców opłat z tytułu użytkowania gruntów ROD o nieuregulowanej sytuacji prawnej.

Z uwagi, że problem może dotyczyć 61 ROD o powierzchni ponad 288 ha i 7186 działek rodzinnych Krajowa Rada PZD wyraziła swoje ogromne zaniepokojenie tą sprawą. Stwierdziła, że obciążenie działkowców opłatą 0,02 % wartości nieruchomości może być dla nich znaczącym obciążeniem. W szczególności, że opłata ta może co roku wzrastać. KR PZD uznała także, że przedmiotowa uchwała nie znajduje oparcia w obecnie obowiązującej ustawie o ROD, zwłaszcza w art. 76. Miasto Kraków może obciążyć taką opłatą nowo zakładane ROD. Nie powinien jednak wprowadzać takiej opłaty od istniejących ogrodów działkowych z uwagi m.in., że prawo nie działa wstecz.

Jednocześnie KR PZD bardzo krytycznie odniosła się do postawy członków Prezydium OZ PZD Małopolskiego w tej sprawie. Członkowie Prezydium OZM  podejmując rozmowy z radnymi PO i Prezydentem Krakowa w sprawie opłat nie mieli do tego żadnego umocowania w postaci stanowiska Prezydium OZM oraz OZM jako organu. Członkowie Prezydium OZM mając wiedzę o planach Miasta nie poinformowali o nich prezesów zarządów krakowskich ROD i działkowców czyli ewentualnych adresatów opłat za użytkowanie. Nie może być tak, aby KR PZD oraz działkowcy dowiadywali się o takich rzeczach z prasy.

Krajowa Rada PZD wyraziła wielką aprobatę dla dotychczasowych działań Prezydium Krajowej Rady PZD w tej sprawie. Za niezwykle potrzebne i niezbędne uznała ustanowienie opiekuna i przeprowadzenie kilku badań w OZM, a następnie wydanie zaleceń, mających na celu doprowadzenie do podjęcia przez Okręg działań „na miarę potrzeb działkowców i ogrodów małopolskich”.

link do stanowiska KR PZD

Okręgowa Komisja Rewizyjna ma dyżur w biurze OZ PZD przy ul. Śląskiej w każdy drugi wtorek miesiąca w godz. 10.00 - 13.00
FEW Meter


Nowy Statut PZD
35 lat PZD – koncert
Mini galeria
Losowy obrazek z galerii

Losowy obrazek z galerii

Losowy obrazek z galerii

Losowy obrazek z galerii

Losowy obrazek z galerii

Losowy obrazek z galerii

Użytkownicy na stronie
Teraz na stronie: 1
Dzisiaj: 0
W tym tygodniu: 290
W sumie od 01.01.2015: 260185