Polski Związek Działkowców
Get Adobe Flash player

Komunikat Krajowego Zarządu PZD w sprawie dyżurów telefonicznych pracowników merytorycznych biur Okręgowych Zarządów PZD oraz biura Krajowej Rady PZD

Krajowy Zarząd PZD na posiedzeniu 21 kwietnia 2020r. zdecydował o wprowadzeniu od dnia 22.04.2020r. w biurach Okręgowych Zarządów PZD i biurze Krajowej Rady PZD dyżurów telefonicznych, które realizowane będą przez pracowników merytorycznych. 

pobierz: GRAFIK DYŻURÓW W BIURZE KR W DNIACH 14.09 – 18.09.2020r.

Biuro Okręgu w Gorzowie Wlkp. udziela informacji od poniedziałku do piątku w godzinach pracy tj. od 800 do 1600 pod numerem telefonu 95-722-38-36 lub mailowo: gorzow@pzd.pl
(więcej…)

Związek Miast Polskich o spłacie dekretowców i poparciu dla projektu ustawy ‘Stop Rozbiórkom Altan’

12 grudnia 2014 roku w Białej Podlasce odbyło się posiedzenie Zarządu Związku Miast Polskich. Jednym z tematów poruszanych na zebraniu była spłata roszczeń dekretowców i obywatelski projekt ustawy ‘Stop Rozbiórkom Altan’.

Związek Miast Polskich wyraził poparcie dla projektu Sojuszu Lewicy Demokratycznej o regulacji praw dawnych właścicieli z tytułu przejęcie gruntów i nieruchomości przez państwo na mocy Dekretu Bieruta. Projekt ten ma w swoim założeniu zwrot mienia na społecznie akceptowanych zasadach z uwzględnieniem pogodzenia, często sprzecznych, interesów różnych grup społecznych.

 

Projekt SLD zakłada odszkodowanie wyłącznie dla osób fizycznych, które będzie wynosić do 5% pierwotnej wartości nieruchomości lub terenu. Wypłata rekompensat miałaby nastąpić z Funduszu Reprywatyzacji, a wszystkie wnioski w tej sprawie powinny być złożone do końca 2018 roku. Oznacza to, że warszawskie ogrody działkowe zostałyby uchronione przed likwidacją.

Związek Miast Polskich dostrzega korzystne rozwiązania projektu, jednak podkreśla, że wymaga on jeszcze dopracowania i przedyskutowania niektórych jego zapisów, jak choćby wysokości odszkodowania.

Ponadto na posiedzeniu Zarządu Związku Miast Polskich zaakceptowano również obywatelski projekt ustawy o zmianie ustawy Prawo budowlane oraz niektórych innych ustaw, który ma wprowadzić do porządku prawnego precyzyjną definicję altany działkowej.  Projekt ten został opracowany i zgłoszony przez Komitet Inicjatywy Ustawodawczej ‘Stop Rozbiórkom Altan’ z inicjatywy Krajowej Rady PZD.