Polski Związek Działkowców
Get Adobe Flash player

Komunikat Krajowego Zarządu PZD z dnia 29.09.2020r. w sprawie zmiany telefonicznych dyżurów w jednostce krajowej i Okręgach PZD

Po dokonaniu oceny codziennych telefonicznych dyżurów pełnionych Okręgach PZD i jednostce krajowej PZD wprowadzonych w związku z pandemią COVID-19 w dniu 24.09.2020r. Krajowy Zarząd PZD podjął uchwałę nr 259/2020 w sprawie zmiany funkcjonowania dyżurów telefonicznych w Okręgach PZD oraz jednostce krajowej PZD.

(więcej…)

KOMUNIKAT PREZYDIUM KR PZD w sprawie oceny wyników wyborów samorządowych 2014

Prezydium Krajowej Rady PZD zapoznało się z analizą wyników wyborów samorządowych pod względem ilości uzyskanych mandatów przez działkowców oraz objętych przez nich funkcji w samorządach po wyborach i stwierdziło, że we władzach gmin, powiatów, miast i województw znaleźli się przedstawiciele społeczności działkowej w znacznej ilości. Działkowcy uzyskali w wyborach samorządowych łącznie 418 mandatów. Na funkcje zostało wybranych 79, a do rad różnych szczebli – 339

Objęte funkcje przez działkowców to:

– 2 wicemarszałków,

– 2 wiceprzewodniczących sejmiku województwa,

– 3 starostów i 3 wicestarostów,

– 3 przewodniczących i 6 wiceprzewodniczących rady powiatu,

– 4 prezydentów i 3 wiceprezydentów,

– 14 burmistrzów i 4 wiceburmistrzów,

– 16 przewodniczących i 13 wiceprzewodniczących rady miasta,

– 4 przewodniczących i 1 wiceprzewodniczący rady gminy,

– 1 wójt.

Prezydium Krajowej Rady PZD uznaje, że uzyskany wynik jest wyraźnym sukcesem. Oczywiście ambicje tak dużej organizacji, jaką jest Polski Związek Działkowców, są znacznie większe, ale uzyskany wynik napawa optymizmem i daje nadzieję na dobrą współpracę z samorządami. Efekt ten można było osiągnąć dzięki społecznemu poparciu, zaangażowaniu kandydatów oraz ogromnej mobilizacji struktur Związku i działkowców w kampanię wyborczą.

Krajowa Rada PZD w dniu 25 września 2014 r. przyjęła stanowisko w sprawie wyborów samorządowych. Zwróciła się do wszystkich działkowców i organów Związku o powszechny udział w wyborach samorządowych i oddanie głosów na tych kandydatów, którzy nie zawiedli w przeszłości oraz znają i rozumieją problemy działkowców i Związku. Wspierając konkretne ugrupowania i kandydatów, a więc także i startujących w wyborach działkowców, należało się kierować zasadą, że powinni oni uwzględniać w swoich programach wyborczych interesy oraz prawa działkowców, dając tym samym zapewnienie, że składane deklaracje będą realizowane po wyborach.

W praktyce wiele okręgowych zarządów PZD i zarządów ROD nawiązało współpracę z ugrupowaniami politycznymi i komitetami wyborczymi, wystawiając własnych kandydatów lub udzielając poparcia innym kandydatom w nadziei, że mogą liczyć na ich późniejszą pomoc i wsparcie dla ROD i działkowców.

W ocenie Prezydium Krajowej Rady PZD wynik wyborczy przedstawicieli ruchu działkowego w wyborach samorządowych to dowód dojrzałości, świadomości i odpowiedzialności kandydatów, struktur Związku i działkowców, ale także uznania społecznego Związku.

Prezydium Krajowej Rady PZD stwierdza, iż osiągnięty sukces nie może zostać niewykorzystany. W tym celu trzeba go promować wśród działkowców i społeczności lokalnych. Ważnym zadaniem jest nawiązanie z nimi ścisłej współpracy tak, aby wybrani działkowcy mogli działać w samorządach dla dobra ogrodów i Związku udzielając im poparcia oraz wsparcia finansowego na rozwój ogrodów.

Prezydium Krajowej Rady PZD uznaje, że doświadczenie zdobyte w wyborach, a także w kampanii przedwyborczej należy wykorzystać we wszystkich przyszłych wyborach, zwłaszcza samorządowych oraz poszerzać udział działkowców w samorządach przez wystawianie własnych kandydatów popierając ich głosami jako doświadczonych samorządowców i działaczy społecznych.

                           PREZYDIUM
KRAJOWEJ RADY
POLSKIEGO ZWIĄZKU DZIAŁKOWCÓW

Warszawa, dnia 28 stycznia 2015 r.

Okręgowa Komisja Rewizyjna ma dyżur w biurze OZ PZD przy ul. Śląskiej w każdy drugi wtorek miesiąca w godz. 10.00 - 13.00
FEW Meter


Nowy Statut PZD
35 lat PZD – koncert
Mini galeria
Losowy obrazek z galerii

Losowy obrazek z galerii

Losowy obrazek z galerii

Losowy obrazek z galerii

Losowy obrazek z galerii

Losowy obrazek z galerii

Użytkownicy na stronie
Teraz na stronie: 2
Dzisiaj: 91
W tym tygodniu: 287
W sumie od 01.01.2015: 260182