Polski Związek Działkowców
Get Adobe Flash player

Komunikat Krajowego Zarządu PZD w sprawie dyżurów telefonicznych pracowników merytorycznych biur Okręgowych Zarządów PZD oraz biura Krajowej Rady PZD

Krajowy Zarząd PZD na posiedzeniu 21 kwietnia 2020r. zdecydował o wprowadzeniu od dnia 22.04.2020r. w biurach Okręgowych Zarządów PZD i biurze Krajowej Rady PZD dyżurów telefonicznych, które realizowane będą przez pracowników merytorycznych. 

pobierz: GRAFIK DYŻURÓW W BIURZE KR W DNIACH 14.09 – 18.09.2020r.

Biuro Okręgu w Gorzowie Wlkp. udziela informacji od poniedziałku do piątku w godzinach pracy tj. od 800 do 1600 pod numerem telefonu 95-722-38-36 lub mailowo: gorzow@pzd.pl
(więcej…)

KOMUNIKAT PREZYDIUM KR PZD w sprawie oceny wyników wyborów samorządowych 2014

Prezydium Krajowej Rady PZD zapoznało się z analizą wyników wyborów samorządowych pod względem ilości uzyskanych mandatów przez działkowców oraz objętych przez nich funkcji w samorządach po wyborach i stwierdziło, że we władzach gmin, powiatów, miast i województw znaleźli się przedstawiciele społeczności działkowej w znacznej ilości. Działkowcy uzyskali w wyborach samorządowych łącznie 418 mandatów. Na funkcje zostało wybranych 79, a do rad różnych szczebli – 339

Objęte funkcje przez działkowców to:

– 2 wicemarszałków,

– 2 wiceprzewodniczących sejmiku województwa,

– 3 starostów i 3 wicestarostów,

– 3 przewodniczących i 6 wiceprzewodniczących rady powiatu,

– 4 prezydentów i 3 wiceprezydentów,

– 14 burmistrzów i 4 wiceburmistrzów,

– 16 przewodniczących i 13 wiceprzewodniczących rady miasta,

– 4 przewodniczących i 1 wiceprzewodniczący rady gminy,

– 1 wójt.

Prezydium Krajowej Rady PZD uznaje, że uzyskany wynik jest wyraźnym sukcesem. Oczywiście ambicje tak dużej organizacji, jaką jest Polski Związek Działkowców, są znacznie większe, ale uzyskany wynik napawa optymizmem i daje nadzieję na dobrą współpracę z samorządami. Efekt ten można było osiągnąć dzięki społecznemu poparciu, zaangażowaniu kandydatów oraz ogromnej mobilizacji struktur Związku i działkowców w kampanię wyborczą.

Krajowa Rada PZD w dniu 25 września 2014 r. przyjęła stanowisko w sprawie wyborów samorządowych. Zwróciła się do wszystkich działkowców i organów Związku o powszechny udział w wyborach samorządowych i oddanie głosów na tych kandydatów, którzy nie zawiedli w przeszłości oraz znają i rozumieją problemy działkowców i Związku. Wspierając konkretne ugrupowania i kandydatów, a więc także i startujących w wyborach działkowców, należało się kierować zasadą, że powinni oni uwzględniać w swoich programach wyborczych interesy oraz prawa działkowców, dając tym samym zapewnienie, że składane deklaracje będą realizowane po wyborach.

W praktyce wiele okręgowych zarządów PZD i zarządów ROD nawiązało współpracę z ugrupowaniami politycznymi i komitetami wyborczymi, wystawiając własnych kandydatów lub udzielając poparcia innym kandydatom w nadziei, że mogą liczyć na ich późniejszą pomoc i wsparcie dla ROD i działkowców.

W ocenie Prezydium Krajowej Rady PZD wynik wyborczy przedstawicieli ruchu działkowego w wyborach samorządowych to dowód dojrzałości, świadomości i odpowiedzialności kandydatów, struktur Związku i działkowców, ale także uznania społecznego Związku.

Prezydium Krajowej Rady PZD stwierdza, iż osiągnięty sukces nie może zostać niewykorzystany. W tym celu trzeba go promować wśród działkowców i społeczności lokalnych. Ważnym zadaniem jest nawiązanie z nimi ścisłej współpracy tak, aby wybrani działkowcy mogli działać w samorządach dla dobra ogrodów i Związku udzielając im poparcia oraz wsparcia finansowego na rozwój ogrodów.

Prezydium Krajowej Rady PZD uznaje, że doświadczenie zdobyte w wyborach, a także w kampanii przedwyborczej należy wykorzystać we wszystkich przyszłych wyborach, zwłaszcza samorządowych oraz poszerzać udział działkowców w samorządach przez wystawianie własnych kandydatów popierając ich głosami jako doświadczonych samorządowców i działaczy społecznych.

                           PREZYDIUM
KRAJOWEJ RADY
POLSKIEGO ZWIĄZKU DZIAŁKOWCÓW

Warszawa, dnia 28 stycznia 2015 r.