Polski Związek Działkowców
Get Adobe Flash player

Komunikat Krajowego Zarządu PZD w sprawie dyżurów telefonicznych pracowników merytorycznych biur Okręgowych Zarządów PZD oraz biura Krajowej Rady PZD

Krajowy Zarząd PZD na posiedzeniu 21 kwietnia 2020r. zdecydował o wprowadzeniu od dnia 22.04.2020r. w biurach Okręgowych Zarządów PZD i biurze Krajowej Rady PZD dyżurów telefonicznych, które realizowane będą przez pracowników merytorycznych. 

pobierz: GRAFIK DYŻURÓW W BIURZE KR W DNIACH 21.09 – 25.09.2020r.

Biuro Okręgu w Gorzowie Wlkp. udziela informacji od poniedziałku do piątku w godzinach pracy tj. od 800 do 1600 pod numerem telefonu 95-722-38-36 lub mailowo: gorzow@pzd.pl
(więcej…)

Senat obradował nad ustawą „Stop Rozbiórkom Altan”

4 marca na posiedzeniu Senatu Senatorowie zapoznali się z obywatelskim projektem ustawy o zmianie ustawy Prawo budowlane i niektórych innych ustaw. Senatorowie pozytywnie odnieśli się do projektu i nie zgłosili do niego żadnych zastrzeżeń. W związku z tym głosowanie nad projektem odbędzie się 6 marca (piątek).

Uprzednio nad projektem obradowały dwie komisje senackie: Komisja Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej oraz Komisja Gospodarki Narodowej. Z ich prac podczas obrad Senatu sprawozdania przedstawili: Senator Andrzej Matusiewicz (PiS) i  Senator Roman Zaborowski (PO). Stanowisko rządowe w sprawie projektu zaprezentował Paweł Orłowski podsekretarz stanu Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju.

 

6 marca Senat będzie głosował nad projektem ustawy uwzględniając zmianę przedłożoną przez komisje. Zmiana ta odnosi się do procedury w postępowaniu dotyczącym wydawania zaświadczeń o zgodności altany działkowej z przepisami prawa. Mianowicie, organ rozpatrujący wniosek działkowca w tej sprawie, w przypadku odmowy, miałby o tym orzekać w formie postanowienia. Z kolei Sejm uchwalił, że odmowa następowałaby w formie decyzji administracyjnej. Senackie rozwiązanie odpowiada standardowym regułom zapisanym w Kodeksie Postępowania Administracyjnego.

Projekt ustawy o zmianie ustawy Prawo budowalne i niektórych innych ustaw to przedsięwzięcie działkowców, którzy pod skrzydłami PZD zawiązali Komitet Inicjatywy Ustawodawczej „Stop Rozbiórkom Altan”. Opracował on projekt ustawy wprowadzający m.in. ustawową definicję pojęcia „altany działkowej”.  Pod inicjatywą podpisało się przeszło 700 000 obywateli. Celem ustawy jest wyeliminowanie ryzyka orzekania nakazów rozbiórki wobec altan w ROD –  jak się szacuje, w Polsce jest ok. 900 000 takich obiektów. Przedstawicielami Komitetu są: mec. Bartłomiej Piech i mec. Tomasz Terlecki. 

(AD)