Polski Związek Działkowców
Get Adobe Flash player

Komunikat Krajowego Zarządu PZD z dnia 29.09.2020r. w sprawie zmiany telefonicznych dyżurów w jednostce krajowej i Okręgach PZD

Po dokonaniu oceny codziennych telefonicznych dyżurów pełnionych Okręgach PZD i jednostce krajowej PZD wprowadzonych w związku z pandemią COVID-19 w dniu 24.09.2020r. Krajowy Zarząd PZD podjął uchwałę nr 259/2020 w sprawie zmiany funkcjonowania dyżurów telefonicznych w Okręgach PZD oraz jednostce krajowej PZD.

(więcej…)

Senat obradował nad ustawą „Stop Rozbiórkom Altan”

4 marca na posiedzeniu Senatu Senatorowie zapoznali się z obywatelskim projektem ustawy o zmianie ustawy Prawo budowlane i niektórych innych ustaw. Senatorowie pozytywnie odnieśli się do projektu i nie zgłosili do niego żadnych zastrzeżeń. W związku z tym głosowanie nad projektem odbędzie się 6 marca (piątek).

Uprzednio nad projektem obradowały dwie komisje senackie: Komisja Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej oraz Komisja Gospodarki Narodowej. Z ich prac podczas obrad Senatu sprawozdania przedstawili: Senator Andrzej Matusiewicz (PiS) i  Senator Roman Zaborowski (PO). Stanowisko rządowe w sprawie projektu zaprezentował Paweł Orłowski podsekretarz stanu Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju.

 

6 marca Senat będzie głosował nad projektem ustawy uwzględniając zmianę przedłożoną przez komisje. Zmiana ta odnosi się do procedury w postępowaniu dotyczącym wydawania zaświadczeń o zgodności altany działkowej z przepisami prawa. Mianowicie, organ rozpatrujący wniosek działkowca w tej sprawie, w przypadku odmowy, miałby o tym orzekać w formie postanowienia. Z kolei Sejm uchwalił, że odmowa następowałaby w formie decyzji administracyjnej. Senackie rozwiązanie odpowiada standardowym regułom zapisanym w Kodeksie Postępowania Administracyjnego.

Projekt ustawy o zmianie ustawy Prawo budowalne i niektórych innych ustaw to przedsięwzięcie działkowców, którzy pod skrzydłami PZD zawiązali Komitet Inicjatywy Ustawodawczej „Stop Rozbiórkom Altan”. Opracował on projekt ustawy wprowadzający m.in. ustawową definicję pojęcia „altany działkowej”.  Pod inicjatywą podpisało się przeszło 700 000 obywateli. Celem ustawy jest wyeliminowanie ryzyka orzekania nakazów rozbiórki wobec altan w ROD –  jak się szacuje, w Polsce jest ok. 900 000 takich obiektów. Przedstawicielami Komitetu są: mec. Bartłomiej Piech i mec. Tomasz Terlecki. 

(AD)

Okręgowa Komisja Rewizyjna ma dyżur w biurze OZ PZD przy ul. Śląskiej w każdy drugi wtorek miesiąca w godz. 10.00 - 13.00
FEW Meter


Nowy Statut PZD
35 lat PZD – koncert
Mini galeria
Losowy obrazek z galerii

Losowy obrazek z galerii

Losowy obrazek z galerii

Losowy obrazek z galerii

Losowy obrazek z galerii

Losowy obrazek z galerii

Użytkownicy na stronie
Teraz na stronie: 1
Dzisiaj: 1
W tym tygodniu: 181
W sumie od 01.01.2015: 270934