Polski Związek Działkowców
Get Adobe Flash player

Komunikat Krajowego Zarządu PZD z dnia 29.09.2020r. w sprawie zmiany telefonicznych dyżurów w jednostce krajowej i Okręgach PZD

Po dokonaniu oceny codziennych telefonicznych dyżurów pełnionych Okręgach PZD i jednostce krajowej PZD wprowadzonych w związku z pandemią COVID-19 w dniu 24.09.2020r. Krajowy Zarząd PZD podjął uchwałę nr 259/2020 w sprawie zmiany funkcjonowania dyżurów telefonicznych w Okręgach PZD oraz jednostce krajowej PZD.

(więcej…)

Komunikat KR PZD w sprawie rejestracji nowego statutu PZD

Pencils On Book's Cover (green)Wciąż trwa procedura sądowa w sprawie zarejestrowania w Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS) zmiany statutu PZD. Sytuacja ta wynika z zastrzeżeń do trybu przyjęcia nowego statutu oraz niektórych jego zapisów, jakie zgłosił do sądu Prezydent Warszawy, który – jako organ nadzorujący Związek – kilkakrotnie występował z negatywnym stanowiskiem, nie chcąc dopuścić do rejestracji statutu. Mimo szerokiego stanowiska prawnego PZD, w którym odpowiedział na wszystkie zastrzeżenia organu nadzoru, Sąd Rejonowy wydał jednak postanowienie, w którym odmówił zarejestrowania zmiany statutu. Główną przyczyną odmowy było uznanie argumentu Prezydenta Warszawy jakoby nadzwyczajny Krajowy Zjazd Delegatów nie był uprawniony do zmiany statutu PZD ze względu na nieprawidłowy wybór delegatów.

Takie orzeczenie budzi poważne wątpliwości. Dlatego obecnie trwa prawna analiza tego rozstrzygnięcia pod kątem zasadności złożenia apelacji do Sądu Okręgowego. Decyzja w tym zakresie zapadnie w przyszłym tygodniu podczas najbliższego posiedzenia Prezydium Krajowej Rady PZD. Jednakże już dziś można stwierdzić, że istnieją argumenty podważające tezę o rzekomym braku umocowania Zjazdu do zmiany statutu. Należy bowiem pamiętać, że zjazd był zwołany zgodnie z dotychczasowym statutem, który był uchwalony w dokładnie takim samym trybie jak nowy statut, a następnie zbadany i zarejestrowany przez sąd. Kwestionowany zjazd był więc organizowany według zapisów statutowych zaakceptowanych przez sąd. A przecież sama ustawa nakazała PZD uchwalić nowy statut według zasad wynikających z dotychczasowego, a więc zarejestrowanego, statutu. Niezrozumiałe jest zatem obecne podważanie tych zasad. Ponadto wydane postanowienie nie wyjaśnia, dlaczego z jednej strony odmówiono rejestracji nowego statutu, ale z drugiej – zarejestrowano jednocześnie zmiany wynikające z tego statutu. Jest to sprzeczność, która wskazuje na niekonsekwencję wydanego orzeczenia, wobec czego wymaga wyjaśnienia.

Okręgowa Komisja Rewizyjna ma dyżur w biurze OZ PZD przy ul. Śląskiej w każdy drugi wtorek miesiąca w godz. 10.00 - 13.00
FEW Meter


Nowy Statut PZD
35 lat PZD – koncert
Mini galeria
Losowy obrazek z galerii

Losowy obrazek z galerii

Losowy obrazek z galerii

Losowy obrazek z galerii

Losowy obrazek z galerii

Losowy obrazek z galerii

Użytkownicy na stronie
Teraz na stronie: 1
Dzisiaj: 51
W tym tygodniu: 330
W sumie od 01.01.2015: 271083