Polski Związek Działkowców
Get Adobe Flash player

Komunikat Krajowego Zarządu PZD z dnia 29.09.2020r. w sprawie zmiany telefonicznych dyżurów w jednostce krajowej i Okręgach PZD

Po dokonaniu oceny codziennych telefonicznych dyżurów pełnionych Okręgach PZD i jednostce krajowej PZD wprowadzonych w związku z pandemią COVID-19 w dniu 24.09.2020r. Krajowy Zarząd PZD podjął uchwałę nr 259/2020 w sprawie zmiany funkcjonowania dyżurów telefonicznych w Okręgach PZD oraz jednostce krajowej PZD.

(więcej…)

Opłata za śmieci, czyli jak ubić interes na działkowcach

Władze Gminy Koronowo znalazły sprytny sposób na zrobienie oszczędności. Nie dość, że nałożyły na działkowców przeszło stuprocentową podwyżkę opłat za wywóz śmieci, to uwzględniły w niej koszty oczyszczania terenu przyległego do ogrodów. Burmistrz Koronowa nie przejął się tym, że decyzja radnych jest niezgodna z ustawą o ROD. Działkowcy mają płacić jak wszyscy, bez względu na rzeczywiste koszty wywozu śmieci z ogrodów.

25 marca br. Rada Miejska Koronowa podjęła uchwałę w sprawie ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Tym samym nałożyła na działkowców opłatę ryczałtową –  czyli każdy zapłaci tyle samo bez względu na to ile śmieci zgromadzi. Absurdalny jest jednak fakt, że działkowcy, którzy na działkach są przez kilka miesięcy w roku, zapłacą więcej niż niektórzy mieszkańcy.

 

Radykalna podwyżka

W uchwale możemy przeczytać, że gmina zobowiązuje użytkowników domków letniskowych (tu w rozumieniu działek na terenie rodzinnych ogrodów działkowych i prywatnych działek rekreacyjno – wypoczynkowych) do ponoszenia rocznej opłaty za wywóz śmieci w wysokości 72 zł. Z kolei w przypadku, gdyby odpady nie były zbierane w sposób selektywny opłata ta wzrasta do 144 zł rocznie.

– Stwierdzamy, że tak radykalna podwyżka jest nieracjonalna, niesprawiedliwa, nie uwzględnia dotychczasowych kosztów ponoszonych przez użytkowników działek – pisze OZ w Bydgoszczy swoim w stanowisku.  

Analiza, którą przeprowadził Okręgowy Zarząd, wskazuje że w ubiegłym roku koszt wywozu odpadów z koronowskich ogrodów oscylował średnio na poziomie 35 – 40 zł za rok.

– Są to wyliczenia, które ma Związek. Natomiast my tutaj precyzyjnie wyliczyliśmy te kwestie i nie sądzę, żebyśmy popełnili błąd – mówi zastępca burmistrza Koronowa Bolesław Grygorewicz.

– Burmistrz wykazał wszystkie koszty jakie miał związane z wywozem śmieci na terenach przyległych do ogrodów i obciążył tym ogrody oraz właścicieli prywatnych nieruchomości. I najpierw mu wyszło około 120 zł. Potem, po tych naszych spotkaniach, Rada uchwaliła na 72 zł – mówi Prezes OZ w Bydgoszczy Barbara Kokot.

Próba kompromisu

Działkowcy, wykazując się zrozumieniem dla władz gminy, chcieli pójść urzędnikom na rękę. Zaproponowali, że mogą uiszczać opłatę za wywóz śmieci w wysokości 40 zł rocznie.

– Proponując stawkę 40 zł częściowo partycypujemy już w wywozie odpadów z terenów ogólnodostępnych, pomimo że ustawa z 13.12.2013 roku o rodzinnych ogrodach działkowych art. 15 pkt 1. 1 – 3 wyraźnie określa obowiązki odnośnie utrzymania porządku i czystości – wyjaśnia Kolegium Prezesów ROD Miasta i Gminy Koronowo.

Gmina nie miała jednak zamiaru negocjować z działkowcami. Od 16 kwietnia obowiązuje opłata w wysokości 72 zł. Jednym ułatwieniem może być opcja rozłożenia jej płatności na cztery raty.

–  Znowelizowana ustawa śmieciowa daje samorządom możliwość ustanawiania zryczałtowanych, rocznych opłat za wywóz śmieci, ale propozycja radnych z Koronowa jest po prostu mocno zawyżona. Rzeczywiste koszty wywozu śmieci są zdecydowanie niższe – mówi Prezes OZ w Bydgoszczy Barbara Kokot.

– Ona nie jest w żadnym miejscu zawyżona. Zaproponowaliśmy działkowcom obniżoną stawkę ryczałtową w stosunku do realnych kosztów odbioru i utylizacji odpadów. Uzgodniliśmy, że jest to stawka na rok. Będziemy się jeszcze tutaj nawzajem „pilnować”. Odbieramy wszystkie odpady, czyli i gabaryty, nie gabaryty i inne wytwarzane tutaj odpady. Natomiast jest to opłata, która obowiązuje na rok i jeżeli nie zmieścimy się w tym ryczałcie to będziemy rozmawiać o podniesieniu tej opłaty – zapowiada zastępca burmistrza Koronowa Bolesław Grygorewicz.

Stop niesprawiedliwym opłatom

Gmina desperacko szuka środków na realizację swoich zadań, czyli wywóz śmieci z terenów przyległych do ogrodu, zaglądając do kieszeni działkowców.

– My tutaj nie kwestionujemy żadnych naszych obowiązków gminnych jeżeli chodzi o kwestię utrzymania czystości i porządku w gminie – przekonuje zastępca burmistrza Koronowa Bolesław Grygorewicz.

Na takie działania nie może zgodzić się OZ w Bydgoszczy, który postanowił zaskarżyć podjętą uchwałę.  Skierował w tej sprawie pismo do Wojewody Kujawsko – Pomorskiego Ewy Mess i Regionalnej Izby Obrachunkowej. OZ w Bydgoszczy informuje w nim, że burmistrz Koronowa Stanisław Gliszczyński miał w planie trzykrotną podwyżkę opłaty za wywóz śmieci. Tylko dzięki naciskom ze strony  działkowców burmistrz nie zrealizował swoich zapowiedzi. Nie zmienia to jednak faktu, że obecne opłaty są dużo wyższe i zmuszają działkowców do ponoszenia kosztów za wywóz śmieci z terenów okalających ROD.

– W rezultacie dochodzi do tego, że gmina swoimi kosztami niesłusznie obciąża ogrody działkowe Polskiego Związku Działkowców. Brak jest jakiegokolwiek uregulowania w świetle zapisów ustawy do uregulowania opłat za wywóz nieczystości w taki sposób w jaki uczyniła to gmina Koronowo – pisze OZ w Bydgoszczy w uzasadnieniu wniosku.

– Jest to przywilej, który wynika z przepisów i wolno [uchwałę – red.] zaskarżyć. Każdemu. Co do zasadności no to zobaczymy – podsumował zastępca burmistrza Koronowa Bolesław Grygorewicz.

Polski Związek Działkowców czeka na odpowiedź Wojewody Kujawsko – Pomorskiego i Izby Obrachunkowej. Można być jednak pewnym, że OZ w Bydgoszczy tak łatwo nie odpuści. Chodzi przecież o ponad 1600 działkowców, którzy uprawiają swoje działki w 13 ogrodach. 

(AD)

Okręgowa Komisja Rewizyjna ma dyżur w biurze OZ PZD przy ul. Śląskiej w każdy drugi wtorek miesiąca w godz. 10.00 - 13.00
FEW Meter


Nowy Statut PZD
35 lat PZD – koncert
Mini galeria
Losowy obrazek z galerii

Losowy obrazek z galerii

Losowy obrazek z galerii

Losowy obrazek z galerii

Losowy obrazek z galerii

Losowy obrazek z galerii

Użytkownicy na stronie
Teraz na stronie: 1
Dzisiaj: 30
W tym tygodniu: 30
W sumie od 01.01.2015: 259925