Polski Związek Działkowców
Get Adobe Flash player

Komunikat Krajowego Zarządu PZD w sprawie dyżurów telefonicznych pracowników merytorycznych biur Okręgowych Zarządów PZD oraz biura Krajowej Rady PZD

Krajowy Zarząd PZD na posiedzeniu 21 kwietnia 2020r. zdecydował o wprowadzeniu od dnia 22.04.2020r. w biurach Okręgowych Zarządów PZD i biurze Krajowej Rady PZD dyżurów telefonicznych, które realizowane będą przez pracowników merytorycznych. 

pobierz: Grafik dyżurów w biurze KR PZD w dniach  03 – 07 sierpnia 2020r.

Biuro Okręgu w Gorzowie Wlkp. udziela informacji od poniedziałku do piątku w godzinach pracy tj. od 800 do 1600 pod numerem telefonu 95-722-38-36 lub mailowo: gorzow@pzd.pl
(więcej…)

Obradowała Krajowa Rada PZD – czerwiec 2015

W dniu 2 czerwca 2015 r. odbyło się XXIX posiedzenie Krajowej Rady PZD, któremu przewodniczył Prezes PZD Eugeniusz Kondracki. W posiedzeniu uczestniczyła też przewodnicząca Krajowej Komisji Rewizyjnej Maria Fojt. Podczas obrad uczestnicy wysoko ocenili sprawozdanie z 4-letniej kadencji KR PZD w latach 2012-2015, które odzwierciedla ogrom pracy i zaangażowania wszystkich jej członków. Oceniono, że była to jedna z najtrudniejszych kadencji w całej historii PZD, bowiem PZD znajduje się pod nieustającym atakiem ze wszystkich stron.

Podkreślano najważniejsze sprawy, m.in. że udało się opracować i doprowadzić do uchwalenia przez sejm niezwykle istotnych dla środowiska działkowego dwóch projektów obywatelskich – ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych i ustawy o zmianie prawa budowlanego i ustaw pokrewnym celem obrony 900 tys. altan. Ponadto Związek stanął przed wieloma innymi problemami, które sukcesywnie stara się rozwiązywać, jak regulacja stanu prawnego gruntu czy niezwykle trudny temat roszczeń. Biorąc pod uwagę przyszłość ogrodów działkowych KR PZD w przyjętej uchwale zwróciła się do XII Krajowego Zjazdu Delegatów w jakich ważnych tematach powinien się on wypowiedzieć.

 

KR PZD po raz pierwszy w historii nadała tytuł honorowego członka Polskiego Związku Działkowców Panu Henrykowi Cieślikowi. Został on uhonorowany w uznaniu wielkiego wkładu w powstanie PZD i rozwój rodzinnych ogrodów działkowych okręgu w Poznaniu oraz obronę praw działkowców, ogrodów i PZD.

 

Podczas dyskusji na pierwszy plan wysunęła się sprawa możliwości korzystania przez organy PZD z funduszy europejskich. Temat ten spotkał się z dużym zainteresowaniem. Uczestnicy podkreślali, że jest ogromne zapotrzebowanie społeczne na takie inicjatywy, a poprzez to, na zmianę funkcji ROD. Ekspert w dziedzinie funduszy przedstawił programy i możliwości, jakie stoją przed PZD i działkowcami. Skorzystanie z tych form pomocy pozwoliłoby poprawić kondycję ekonomiczną i przynieść realne oszczędności działkowcom i rodzinnym ogrodom działkowym np. poprzez wykorzystanie instalacji pozyskujących energię z odnawialnych źródeł energii.

 

(AH)