Polski Związek Działkowców
Get Adobe Flash player

Informacja z posiedzenia Krajowej Komisji Rewizyjnej PZD 2015

W dniach 22-24 czerwca 2015 r. odbyło się ostatnie w obecnej kadencji posiedzenie Krajowej Komisji Rewizyjnej Polskiego Związku Działkowców. Krajowa Komisja Rewizyjna zgodnie ze statutowymi kompetencjami dokonała badania sprawozdania finansowego Związku za okres 19.01-31.12 2014 roku.

Badanie przeprowadzono w oparciu o:

– sporządzone przez Zarządy ROD i Okręgowe Zarządy PZD sprawozdania finansowe, sprawozdania z Funduszu Rozwoju ROD i Funduszu Oświatowego PZD za okres 19.01-31.12 2014 r., zbadane przez Komisje Rewizyjne ROD i Okręgowe Komisje Rewizyjne PZD. Sprawozdania na wniosek komisji rewizyjnych zostały przyjęte uchwałami przez organy do tego upoważnione, czyli Walne Zebrania Sprawozdawczo-Wyborcze członków ROD oraz członków Okręgowych Zarządów PZD,

 

– sprawozdanie finansowe Krajowej Rady PZD, sprawozdanie z Funduszu Rozwoju, Funduszu Oświatowego, Funduszu Samopomocowego Krajowej Rady PZD, Funduszu Budowy Centralnego Domu Działkowca KR PZD, Funduszu Obrony ROD oraz środków na Funduszu na usuwanie klęsk żywiołowych w ROD, które zostało zbadane przez organ do tego upoważniony, czyli Krajową Komisję Rewizyjną oraz zatwierdzone uchwałą Krajowej Rady PZD.

Krajowa Komisja Rewizyjna PZD stwierdza, że wszystkie jednostki Związku prowadziły oszczędną gospodarkę finansową w 2014 roku.

Krajowa Komisja Rewizyjna PZD na swoim posiedzeniu podjęła uchwałę w sprawie przedmiotu kontroli.

 

Przewodnicząca KKR PZD

inż. Maria Fojt