Polski Związek Działkowców
Get Adobe Flash player

Komunikat Krajowego Zarządu PZD w sprawie dyżurów telefonicznych pracowników merytorycznych biur Okręgowych Zarządów PZD oraz biura Krajowej Rady PZD

Krajowy Zarząd PZD na posiedzeniu 21 kwietnia 2020r. zdecydował o wprowadzeniu od dnia 22.04.2020r. w biurach Okręgowych Zarządów PZD i biurze Krajowej Rady PZD dyżurów telefonicznych, które realizowane będą przez pracowników merytorycznych. 

pobierz: GRAFIK DYŻURÓW W BIURZE KRAJOWEJ RADY

Biuro Okręgu w Gorzowie Wlkp. udziela informacji od poniedziałku do piątku w godzinach pracy tj. od 800 do 1600 pod numerem telefonu 95-722-38-36 lub mailowo: gorzow@pzd.pl
(więcej…)

Realizacja postanowień XII Krajowego Zjazdu Delegatów PZD

XII Krajowy Zjazd Delegatów PZD przyjął program, który określa zadania na kolejną kadencję władz PZD. Zjazd uchwalił także 8 stanowisk i 2 apele, które określają politykę Związku na najbliższą przyszłość. Odnoszą się one do najważniejszych problemów, z którymi zmaga się dzisiaj PZD, jak również do tych, które mogą wystąpić w przyszłości. Stanowiska te i apele adresowane są przede wszystkim do struktur PZD i działkowców, aby mieli oni świadomość jaką należy prezentować postawę w sprawach, które poruszają owe stanowiska. Należy jednak znaczyć, że nie można realizować działań wynikających ze stanowisk bez współpracy z sejmem, rządem, partiami politycznymi, klubami parlamentarnymi, a przede wszystkim z samorządami.
Dlatego stanowiska te kierowane są także do tych instytucji.

Krajowa Rada PZD, realizując postanowienia XII Krajowego Zjazdu Delegatów PZD, oficjalnie przekazała poszczególne stanowiska i apele do poniższych adresatów:

 

1. Prezydent RP

2. Premier RP

3. Minister Infrastruktury i Rozwoju

4. Marszałkowie Województw

5. Prezydenci i burmistrzowie miast

6. Kluby poselskie i parlamentarne

7. Partie Polityczne – SLD, PSL, PO, PiS

8. Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia przedstawionego przez Prezydenta RP projektu ustawy o zmianie ustawy – Prawo o stowarzyszeniach oraz niektórych innych ustaw

9. Związek Miast Polskich

10. Unia Metropolii Polskich

11. Unia Miasteczek Polskich

 

 

(AD)