Polski Związek Działkowców
Get Adobe Flash player

Realizacja postanowień XII Krajowego Zjazdu Delegatów PZD

XII Krajowy Zjazd Delegatów PZD przyjął program, który określa zadania na kolejną kadencję władz PZD. Zjazd uchwalił także 8 stanowisk i 2 apele, które określają politykę Związku na najbliższą przyszłość. Odnoszą się one do najważniejszych problemów, z którymi zmaga się dzisiaj PZD, jak również do tych, które mogą wystąpić w przyszłości. Stanowiska te i apele adresowane są przede wszystkim do struktur PZD i działkowców, aby mieli oni świadomość jaką należy prezentować postawę w sprawach, które poruszają owe stanowiska. Należy jednak znaczyć, że nie można realizować działań wynikających ze stanowisk bez współpracy z sejmem, rządem, partiami politycznymi, klubami parlamentarnymi, a przede wszystkim z samorządami.
Dlatego stanowiska te kierowane są także do tych instytucji.

Krajowa Rada PZD, realizując postanowienia XII Krajowego Zjazdu Delegatów PZD, oficjalnie przekazała poszczególne stanowiska i apele do poniższych adresatów:

 

1. Prezydent RP

2. Premier RP

3. Minister Infrastruktury i Rozwoju

4. Marszałkowie Województw

5. Prezydenci i burmistrzowie miast

6. Kluby poselskie i parlamentarne

7. Partie Polityczne – SLD, PSL, PO, PiS

8. Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia przedstawionego przez Prezydenta RP projektu ustawy o zmianie ustawy – Prawo o stowarzyszeniach oraz niektórych innych ustaw

9. Związek Miast Polskich

10. Unia Metropolii Polskich

11. Unia Miasteczek Polskich

 

 

(AD)