Polski Związek Działkowców
Get Adobe Flash player

Komunikat Krajowego Zarządu PZD z dnia 29.09.2020r. w sprawie zmiany telefonicznych dyżurów w jednostce krajowej i Okręgach PZD

Po dokonaniu oceny codziennych telefonicznych dyżurów pełnionych Okręgach PZD i jednostce krajowej PZD wprowadzonych w związku z pandemią COVID-19 w dniu 24 września 2020 r. Krajowy Zarząd PZD podjął uchwałę nr 259/2020 w sprawie zmiany funkcjonowania dyżurów telefonicznych w Okręgach PZD oraz jednostce krajowej PZD.

(więcej…)

Konserwacja i utrzymanie rowów melioracyjnych na terenach ROD

Problem info iconUstawa Prawo wodne definiuje rowy melioracyjne jako sztuczne koryta prowadzące wodę w sposób ciągły lub okresowy, o szerokości dna mniejszej niż 1,5 m przy ich ujściu. Najważniejszą funkcją rowów melioracyjnych na terenach ROD jest ochrona działek przed ich zalaniem. Trzeba pamiętać o tym, że nie wolno samowolnie zmieniać stanu wody na gruncie a zwłaszcza odpływów wody opadowej. Samowolna ingerencja działkowca w stosunku do rowów melioracyjnych może doprowadzić do zachwiania całego układu „naczyń połączonych”, którego częścią są  rowy położone na terenach użytkowanych przez ROD.

 

 

Bez specjalnego pozwolenia można dokonywać następujące czynności  konserwacyjne:

 

– wykaszać skarpy i okolice rowów

 

– sukcesywnie odmulać rowy

 

– utrzymywać spadki

 

– wykonywać prace mające na celu utrzymanie drożności rowów oraz ich światła przepustów.

 

Zaniedbania w zakresie właściwego utrzymania urządzeń melioracji wodnych szczegółowych (do których zaliczamy rowy) są częstą przyczyną prowadzącą do zakłóceń stosunków wodnych na danym terenie. Zgodnie z obowiązującym wszystkich działkowców § 84 Regulaminu PZD działkowiec oprócz dbania o estetyczny wygląd działki i ogrodu jest również zobowiązany do utrzymywania w czystości alejki oraz rowu melioracyjnego. Szczegółowe określenie zakresu dbałości o aleje i rowy mówi o tym, że działkowiec jest zobowiązany dbać na połowie ich szerokości, gdy do nich przylegają działki po obu stronach lub na całej szerokości, gdy do nich przylegają działki z jednej strony.

 

Może dojść do sytuacji, że w sposób niezawiniony przez działkowca, wskutek przypadku lub działania osób trzecich, wystąpi na danym terenie przeszkoda powodująca zmianę w odpływie wody ze szkodą dla gruntów sąsiednich. Należy wówczas niezwłocznie powiadomić o tym Zarząd Ogrodu i/lub gospodarza Ogrodu.

 

Niestety zdarza się i tak, że działkowcy zamiast dbać o rowy zasypują je, zmieniają ich trasy albo nasadzają w nich intensywnie rozrastające się rośliny. Szczytem lekceważenia prawa przez działkowca była stwierdzona na jednym z podwarszawskich ogrodów hodowla ryb w rowie melioracyjnym. Niedopuszczalne są również sytuacje gdzie działkowiec wprost mówi, że zasypał część rowu aby wyrównać teren i poprawić estetykę działki! Działkowiec winny spowodowania szkody na rowie melioracyjnym musi liczyć się z bardzo poważnymi konsekwencjami prawnymi uregulowanymi w Kodeksie postępowania w sprawach wykroczeń. Najczęściej w przypadku nieuprawnionej ingerencji w rów melioracyjny jest nałożenie na sprawcę kary grzywny i wydanie w formie decyzji administracyjnej przez wójta (burmistrza, prezydenta miasta) nakazu przywrócenia stanu poprzedniego lub wykonanie dodatkowych urządzeń zapobiegającym w przyszłości szkodom. A zatem jakakolwiek samowola w tym zakresie nie popłaca.

 

 Agnieszka Bąk

 

Wiceprezes OZM PZD


FEW Meter


Nowy Statut PZD
35 lat PZD – koncert
Mini galeria
Losowy obrazek z galerii

Losowy obrazek z galerii

Losowy obrazek z galerii

Losowy obrazek z galerii

Losowy obrazek z galerii

Losowy obrazek z galerii

Użytkownicy na stronie
Teraz na stronie: 1
Dzisiaj: 8
W tym tygodniu: 396
W sumie od 01.01.2015: 229315