Polski Związek Działkowców
Get Adobe Flash player

Komunikat Krajowego Zarządu PZD z dnia 29.09.2020r. w sprawie zmiany telefonicznych dyżurów w jednostce krajowej i Okręgach PZD

Po dokonaniu oceny codziennych telefonicznych dyżurów pełnionych Okręgach PZD i jednostce krajowej PZD wprowadzonych w związku z pandemią COVID-19 w dniu 24 września 2020 r. Krajowy Zarząd PZD podjął uchwałę nr 259/2020 w sprawie zmiany funkcjonowania dyżurów telefonicznych w Okręgach PZD oraz jednostce krajowej PZD.

(więcej…)

Stanowisko Prezydium KR PZD w sprawie zadań priorytetowych dla struktur PZD w zakresie pozyskiwania środków z Funduszy Unijnych oraz z Funduszy Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej dla RODPrezydium Krajowej Rady PZD w zakresie pozyskiwania środków z Funduszy Unijnych oraz z Funduszy Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej dla ROD, przyjmuje priorytetowe zadania do realizacji przez struktury Związku, które wymienione są w załączonym stanowisku.

 

 

STANOWISKO

Prezydium Krajowej Rady Polskiego Związku Działkowców

z dnia 26 sierpnia 2015 r.

 w sprawie zadań priorytetowych dla struktur PZD w zakresie pozyskiwania środków z Funduszy Unijnych oraz z Funduszy Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej dla ROD

 

Prezydium Krajowej Rady PZD w zakresie pozyskiwania środków z Funduszy Unijnych oraz z Funduszy Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej dla ROD, przyjmuje następujące priorytetowe zadania do realizacji przez struktury Związku:

  1. Doprowadzenie w trybie pilnym do spotkania przedstawicieli OZ PZD z Marszałkami Województw w celu przedstawienia problemu, potrzeb, możliwości i oczekiwań rodzinnych ogrodów działkowych w zakresie środków unijnych.
  2. Uzyskanie od Marszałków Województw zgody na przeprowadzenie szkoleń Prezesów zarządów ROD, przez pracowników Urzędu Marszałkowskiego.
  3. Omówienie tematu środków unijnych, w oparciu o dotychczasowa wiedzę z Krajowej Rady PZD oraz w oparciu o uzgodnienia z władzami województwa na naradach z prezesami ROD.
  4. Rozpoznanie możliwości skorzystania ze środków z Wojewódzkich Funduszy Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej przez rodzinne ogrody działkowe, poprzez nawiązanie kontaktu z pracownikami tego Funduszu. Ustalenie naszych potrzeb i możliwości w tym zakresie. W zakresie środków pochodzących z tego Funduszu powinni pomocni być posłowie PSL.
  5. Zatrudnienie w dużych OZ PZD pracowników ds. pozyskiwania środków unijnych i prowadzenia w oparciu o te środki inwestycji w ROD. Osoby zatrudnione na tych stanowiskach winny posiadać odpowiednie wykształcenie i doświadczenie w tym zakresie. Należy jednocześnie założyć, że pracownik ten będzie służyć pomocą dla małych i ościennych okręgów, które nie są w stanie we własnym zakresie zatrudnić takich pracowników.
  6. Traktowanie zagadnienia pozyskiwania środków z Funduszy Unijnych i Funduszy Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej jako zadania bardzo ważnego i priorytetowego, zwłaszcza w odniesieniu do środków unijnych, gdyż jest to ostatnia transza środków przyznana Polsce na lata 2014-2020.

Prezydium Krajowej Rady PZD stwierdza, że jest duże zainteresowanie podmiotów gospodarczych, samorządów, ale również organizacji pozarządowych, w tym głównie fundacji w zakresie pozyskania środków unijnych. W związku z tym należy te działania podjąć szybko i prowadzić konsekwentnie z udziałem zarządów ROD. Szczególnie należy polecać programy, których celem jest wykorzystywanie Odnawialnych Źródeł Energii. Biorąc pod uwagę pogodę w bieżącym roku i ostatnią suszę, zwłaszcza w dużych rodzinnych ogrodach działkowych, wskazane jest instalowanie tego typu urządzeń.

Prezydium Krajowej Rady PZD ten temat będzie na bieżąco monitorować, prezentować go na posiedzeniach plenarnych Krajowej Rady PZD oraz omawiać na naradach Prezesów i Dyrektorów Biur, a także będzie oczekiwało pisemnych informacji ze strony Okręgów w zakresie podejmowanych działań.

 

WICEPREZES                                          PREZES

/-/Tadeusz JARZĘBAK                       /-/Eugeniusz KONDRACKI

 

 

 

Warszawa, dnia 26 sierpnia 2015 roku

Załącznik plikowy do pobrania  stanowisko_-_fundusze_unijne.pdf

FEW Meter


Nowy Statut PZD
35 lat PZD – koncert
Mini galeria
Losowy obrazek z galerii

Losowy obrazek z galerii

Losowy obrazek z galerii

Losowy obrazek z galerii

Losowy obrazek z galerii

Losowy obrazek z galerii

Użytkownicy na stronie
Teraz na stronie: 1
Dzisiaj: 14
W tym tygodniu: 303
W sumie od 01.01.2015: 229222