Polski Związek Działkowców
Get Adobe Flash player

Komunikat Krajowego Zarządu PZD z dnia 29.09.2020r. w sprawie zmiany telefonicznych dyżurów w jednostce krajowej i Okręgach PZD

Po dokonaniu oceny codziennych telefonicznych dyżurów pełnionych Okręgach PZD i jednostce krajowej PZD wprowadzonych w związku z pandemią COVID-19 w dniu 24.09.2020r. Krajowy Zarząd PZD podjął uchwałę nr 259/2020 w sprawie zmiany funkcjonowania dyżurów telefonicznych w Okręgach PZD oraz jednostce krajowej PZD.

(więcej…)

Obradowało Prezydium KR PZD

W dniu 26 sierpnia br. w Warszawie odbyło się posiedzenie Prezydium Krajowej Rady PZD, któremu przewodniczył Prezes PZD Eugeniusz Kondracki. Podczas obrad poruszono wiele ważnych i trudnych tematów związanych m.in. z II posiedzeniem KR PZD, powołaniem komisji problemowych i ich pracami nad regulaminem ROD i gospodarką gruntami. Omówiono też realizację art. 76 ustawy o ROD, piorytety działania ws. środków unijnych oraz przygotowania do Krajowych Dni Działkowca.

Przedstawiono wyniki prac obradującej w dniu 25 sierpnia br. komisji ds. regulaminu, która po zapoznaniu się ze wszystkimi propozycjami i wnioskami przesłanymi przez członków PZD do projektu, zaproponowała wprowadzenie zmian do konsultowanego regulaminu ROD. Projekt wraz z uwzględnionymi zmianami trafił już do wszystkich OZ, a także został zamieszczony na stronie internetowej PZD.

 

Prezydium zapoznało się również z pracami komisji ds. gospodarki gruntami, m.in. z dotychczasową realizacją stanu prawnego gruntów ROD na podstawie art. 76 ustawy o ROD. Uwzględniając stanowisko Krajowej Rady PZD, Prezydium przyjęło listę priorytetowych zadań do realizacji przez wszystkie struktury ROD. Stanowisko w tej sprawie zamieszczone zostało na stronie internetowej PZD (link do stanowiska).

Prezydium Krajowej Rady PZD przyjęło również stanowisko wskazujące najważniejsze zadania do realizacji przez struktury Związku w zakresie pozyskiwania środków z Funduszy Unijnych oraz z Funduszy Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej dla ROD (link do stanowiska).

 Jednym z głównych punktów obrad były także przygotowania do zbliżających się Krajowych Dni Działkowca w Tczewie, które odbędą się już w najbliższą sobotę 29 sierpnia br. 

AH