Polski Związek Działkowców
Get Adobe Flash player

Komunikat Krajowego Zarządu PZD z dnia 29.09.2020r. w sprawie zmiany telefonicznych dyżurów w jednostce krajowej i Okręgach PZD

Po dokonaniu oceny codziennych telefonicznych dyżurów pełnionych Okręgach PZD i jednostce krajowej PZD wprowadzonych w związku z pandemią COVID-19 w dniu 24.09.2020r. Krajowy Zarząd PZD podjął uchwałę nr 259/2020 w sprawie zmiany funkcjonowania dyżurów telefonicznych w Okręgach PZD oraz jednostce krajowej PZD.

(więcej…)

Informacja z posiedzenia Krajowej Komisji Rewizyjnej PZD – wrzesień 2015

Toolbar Info icon


Krajowa Komisja Rewizyjna Polskiego Związku Działkowców w dniu 22 września 2015 roku odbyła w Warszawie, drugie w obecnej kadencji, planowane posiedzenie w pełnym składzie. Na zaproszenie Przewodniczącej w pierwszej części obrad uczestniczył Prezes PZD. 


Krajowa Komisja Rewizyjna PZD:

 • omówiła zadania pionu rewizyjnego w świetle Programu Związku uchwalonego przez XII Krajowy Zjazd Delegatów PZD,
 • zgodnie z § 140 pkt.2 Statutu PZD uchwaliła nowy Regulamin Komisji Rewizyjnych PZD,
 • uchwaliła Plan Pracy na 2016 rok,
 • zatwierdziła Tezy Krajowej Komisji Rewizyjnej PZD do badania bilansów ROD i OZ PZD za 2015 rok,
 • zatwierdziła Wytyczne Krajowej Komisji Rewizyjnej PZD dla Komisji Rewizyjnych PZD na 2016 rok,
 • w powyższych tematach podjęła zgodnie z posiadanymi kompetencjami swoje Uchwały,
 • przyjęła tematykę narady z Przewodniczącymi Okręgowych Komisji Rewizyjnych PZD, którą planuje odbyć w listopadzie 2015 roku,
 • wstępnie odniosła się do sprawozdań z działalności Okręgowych Komisji Rewizyjnych PZD w okresie poprzedniej kadencji i uznała, że w obecnej kadencji będzie wymagała przesyłania do Krajowej Komisji Rewizyjnej PZD pełnych sprawozdań z działalności w każdym mijającym roku,
 • ustaliła plan kontroli Okręgowych Komisji Rewizyjnych PZD do końca 2015 roku,
 • przyjęła informację Przewodniczącej o przeprowadzonym w dniu 21 września 2015 roku szkoleniu członków Okręgowej Komisji Rewizyjnej PZD w Warszawie,
 • omówiła sprawy bieżące Komisji.

Sekretarz

Krajowej Komisji Rewizyjnej PZD

mgr Roman Żurkowski


Warszawa, dnia 22.09.2015 roku

Okręgowa Komisja Rewizyjna ma dyżur w biurze OZ PZD przy ul. Śląskiej w każdy drugi wtorek miesiąca w godz. 10.00 - 13.00
FEW Meter


Nowy Statut PZD
35 lat PZD – koncert
Mini galeria
Losowy obrazek z galerii

Losowy obrazek z galerii

Losowy obrazek z galerii

Losowy obrazek z galerii

Losowy obrazek z galerii

Losowy obrazek z galerii

Użytkownicy na stronie
Teraz na stronie: 2
Dzisiaj: 39
W tym tygodniu: 562
W sumie od 01.01.2015: 266778