Polski Związek Działkowców
Get Adobe Flash player

Komunikat Krajowego Zarządu PZD z dnia 29.09.2020r. w sprawie zmiany telefonicznych dyżurów w jednostce krajowej i Okręgach PZD

Po dokonaniu oceny codziennych telefonicznych dyżurów pełnionych Okręgach PZD i jednostce krajowej PZD wprowadzonych w związku z pandemią COVID-19 w dniu 24.09.2020r. Krajowy Zarząd PZD podjął uchwałę nr 259/2020 w sprawie zmiany funkcjonowania dyżurów telefonicznych w Okręgach PZD oraz jednostce krajowej PZD.

(więcej…)

Jesień w ogrodach i na działkach

Dobiega końca sezon na działkach i w ogrodach. Trwają jeszcze ostatnie prace jesienne. W okręgu myśli się jednak o przyszłości. Zasadnicze tematy, które znajdują się w centrum uwagi Zarządu Okręgu, to realizacja art. 76 ustawy o ROD, planowane przeglądy działek w zakresie budownictwa ponadnormatywnego i zamieszkiwania, a także szukania unijnych pieniędzy na rozwój ROD. Te podstawowe tematy, proponowane są na wszystkich szkoleniach członków zarządów ROD, które odbyły się już w Stargardzie, Choszcznie, w Myśliborzu Nowogardzie i w Gryficach, a planowane są następne w najbliższym czasie w Świnoujściu i kilka spotkań w Szczecinie.

Dwa zespoły lektorskie, wyłonione z członków prezydium i prawników, obsługują szkolenia w oparciu o opracowany program na nośnikach elektronicznych, który ma być pomocą nie tylko w szkoleniu zarządów ROD, ale również w codziennym działaniu zarządów, przy wdrażaniu regulaminu ROD statutu PZD i przestrzeganiu ustawy o ROD.

Szkolenia cieszą się dużą frekwencją. Uczestnikom przekazuje się treść spraw bieżących, a także zadań, wynikających z wytycznych Prezydium Okręgowego Zarządu, opartych o uchwały Zjazdu Okręgowego oraz Krajowego Zjazdu Delegatów PZD.

Jak zostaną zrealizowane uchwały, zależy od aktywności zarządów, a od tego będzie zależny dalszy rozwój naszych rodzinnych ogrodów działkowych.

Do głównych kierunków, na których należy skupić działalność w ogrodach i w Okręgowym Zarządzie w najbliższym czasie to:

  1. Opracowanie rzetelnego raportu, na temat zjawiska altan ponadnormatywnych i wykorzystywanie altan do zamieszkiwania. Zadanie to, będzie poprzedzone szczegółowym przeglądem działek we wszystkich ogrodach. Raport taki pozwoli na wyprowadzenie wniosków, w celu podjęcia stosownych działań do likwidacji tych niepożądanych w ogrodach zjawisk.
  2. W oparciu o przyjęte programy bezpieczeństwa, należy podnieść stan tego zagadnienia, mając na uwadze okres jesienny, zimowy i wiosenny.
  3. Istotna dla ogrodów jest regulacja stanu prawnego, w oparciu o art. 76 ustawy o ROD.
  4. Dla rozwoju ogrodów niezbędnym jest szukanie nowych źródeł finansowania, modernizacji infrastruktury, a głownie wykorzystania możliwości programów regionalnych.
  5. Ważnym zagadnieniem jest podjęcie działań, w kierunku unowocześniania zarządzania ogrodami, przez komputeryzację, poprawę informacji. W celu promocji ROD i Związku muszą być podjęte działania zaktywizowania lokalnych mediów oraz wykorzystania Internetu.
  6. Koniecznością staje się udokumentowanie granic ogrodów, w postaci prawidłowych planów zagospodarowania oraz rejestry działkowców i członków PZD, a także poprawna dokumentacja każdej działki.
  7. Zarządy muszą również uaktywnić współpracę z samorządami gmin, w celu wykorzystania bazy ogrodów na potrzeby społeczne.
  8. Należy podjąć niezbędne działania wynikające z nowej ustawy krajobrazowej.

Wszystkie wymienione główne kierunki, są dyskutowane na szkoleniach zarządów w celu wypracowania najbardziej ekonomicznych sposobów wykonania podjętych przez najwyższe organy statutowe uchwał.

Okręgowa Komisja Rewizyjna ma dyżur w biurze OZ PZD przy ul. Śląskiej w każdy drugi wtorek miesiąca w godz. 10.00 - 13.00
FEW Meter


Nowy Statut PZD
35 lat PZD – koncert
Mini galeria
Losowy obrazek z galerii

Losowy obrazek z galerii

Losowy obrazek z galerii

Losowy obrazek z galerii

Losowy obrazek z galerii

Losowy obrazek z galerii

Użytkownicy na stronie
Teraz na stronie: 3
Dzisiaj: 100
W tym tygodniu: 232
W sumie od 01.01.2015: 262860