Polski Związek Działkowców
Get Adobe Flash player

Komunikat Krajowego Zarządu PZD z dnia 29.09.2020r. w sprawie zmiany telefonicznych dyżurów w jednostce krajowej i Okręgach PZD

Po dokonaniu oceny codziennych telefonicznych dyżurów pełnionych Okręgach PZD i jednostce krajowej PZD wprowadzonych w związku z pandemią COVID-19 w dniu 24.09.2020r. Krajowy Zarząd PZD podjął uchwałę nr 259/2020 w sprawie zmiany funkcjonowania dyżurów telefonicznych w Okręgach PZD oraz jednostce krajowej PZD.

(więcej…)

Co u progu nadchodzącego roku?

Rok 2015 zbliża się do końca. Był to rok zmian i eksperymentów w funkcjonowaniu jednostek terenowych i struktur, w nowych warunkach prawnych. Był to czas na konieczne przestawienie się funkcjonowania jednostek terenowych w oparciu o przepisy Ustawy o ROD oraz przepisy Ustawy o  Stowarzyszeniach.


Bogatsi o doświadczenia minionego czasu, przystępujemy do planowania zadań na rok 2016. Stąd potrzeba na głęboką analizę tego, co zostało zrobione i wyciągnięcie wniosków do przyszłych działań struktur w roku 2016 i w latach następnych.

Ogrom pracy wykonany przez Jednostkę Krajową włożony w przygotowanie i dostosowanie prawa wewnątrzzwiązkowego do nowej rzeczywistości, stworzył pewną i klarowną sytuację dla jednostek terenowych do dalszego działania.

Jednoznaczne i ujednolicone przepisy stwarzają gwarancję, że w  roku 2016 wchodzimy w układ już przećwiczony i opanowany. Służyć temu będą przeprowadzone szkolenia zarządów ROD oraz komisji rewizyjnych, które wynikały nie tylko ze zmian personalnych w poszczególnych organach, spowodowane wyborem na nową kadencję ale również z nowości, które przyniosło życie.

Cele strategiczne mamy wytyczone. Teraz pora na cele operacyjne i taktyczne. Pracy nie zabraknie, bo realizacja zadań sformułowanych przez Krajowy Zjazd Delegatów i Okręgowy Zjazd mają dokonać przełomu w mentalności działkowców oraz organów kierujących, jeżeli mamy być ogrodami z przyszłością.

Dobrze, że już dzisiaj czynione są kroki, zmierzające do innowacji, do modernizacji infrastruktury ale również do innego spojrzenia na funkcję ogrodów i okręgu.

Jesteśmy organizacją samorządną, nie oznacza to jednak, że możemy żyć w izolacji, dlatego ważne jest, aby widzieć nasze przyszłe działania w szerokiej perspektywie oraz w synchronizacji z działaniami samorządów gmin i całym otoczeniem zewnętrznym, by zrealizować cele ustawowe i statutowe oraz przyjąć kierunek polityki, zapewniającej realizację prawa w ogrodach i eliminacji niepożądanych zjawisk wynikających z zaszłości.

Mając uporządkowane sprawy zewnętrzne, należy zadbać o siebie, w szerokim rozumieniu tego słowa, w oparciu o dobre prawo, wypracowane z niemałym trudem w latach 2013-2015.

Tadeusz Jarzębak

Prezes OZ w Szczecinie

Okręgowa Komisja Rewizyjna ma dyżur w biurze OZ PZD przy ul. Śląskiej w każdy drugi wtorek miesiąca w godz. 10.00 - 13.00
FEW Meter


Nowy Statut PZD
35 lat PZD – koncert
Mini galeria
Losowy obrazek z galerii

Losowy obrazek z galerii

Losowy obrazek z galerii

Losowy obrazek z galerii

Losowy obrazek z galerii

Losowy obrazek z galerii

Użytkownicy na stronie
Teraz na stronie: 1
Dzisiaj: 60
W tym tygodniu: 195
W sumie od 01.01.2015: 271475