Polski Związek Działkowców
Get Adobe Flash player

Komunikat Krajowego Zarządu PZD z dnia 29.09.2020r. w sprawie zmiany telefonicznych dyżurów w jednostce krajowej i Okręgach PZD

Po dokonaniu oceny codziennych telefonicznych dyżurów pełnionych Okręgach PZD i jednostce krajowej PZD wprowadzonych w związku z pandemią COVID-19 w dniu 24.09.2020r. Krajowy Zarząd PZD podjął uchwałę nr 259/2020 w sprawie zmiany funkcjonowania dyżurów telefonicznych w Okręgach PZD oraz jednostce krajowej PZD.

(więcej…)

Dlaczego warto inwestować w rodzinne ogrodnictwo działkowe?

Rodzinne Ogrody Działkowe, zgodnie z Ustawą z 13 grudnia 2013 r., jako stowarzyszenia ogrodowe na obszarze danej gminy, mogą otrzymać dotację celową z budżetu stosownie do ustawy z dn. 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.

W statucie naszym uchwalonym na Krajowym Zjeździe w dniach 2 i 3 lipca 2015 r., zapisaliśmy m.in. w rozdziale „Cele i zadania”:

  • przywracanie społeczeństwu i przyrodzie terenów zdegradowanych,
  • podnoszenie standardów  ekologicznych otoczenia człowieka,
  • prowadzenie działalności społecznej, wychowawczej, wypoczynkowej i rekreacyjnej na rzecz działkowców, ich rodzin oraz społeczności lokalnej.

Działkowcy stowarzyszeni w Polskim Związku Działkowców tworzą najliczniejszą organizację pozarządową działającą „non profit” i zasługują w pełni na wsparcie samorządów. Społeczeństwo chce mieć rodzinne ogrody w miastach i miasteczkach oraz akceptuje działalność naszego stowarzyszenia. Powszechnie uważa się, że ogrody działkowe mogą pełnić rolę parków i miejsc spacerów dla mieszkańców okolicznych osiedli, a także jako miejsca wczasów dla seniorów, jako zielone szkoły dla młodzieży i miejsca zabaw dla najmłodszych.

Jesteśmy świadomi, że do realizacji tych celów potrzebne są:

  • estetyczne ogrodzenia i dostępne bramy wjazdowe,
  • ładne, dobrze utrzymane i zadbane alejki ogrodowe,
  • dobrze wyposażone i bezpieczne place zabaw dla najmłodszych,
  • podręczna baza na potrzeby zielonej szkoły,
  • miejsca rekreacji i wypoczynku osób dorosłych ze szcególnym uwzględnieniem ludzi starszych,
  • wczasy dla seniorów.

Istotną część tych obowiązków realizujemy sami, ale o pomoc na realizację niektórych z nich zwracamy się do samorządów. Prosimy o uwzględnienie ich w budżetach ze środków przeznaczonych na rozwój ogrodów działkowych. Jesteśmy gotowi do pełnienia funkcji partnera społecznego w strategiach rozwoju miast i regionów. Służebna funkcja w integracji ze środowiskiem lokalnym spowodowała powstanie ogólnopolskiego „Programu rozwoju społecznego rodzinnych ogrodów działkowych”, którego realizacja rozpocznie się od ogrodów w tych miastach, które pierwsze otrzymają wsparcie finansowe od swoich samorządów.

Mamy powszechną świadomość, iż dziś niezwykle ważne staje się zadanie, by ogrody działkowe były postrzegane przez Polaków, w tym władze samorządowe, jako organizacja użyteczna i potrzebna społeczeństwu.

 

Instruktor Ogrodnictwa

Okręgu Podlaskiego PZD

dr Stanisław Dworakowski

Okręgowa Komisja Rewizyjna ma dyżur w biurze OZ PZD przy ul. Śląskiej w każdy drugi wtorek miesiąca w godz. 10.00 - 13.00
FEW Meter


Nowy Statut PZD
35 lat PZD – koncert
Mini galeria
Losowy obrazek z galerii

Losowy obrazek z galerii

Losowy obrazek z galerii

Losowy obrazek z galerii

Losowy obrazek z galerii

Losowy obrazek z galerii

Użytkownicy na stronie
Teraz na stronie: 2
Dzisiaj: 41
W tym tygodniu: 41
W sumie od 01.01.2015: 262669