Polski Związek Działkowców
Get Adobe Flash player

Komunikat Krajowego Zarządu PZD z dnia 29.09.2020r. w sprawie zmiany telefonicznych dyżurów w jednostce krajowej i Okręgach PZD

Po dokonaniu oceny codziennych telefonicznych dyżurów pełnionych Okręgach PZD i jednostce krajowej PZD wprowadzonych w związku z pandemią COVID-19 w dniu 24.09.2020r. Krajowy Zarząd PZD podjął uchwałę nr 259/2020 w sprawie zmiany funkcjonowania dyżurów telefonicznych w Okręgach PZD oraz jednostce krajowej PZD.

(więcej…)

Ważny komunikat dla działkowców posiadających azbest na działce

uwaga-wazne1-300x149[1]Szanowni Działkowcy,

Poniżej znajdują się niezbędne informacje, które pozwolą Wam pozbyć się azbestu z Waszych działek. Mamy czas DO KOŃCA 2015 ROKU!!!
Szczegóły poniżej:

Program usuwania azbestu

Działkowcy, którzy mają na swoich działkach azbest i wyroby azbestowe (na dachach altanek czy też na innych obiektach na działce) mogą przystąpić do „Programu usuwania azbestu i wyrobów azbestowych z terenu miasta Gorzowa Wlkp. w ramach dotacji WFOŚiGW w Zielonej Górze” .

Program będzie realizowany w 2016 r. jednak wniosek należy złożyć do końca 2015 r.

Aby przystąpić do programu należy:

  1. Do końca 2015 r. złożyć w kancelarii Urzędu Miasta Gorzowa Wlkp. przy ul. Myśliborskiej 34 wniosek wraz z oświadczeniem (Załącznik nr 1). Pomoc w wypełnieniu wniosku można uzyskać w Wydziale Ochrony Środowiska i Rolnictwa UM przy ul. Myśliborskiej 34).
  2. W dowolnym czasie należy (najpóźniej na 1,5 –ca) przed planowanym usuwaniem azbestu należy zgłosić do Urzędu Miasta „Wykonanie robót budowlanych nie wymagających pozwolenia na budowę” wraz z oświadczeniem – Załącznik nr 2. Wypełniony wniosek wraz z oświadczeniem składamy w UM przy ul. Myśliborskiej 34. Pomoc w wypełnieniu uzyskamy w Wydziale Urbanistyki i Architektury. Ważne jest aby do tego wniosku dołączyć także rysunek poglądowy (odręczny) – działki z naniesionym miejscem gdzie jest azbest lub wyroby budowlane, które chcemy usunąć – zaznaczyć na czym i ile tego jest w m2. Jeżeli w ciągu 30 dni nie dostaną Państwo informacji z Urzędu Miasta oznacza to, że zgłoszenie jest skuteczne i możemy wykonywać to co chcieliśmy. To zgłoszenie jest ważna 3 lata.

WAŻNE INFORMACJE:

  1. Informacje o zakwalifikowaniu się do programu usuwania azbestu i wyroby azbestowe otrzymają Państwo dopiero w 2016 r. wraz ze szczegółowymi wytycznymi jak kontaktować się z Firmą, która będzie te wyroby zdejmować i wywozić.
  2. Zdjęcie i wywóz będzie finansowany z przedmiotowego programu, budowa nowego zadaszenia – jeśli azbest ściągany był z dachu jest kosztem Działkowicza.
  3. W momencie składania wniosku czy też zgłoszenia, potrzebny jest drugi egzemplarz lub kserokopia, na którym otrzymacie Państwo potwierdzenie zgłoszeń.

Załączniki:

Załącznik nr 1
– Wniosek o przystąpienie do programu usuwania azbestu wraz z oświadczeniem
Pobierz

Załącznik nr 2
– Zgłoszenie robót nie wymagających pozwolenia do budowę wraz z oświadczeniem
Pobierz

Proszę prezesów i funkcyjnych Zarządów ROD w naszym Okręgu o przekazanie tej informacji jak największej liczbie działkowców posiadających azbest na swoich działkach.

 

mgr inż. Robert Kowalski
Członek Okręgowego Zarządu w Gorzowie Wlkp.

 


Informacje przekazane przez Panią Basię Kasperską z ROD XX-lecia, której dziękujemy za przygotowanie informacji

Okręgowa Komisja Rewizyjna ma dyżur w biurze OZ PZD przy ul. Śląskiej w każdy drugi wtorek miesiąca w godz. 10.00 - 13.00
FEW Meter


Nowy Statut PZD
35 lat PZD – koncert
Mini galeria
Losowy obrazek z galerii

Losowy obrazek z galerii

Losowy obrazek z galerii

Losowy obrazek z galerii

Losowy obrazek z galerii

Losowy obrazek z galerii

Użytkownicy na stronie
Teraz na stronie: 1
Dzisiaj: 60
W tym tygodniu: 195
W sumie od 01.01.2015: 271475