Polski Związek Działkowców
Get Adobe Flash player

Rewitalizacja Przestrzeni Regionalnej szansą na pozyskanie Funduszy Europejskich dla ROD

Okres jesienno-zimowy to czas, gdy życie na działkach zamiera. To także najlepszy moment, by zastanowić się nad potrzebami inwestycyjno-remontowymi w rodzinnych ogrodach działkowych. Na zarządach ogrodów spoczywa ciężar inicjowania działań mających na celu poprawę funkcjonalności i estetyki ROD. Podstawowym problemem jest jednak niewystarczająca ilość środków na realizację wszystkich zamierzeń. Warto zatem zastanowić się, czy nie skorzystać z pomocy Funduszy Europejskich.

Zastępca Dyrektora Departamentu Zarządzania Programami Operacyjnymi, Pani Magdalena Łasek-Strutyńska proponuje rodzinnym ogrodom działkowym skorzystaniem z dofinansowania w ramach Osi XI Rewitalizacja Przestrzeni Regionalnej zgodnie ze Szczegółowym Opisem Osi Priorytetowych Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020. W ramach ww. Osi będą mogły zostać dofinansowane projekty polegające przede wszystkim na przebudowie, modernizacji i adaptacji obiektów infrastrukturalnych z przeznaczeniem na cele społeczne. Jako element projektu będzie możliwa budowa, przebudowa, rozbudowa i modernizacja podstawowej infrastruktury komunalnej. Warunkiem ubiegania się o wsparcie w ramach Osi XI jest uwzględnienie danego obszaru i projektu w Programie Rewitalizacji przygotowywanym przez właściwą gminę.

FEW Meter


Nowy Statut PZD
35 lat PZD – koncert
Łączymy pokolenia
Mini galeria
Losowy obrazek z galerii

Losowy obrazek z galerii

Losowy obrazek z galerii

Losowy obrazek z galerii

Losowy obrazek z galerii

Losowy obrazek z galerii

Użytkownicy na stronie
Teraz na stronie: 1
Dzisiaj: 90
W tym tygodniu: 518
W sumie od 01.01.2015: 214224