Polski Związek Działkowców
Get Adobe Flash player

Posiedzenie Okręgowego Zarządu w Gorzowie Wlkp.

Posiedzenie Okręgowego Zarządu w Gorzowie Wlkp.18 grudnia 2015 odbyło się posiedzenie Okręgowego Zarządu w Gorzowie Wlkp. oraz ostatnia narada prezesów ROD. Spotkanie otworzył Prezes Okręgowego Zarządu – Pan Piotr Wilms. Głównym tematem posiedzenia jest podsumowanie działalności w 2015 roku Okręgu Zarządu w Gorzowie Wlkp.

W programie posiedzenia omówiono zagadnienia związane z:

  • pozyskiwaniem środków z Funduszy Unijnych,
  • zatwierdzeniem regulaminu OZ PZD,
  • sprawami finansowymi PZD na 2016 rok (składka – § 143 statutu PZD, partycypacja – § 143 statutu PZD),
  • dostosowaniem prawa związkowego do nowego statutu PZD i regulaminu ROD,
  • sprawami organizacyjnymi

Okręgowy Zarząd podczas omawianego posiedzenia przyjął nowy Regulamin Okręgowego Zarządu w Gorzowie Wlkp., który w dalszej kolejności zostanie przedstawiony do rejestracji Krajowej Radzie PZD zgodnie z § 108 ust. 4 Statutu PZD z dnia 2.07.2015r.

Konieczność uchwalenia nowego Regulaminu OZ w Gorzowie Wlkp. wynika z uchwalenia nowego Statutu PZD oraz usprawnienia pracy OZ, a także jego Prezydium.

Był czas na dyskusje, pytania i odpowiedzi. Korzystając z tego, że było nas tak dużo został zorganizowany kiermasz, na którym uczestnicy spotkania mogli kupić prace, które brały udział w konkursie “Bożonarodzeniowe inspiracje”. Zebrane fundusze przeznaczymy na leczenie i rehabilitację Laury Kuchnio.

Po zakończeniu oficjalnej części odbyło się spotkanie opłatkowe.

Galeria

FEW Meter


Nowy Statut PZD
35 lat PZD – koncert
Łączymy pokolenia
Mini galeria
Losowy obrazek z galerii

Losowy obrazek z galerii

Losowy obrazek z galerii

Losowy obrazek z galerii

Losowy obrazek z galerii

Losowy obrazek z galerii

Użytkownicy na stronie
Teraz na stronie: 2
Dzisiaj: 60
W tym tygodniu: 488
W sumie od 01.01.2015: 214194