Polski Związek Działkowców
Get Adobe Flash player

Komunikat Krajowego Zarządu PZD z dnia 29.09.2020r. w sprawie zmiany telefonicznych dyżurów w jednostce krajowej i Okręgach PZD

Po dokonaniu oceny codziennych telefonicznych dyżurów pełnionych Okręgach PZD i jednostce krajowej PZD wprowadzonych w związku z pandemią COVID-19 w dniu 24.09.2020r. Krajowy Zarząd PZD podjął uchwałę nr 259/2020 w sprawie zmiany funkcjonowania dyżurów telefonicznych w Okręgach PZD oraz jednostce krajowej PZD.

(więcej…)

Uchwała nr 350/2015 Prezydium KR PZD z dnia 17 grudnia 2015 r. w sprawie zasad ustalania i rozliczania opłaty wodnej w ROD

Prezydium Krajowej Rady PZD działając na podstawie § 134 ust. 2 pkt. 2 statutu PZD, postanawia: wprowadzić zasady ustalania i rozliczania opłaty wodnej w rodzinnych ogrodach działkowych korzystających z wody dostarczanej przez dostawcę zewnętrznego. Opłaty wodnej nie stosuje się w rodzinnych ogrodach działkowych korzystających z własnych ujęć. Opłata wodna ma na celu pokrycie kosztów związanych z ubytkami wody.


UCHWAŁA NR 350/2015

Prezydium Krajowej Rady Polskiego Związku Działkowców

z dnia 17 grudnia 2015 r.

w sprawie zasad ustalania i rozliczania opłaty wodnej

w rodzinnych ogrodach działkowych

 

Prezydium Krajowej Rady PZD działając na podstawie § 134 ust. 2 pkt. 2 statutu PZD, postanawia:

§ 1

 1. Wprowadzić zasady ustalania i rozliczania opłaty wodnej w rodzinnych ogrodach działkowych korzystających z wody dostarczanej przez dostawcę zewnętrznego. Opłaty wodnej nie stosuje się w rodzinnych ogrodach działkowych korzystających z własnych ujęć.
 2. Opłata wodna ma na celu pokrycie kosztów związanych z ubytkami wody.

§ 2

 1. Opłatę wodną uchwala corocznie walne zebranie na zasadach określonych w niniejszej uchwale.
 2. Opłatę wodną należy przyjąć w odrębnej uchwale w sprawie opłaty wodnej.
 3. Projekt uchwały, o którym mowa w ust. 2 z podaniem terminu wnoszenia opłaty wodnej przygotowuje i przedkłada na walnym zebraniu zarząd ROD.

§ 3

 1. Zarząd ROD proponuje wysokość opłaty wodnej na dany rok z uwzględnieniem w szczególności kosztów wynikających z:

a) ubytków wody w sieci (różnica między wodomierzami głównymi a sumą wskazań wodomierzy na poszczególnych działkach),

b) ubytków wody z powodu awarii sieci w ciągu sezonu,

c) napełnienia sieci wodą na początku sezonu (wiosna) oraz zrzutu wody na koniec sezonu (jesień).

d) dokonania odczytów wskazań wodomierzy na poszczególnych działkach.

Wysokość opłaty wodnej ustalana jest na podstawie danych z roku ubiegłego, z uwzględnieniem nadwyżek i niedoborów.

 1. W przypadku wystąpienia nadwyżki nie można jej przeznaczyć na cele inne niż obniżenie opłaty wodnej w kolejnym roku oraz na nakłady na sieć wodną ogrodową.
 2. Opłatę wodną wnoszą działkowcy, których działki podłączone są do sieci ogrodowej.
 3. Opłata wodna stanowi iloraz kosztów, o których mowa w § 3 ust. 1 niniejszej uchwały i liczby działkowców podłączonych do sieci ogrodowej.

§ 4

 1. W uchwale w sprawie opłaty wodnej nie uwzględnia się: a) kosztów konserwacji sieci, bieżących napraw i usuwania awarii sieci wodociągowej, b) opłaty za dostawę wody przeznaczonej na teren ogólny i infrastrukturę ogrodową.
 2. Opłaty, o którym mowa w ust. 1 określa się w uchwale walnego zebrania w sprawie wysokości opłaty ogrodowej i terminu jej wnoszenia.
 3. Opłaty, o którym mowa w ust. 1 pokrywane są przez wszystkich działkowców, niezależnie od podłączenia działek do sieci ogrodowej.
 4. Opłaty za indywidualne zużycie wody wyliczane są w oparciu o odczyty wodomierzy na poszczególnych działkach.

§ 5

 1. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2016 r.
 2. Z dniem wejścia w życie niniejszej uchwały traci moc:

a) uchwała nr 109/2012 Prezydium Krajowej Rady PZD z dnia 14 maja 2012 r. w sprawie zasad ustalania i rozliczania opłaty wodnej w rodzinnych ogrodach działkowych

b) uchwała 286/2015 Prezydium Krajowej Rady PZD z dnia 5 listopada 2015 r. w sprawie zasad ustalania i rozliczania opłaty wodnej w rodzinnych ogrodach działkowych.

 

WICEPREZES PREZES

/-/Tadeusz JARZĘBAK /-/Eugeniusz KONDRACKI

Warszawa, dnia 17 grudnia 2015 r.

Okręgowa Komisja Rewizyjna ma dyżur w biurze OZ PZD przy ul. Śląskiej w każdy drugi wtorek miesiąca w godz. 10.00 - 13.00
FEW Meter


Nowy Statut PZD
35 lat PZD – koncert
Mini galeria
Losowy obrazek z galerii

Losowy obrazek z galerii

Losowy obrazek z galerii

Losowy obrazek z galerii

Losowy obrazek z galerii

Losowy obrazek z galerii

Użytkownicy na stronie
Teraz na stronie: 1
Dzisiaj: 43
W tym tygodniu: 43
W sumie od 01.01.2015: 262671